LOADING ...

Luyện nghe bài hát One More Day

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Spent the years
in of my grief

you hated me
anyone see
i'll wonder
what I to you

and why you me
i did to you

i can't get

i don't care
lying to i see
when the only thing i was

one more day yesterday
i'd pick you up, put me down
you were still around
for one more day yesterday
you

and in the end
we didn't have a to say
still those you play

then you away
i'll always
why you had to
why you me
laid the blame on me

cold stares
the smell of the air
yeah, i let you go down

the child
who never about

Repeat

i'll wonder
if i could meant more to you
i'll wonder
if i could done more for you
how i could turn my back
how i could just walk
how i could just close my
and you die

we never got
we never got a

to sing our song of

i loved my boy
did you your boy?
oh, you so warm to me now

but cold in this room
they'll put you in the ground
then there's i can
do to have

Repeat

Videos

Descendents - One More Day
Descendents - One More Day
One More Day
One More Day
Descendents - "One More Day" With Lyrics in the Description Cool To Be You
Descendents - "One More Day" With Lyrics in the Description Cool To Be You
One More Day-Descendents (Subtitulado)
One More Day-Descendents (Subtitulado)
Descendents - One More Day (guitar cover, lesson)
Descendents - One More Day (guitar cover, lesson)
Descendents - Live at FFFFest (Full Set)
Descendents - Live at FFFFest (Full Set)
Descendents - One More Day Bass Cover
Descendents - One More Day Bass Cover
Descendents-One more day
Descendents-One more day
Descendents' Bill Stevenson Had 20 Espressos After Open Heart Surgery
Descendents' Bill Stevenson Had 20 Espressos After Open Heart Surgery
Descendents - Ace
Descendents - Ace
Descendents - I'm The One (Live) NXNE 2011
Descendents - I'm The One (Live) NXNE 2011
Descendents - "Maddie" With Lyrics in the Description Cool To Be You
Descendents - "Maddie" With Lyrics in the Description Cool To Be You
Descendents  - One More Day Bass cover
Descendents - One More Day Bass cover
Descendents - Cool To Be You
Descendents - Cool To Be You
Descendents - Rotting Out
Descendents - Rotting Out
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day (Subtitulado)
Descendents - One More Day (Subtitulado)
Lucky - Descendents [HD]
Lucky - Descendents [HD]
Descendents - "Without Love"
Descendents - "Without Love"
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day