LOADING ...

Luyện nghe bài hát One True Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He says it wont be long now its gonna be
He says he dreams her every night
When she his letter there's tears drops in her eyes
She knows inside her heart she's reading
His lies are better than nothing she
The truth will on him one of these days
He'll learn to the lovin ways of one true love

She the sad long glasses
She knows what say
Say while she at he plays away
She has to pretending
She lose control
Playin the fool is the most demanding
His lies are better nothing she says
The truth will on him one of these days
He'll learn to cherish the ways of one true love

His lies are better than nothing she
The truth will dawn on him one of days
He'll learn to cherish the lovin ways of one love

She lays awake and wonders no to hide her tears
The that hides her sorrows don't have ears
But come tomorrow she'll don her dignity
Her broken heart the world never see

His lies are better than nothing she
The will dawn on him one of these days
He'll learn to cherish the lovin ways of one true
Of one true

Videos

Charlie Landsborough - Love you every second.
Charlie Landsborough - Love you every second.
Love You Every Second 💕 Charlie Landsborough
Love You Every Second 💕 Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Charlie Landsborough ~ Close Your Eyes
Charlie Landsborough ~ Close Your Eyes
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
'My Forever Friend' - Charlie Landsborough.
'My Forever Friend' - Charlie Landsborough.
Love you every second, every moment in time...
Love you every second, every moment in time...
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
Charlie Landsborough - If Only (HQ) + lyrics
Charlie Landsborough - If Only (HQ) + lyrics
Charlie Landsborough - If Only
Charlie Landsborough - If Only
One Day At A Time - Charlie Landsborough
One Day At A Time - Charlie Landsborough
Especially for my one true love. ♥
Especially for my one true love. ♥
Charlie Landsborourgh  I Want Someone Who Will Love Me
Charlie Landsborourgh I Want Someone Who Will Love Me
charlie landsborough - special
charlie landsborough - special
Charlie Landsborough - Heaven Knows
Charlie Landsborough - Heaven Knows
Mairéad Ní Mhaonaigh & Charlie Landsborough - If only
Mairéad Ní Mhaonaigh & Charlie Landsborough - If only
Charlie Landsborough – What Colour is the Wind? | The Late Late Show | RTÉ One
Charlie Landsborough – What Colour is the Wind? | The Late Late Show | RTÉ One
Charlie Landsborough - One More Time
Charlie Landsborough - One More Time
The Twelfth Of Never - Charlie Landsborough
The Twelfth Of Never - Charlie Landsborough
five fingers-charlie landsborough.avi
five fingers-charlie landsborough.avi