LOADING ...

Luyện nghe bài hát One True Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He says it wont be long now its be alright
He says he dreams about her night
When she reads his letter tears drops in her eyes
She inside her heart she's reading lies
His lies are better than she says
The truth dawn on him one of these days
He'll learn to cherish the lovin of one true love

She seen the sad glasses
She what people say
Say while she at home he away
She has to pretending
She mustn't lose
Playin the fool is the most demanding
His lies are than nothing she says
The truth will on him one of these days
He'll learn to cherish the lovin ways of one true

His are better than nothing she says
The truth will dawn on him one of days
He'll learn to cherish the lovin ways of one love

She awake and wonders no need to hide her tears
The that hides her sorrows don't have ears
But come morning she'll don her dignity
Her broken the world will never see

His lies are better nothing she says
The truth dawn on him one of these days
He'll learn to cherish the lovin of one true love
Of one true

Videos

Charlie Landsborough - Love you every second.
Charlie Landsborough - Love you every second.
One Day At A Time - Charlie Landsborough
One Day At A Time - Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
Charlie Landsborough - If Only
Charlie Landsborough - If Only
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Charlie Landsborough - I will love you all my life
CHARLIE LANDSBOROUGH INTERVIEWED BY JAMES BYRNE
CHARLIE LANDSBOROUGH INTERVIEWED BY JAMES BYRNE
Love You Every Second
Love You Every Second
One True Love - Big Charlie's Rubber Band
One True Love - Big Charlie's Rubber Band
Charlie Landsborough - If Only (HQ) + lyrics
Charlie Landsborough - If Only (HQ) + lyrics
Love You Every Second 💕 Charlie Landsborough
Love You Every Second 💕 Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
LOVE YOU EVERY SECOND - by MrAurelnistor
LOVE YOU EVERY SECOND - by MrAurelnistor
Charlie Landsborough - Heaven Knows
Charlie Landsborough - Heaven Knows
Owen singing a Charlie Landsborough song.avi
Owen singing a Charlie Landsborough song.avi
Charlie Landsborough ~ I Cried
Charlie Landsborough ~ I Cried
Charlie Landsborough ~ If Only.
Charlie Landsborough ~ If Only.
The Twelfth Of Never - Charlie Landsborough
The Twelfth Of Never - Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - My Heart Would Know (HQ) + lyrics
Charlie Landsborough - My Heart Would Know (HQ) + lyrics
What Colour is the Wind by Charlie Landsborough
What Colour is the Wind by Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - One More Time
Charlie Landsborough - One More Time