LOADING ...

Luyện nghe bài hát One More Day

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Spent the last
in denial of my

you hated me
anyone see
i'll always
I meant to you

and why you me
i did to you

i get anywhere

i don't care
lying to i see
when the thing i needed was

one more day yesterday
i'd pick you up, you'd put me
wish you still around
for one more day yesterday
you

and in the end
we didn't a thing to say
those games you play

then you away
i'll always
why you had to
why you me
laid the blame on me

cold stares
the smell of the air
yeah, i let you go there

the only
who never about

chorus

i'll wonder
if i could meant more to you
i'll wonder
if i could have more for you
how i could just my back
how i just walk away
how i just close my eyes
and you die

we got along
we never got a

to our song of love

i loved my boy
did you love boy?
oh, you so warm to me now

but it's in this room
they'll put you in the ground
then nothing i can
do to have

Repeat

Videos

Descendents - One More Day
Descendents - One More Day
One More Day
One More Day
Descendents - One More Day (live at Munich, Germany, 2018)
Descendents - One More Day (live at Munich, Germany, 2018)
One More Day-Descendents (Subtitulado)
One More Day-Descendents (Subtitulado)
Descendents - One More Day (guitar cover, lesson)
Descendents - One More Day (guitar cover, lesson)
Descendents - "One More Day" With Lyrics in the Description Cool To Be You
Descendents - "One More Day" With Lyrics in the Description Cool To Be You
Descendents – Without Love (LIVE)
Descendents – Without Love (LIVE)
Descendents - One More Day Bass Cover
Descendents - One More Day Bass Cover
Descendents - One More Day (Subtitulado)
Descendents - One More Day (Subtitulado)
Descendents - "I'm The One"
Descendents - "I'm The One"
Descendents - "Without Love"
Descendents - "Without Love"
Descendents-One more day
Descendents-One more day
Descendents - Here With Me
Descendents - Here With Me
Descendents - "When I Get Old"
Descendents - "When I Get Old"
Descendents - Lucky
Descendents - Lucky
Descendents: A 5 Minute Drum Chronology - Kye Smith [4K]
Descendents: A 5 Minute Drum Chronology - Kye Smith [4K]
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day [Sub. Español]
Descendents - One More Day [Sub. Español]
Descendents One More Day Bass cover
Descendents One More Day Bass cover
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day