LOADING ...

Luyện nghe bài hát One Night Stanzas

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


Tourist
In one stanzas
The means more
Than home
Making on the sand
With the in your hands
Saying see you next
All

We met in a bar
I was guitar
Singing songs that I
All long
She was 2 months
She owned her own
We walked in the
like a

She had a smile
That said stay for a
Her passion was too far
We together
Made love in the
On the
Down in of the Csar

The sun
is romantic to
It makes you forget youe
But it isn't dirty
To love in thirty
On the
Down in of the Csar

Chorus(repeat 2 times)

Videos

One Night Stanzas 1
One Night Stanzas 1
One Night Stanzas
One Night Stanzas
Islands and Bylands
Islands and Bylands
Illegal Alien 0001
Illegal Alien 0001
ec davis
ec davis
EC Davis
EC Davis
Costa Rica
Costa Rica
Dental Boogie 0001
Dental Boogie 0001
Stopping By Woods on a Snowy Evening
Stopping By Woods on a Snowy Evening
Irving the Shark_0001.wmv
Irving the Shark_0001.wmv
Symposium: The U.S. Immigration Regime and the Politics of Belonging
Symposium: The U.S. Immigration Regime and the Politics of Belonging
House
House
listen music
listen music
Lost And Found
Lost And Found
The Spokes- SCAMfest 2016
The Spokes- SCAMfest 2016
poem5
poem5
Daniel Goleman: Why arent we all Good Samaritans?
Daniel Goleman: Why arent we all Good Samaritans?
After School Specials- SCAMfest 2016
After School Specials- SCAMfest 2016
Garces Volleyball Gets a "Three-peat"
Garces Volleyball Gets a "Three-peat"
Sendhil Mullainathan: Solving social problems with a nudge
Sendhil Mullainathan: Solving social problems with a nudge