LOADING ...

Luyện nghe bài hát One True Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He it wont be long now its gonna be alright
He says he dreams about her night
she reads his letter there's tears drops in her eyes
She knows inside her heart she's lies
His lies are better than she says
The truth will on him one of these days
He'll learn to cherish the ways of one true love

She seen the sad long
She knows what say
Say while she at home he plays
She has to keep
She mustn't lose
Playin the is the most demanding draws
His lies are better nothing she says
The truth will on him one of these days
learn to cherish the lovin ways of one true love

His are better than nothing she says
The truth will dawn on him one of days
learn to cherish the lovin ways of one true love

She lays awake and wonders no need to her tears
The that hides her sorrows don't have ears
But come tomorrow morning don her dignity
Her broken heart the will never see

His lies are better than she says
The truth will dawn on him one of these
learn to cherish the lovin ways of one true love
Of one love

Videos

Charlie Landsborough - Love you every second.
Charlie Landsborough - Love you every second.
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Charlie Landsborough - I will love you all my life
'My Forever Friend' - Charlie Landsborough.
'My Forever Friend' - Charlie Landsborough.
The Twelfth Of Never - Charlie Landsborough
The Twelfth Of Never - Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - Love You Every Second
Charlie Landsborough - Love You Every Second
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
An Audience with Charlie Landsborough
An Audience with Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - I Am Red
Charlie Landsborough - I Am Red
Love You Every Second
Love You Every Second
One Day At A Time - Charlie Landsborough
One Day At A Time - Charlie Landsborough
five fingers-charlie landsborough.avi
five fingers-charlie landsborough.avi
Once Bitten Twice Shy by Charlie Landsborough
Once Bitten Twice Shy by Charlie Landsborough
Timeless And True Love
Timeless And True Love
Charlie Landsborough - Heaven Knows
Charlie Landsborough - Heaven Knows
Charlie Landsborough - If Only (HQ) + lyrics
Charlie Landsborough - If Only (HQ) + lyrics
Charlie Landsborough - Still Can't Say Goodbye
Charlie Landsborough - Still Can't Say Goodbye
Charlie Landsborough - Love You Every Second
Charlie Landsborough - Love You Every Second
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
Love You Every Second ♫  Charlie Landsborough
Love You Every Second ♫ Charlie Landsborough
Love You Every Second 💕 Charlie Landsborough
Love You Every Second 💕 Charlie Landsborough