LOADING ...

Luyện nghe bài hát One Night Stanzas

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


Tourist
In one night
The music means
back home
Making love on the
the moon in your hands
Saying see you next
All

We met in a bar
I was playing
Singing songs I wrote
All long
She was 2 divorced
She her own horse
We walked in the
a song

She had a smile
That stay for a while
Her passion was too far
We melted
Made love in the
On the
in front of the Csar

The sun
is to some
It makes you youe morales
But it just dirty
To love in thirty
On the
Down in of the Csar

Chorus(repeat 2 times)

Videos

One Night Stanzas 1
One Night Stanzas 1
One Night Stanzas
One Night Stanzas
One Night Stanzas 1.wmv
One Night Stanzas 1.wmv
EC Davis
EC Davis
Islands and Bylands
Islands and Bylands
Costa Rica
Costa Rica
ec davis
ec davis
Illegal Alien 0001
Illegal Alien 0001
Unsteady - International Gala 2016 // One Night Stanza
Unsteady - International Gala 2016 // One Night Stanza
Lost And Found
Lost And Found
Dental Boogie 0001
Dental Boogie 0001
Scamfest 2017
Scamfest 2017
Closer/Youth - Final Concert 2017
Closer/Youth - Final Concert 2017
Irving the Shark_0001.wmv
Irving the Shark_0001.wmv
LMU Living Room
LMU Living Room
After School Specials- SCAMfest 2016
After School Specials- SCAMfest 2016
Canzoni mix Emma pp-s-km-ec-ss-j-dm-
Canzoni mix Emma pp-s-km-ec-ss-j-dm-
Garces Volleyball Gets a "Three-peat"
Garces Volleyball Gets a "Three-peat"
LMU's Notetorious sings "Rolling In The Deep"
LMU's Notetorious sings "Rolling In The Deep"
2010 W&M Family Weekend - Alma Mater sung by all the a capella groups!
2010 W&M Family Weekend - Alma Mater sung by all the a capella groups!