LOADING ...

Luyện nghe bài hát One Night Stanzas

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


Tourist
In one stanzas
The music more
back home
Making on the sand
With the moon in hands
Saying see you year
All

We met in a bar
I was guitar
songs that I wrote
All long
She was 2 months
She her own horse
We walked in the
like a

She had a smile
That said for a while
Her passion was too far
We together
Made in the weather
On the
Down in front of the

The sun
is romantic to
It makes you forget morales
But it isn't dirty
To make love in
On the
Down in front of the

Chorus(repeat 2 times)

Videos

One Night Stanzas 1
One Night Stanzas 1
One Night Stanzas
One Night Stanzas
One Night Stanzas 1.wmv
One Night Stanzas 1.wmv
EC Davis
EC Davis
Islands and Bylands
Islands and Bylands
Costa Rica
Costa Rica
ec davis
ec davis
Illegal Alien 0001
Illegal Alien 0001
Unsteady - International Gala 2016 // One Night Stanza
Unsteady - International Gala 2016 // One Night Stanza
Lost And Found
Lost And Found
Dental Boogie 0001
Dental Boogie 0001
Scamfest 2017
Scamfest 2017
Closer/Youth - Final Concert 2017
Closer/Youth - Final Concert 2017
Irving the Shark_0001.wmv
Irving the Shark_0001.wmv
LMU Living Room
LMU Living Room
After School Specials- SCAMfest 2016
After School Specials- SCAMfest 2016
Canzoni mix Emma pp-s-km-ec-ss-j-dm-
Canzoni mix Emma pp-s-km-ec-ss-j-dm-
Garces Volleyball Gets a "Three-peat"
Garces Volleyball Gets a "Three-peat"
LMU's Notetorious sings "Rolling In The Deep"
LMU's Notetorious sings "Rolling In The Deep"
2010 W&M Family Weekend - Alma Mater sung by all the a capella groups!
2010 W&M Family Weekend - Alma Mater sung by all the a capella groups!