LOADING ...

Luyện nghe bài hát One More Day

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Spent the last
in denial of my

because you me
could see
i'll wonder
I meant to you

and why you me
i did to you

i can't get

pretending i care
to everyone i see
when the thing i needed was

one day like yesterday
i'd pick you up, you'd put me
wish you were around
for one more day like
you

and in the end
we didn't have a to say
still those games you

then you away
i'll wonder
why you had to
why you me
then laid the on me

cold stares
the of the sickroom air
yeah, i let you go there

the child
who cared about

chorus

i'll always
if i could have more to you
i'll always
if i have done more for you
how i could turn my back
how i could just away
how i just close my eyes
and you die

we never got
we got a chance

to sing our song of

i loved my boy
did you love your
oh, you feel so to me now

but it's cold in this
tomorrow they'll put you in the
there's nothing i can
ever do to

Repeat

Videos

Descendents - One More Day
Descendents - One More Day
One More Day
One More Day
Descendents - One More Day (live at Munich, Germany, 2018)
Descendents - One More Day (live at Munich, Germany, 2018)
One More Day-Descendents (Subtitulado)
One More Day-Descendents (Subtitulado)
Descendents - "One More Day" With Lyrics in the Description Cool To Be You
Descendents - "One More Day" With Lyrics in the Description Cool To Be You
Descendents - One More Day (guitar cover, lesson)
Descendents - One More Day (guitar cover, lesson)
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day Bass Cover
Descendents - One More Day Bass Cover
Descendents - One More Day (Subtitulado)
Descendents - One More Day (Subtitulado)
Descendents - "Who We Are"
Descendents - "Who We Are"
Descendents - "When I Get Old"
Descendents - "When I Get Old"
Descendents - "Without Love"
Descendents - "Without Love"
Descendents - Nothing With You
Descendents - Nothing With You
Descendents - Ace
Descendents - Ace
Descendents – Smile (LIVE)
Descendents – Smile (LIVE)
Descendents - Here With Me
Descendents - Here With Me
Descendents - Coolidge
Descendents - Coolidge
Descendents - Cheer
Descendents - Cheer
Descendents - Mass Nerder
Descendents - Mass Nerder
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day