LOADING ...

Luyện nghe bài hát One True Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He says it be long now its gonna be alright
He he dreams about her every night
When she reads his letter there's tears drops in her
She knows inside her she's reading lies
His lies are than nothing she says
The truth will dawn on him one of these
learn to cherish the lovin ways of one true love

She the sad long glasses
She knows what say
Say she at home he plays away
She has to pretending
She lose control
Playin the fool is the most demanding
His lies are better than she says
The truth will dawn on him one of days
He'll learn to the lovin ways of one true love

His lies are better than she says
The truth will on him one of these days
He'll learn to cherish the ways of one true love

She lays awake and no need to hide her tears
The that hides her sorrows don't have ears
But come morning she'll don her dignity
Her broken heart the will never see

His lies are than nothing she says
The will dawn on him one of these days
He'll learn to cherish the lovin of one true love
Of one true

Videos

Charlie Landsborough - Love you every second.
Charlie Landsborough - Love you every second.
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Charlie Landsborough - 'It's About Loving You'.
Charlie Landsborough - 'It's About Loving You'.
Charlie Landsborough - Still Can't Say Goodbye
Charlie Landsborough - Still Can't Say Goodbye
Charlie Landsborough ~ If Only I Had Wings
Charlie Landsborough ~ If Only I Had Wings
Charlie Landsborough - Heaven Knows
Charlie Landsborough - Heaven Knows
Love You Every Second 💕 Charlie Landsborough
Love You Every Second 💕 Charlie Landsborough
What Colour is the Wind by Charlie Landsborough
What Colour is the Wind by Charlie Landsborough
One True Love
One True Love
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
♥♫♪ Charlie Landsborough - I Want Someone  Who Will Love Me ♥♫♪
♥♫♪ Charlie Landsborough - I Want Someone Who Will Love Me ♥♫♪
The Twelfth Of Never - Charlie Landsborough
The Twelfth Of Never - Charlie Landsborough
One True Love - Big Charlie's Rubber Band
One True Love - Big Charlie's Rubber Band
My One and Only Love (Studio)
My One and Only Love (Studio)
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
One Day At A Time - Charlie Landsborough
One Day At A Time - Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - If Only (HQ) + lyrics
Charlie Landsborough - If Only (HQ) + lyrics
Charlie LandsBorough   Loving You
Charlie LandsBorough Loving You
Once Bitten Twice Shy by Charlie Landsborough
Once Bitten Twice Shy by Charlie Landsborough
The Twelfth of Never ♥♥ Charlie Landsborough ♥♥
The Twelfth of Never ♥♥ Charlie Landsborough ♥♥