LOADING ...

Luyện nghe bài hát One More Day

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Spent the years
in of my grief

you hated me
anyone see
i'll wonder
I meant to you

and why you me
i did to you

i get anywhere

pretending i don't
lying to i see
when the only i needed was

one more day like
i'd pick you up, you'd put me
wish you were around
for one more day like
you

and in the end
we didn't a thing to say
still those games you

then you away
always wonder
why you had to
why you me
laid the blame on me

cold stares
the of the sickroom air
yeah, i let you go down

the child
who never about

chorus

i'll always
if i could have more to you
i'll always
if i could done more for you
how i just turn my back
how i just walk away
how i just close my eyes
and you die

we got along
we never got a

to sing our song of

i loved my boy
did you your boy?
oh, you so warm to me now

but it's cold in room
they'll put you in the ground
then nothing i can
do to have

Repeat

Videos

Descendents - One More Day
Descendents - One More Day
One More Day
One More Day
Descendents - "One More Day" With Lyrics in the Description Cool To Be You
Descendents - "One More Day" With Lyrics in the Description Cool To Be You
One More Day-Descendents (Subtitulado)
One More Day-Descendents (Subtitulado)
Descendents - One More Day (guitar cover, lesson)
Descendents - One More Day (guitar cover, lesson)
Descendents - Live at FFFFest (Full Set)
Descendents - Live at FFFFest (Full Set)
Descendents - One More Day Bass Cover
Descendents - One More Day Bass Cover
Descendents-One more day
Descendents-One more day
Descendents' Bill Stevenson Had 20 Espressos After Open Heart Surgery
Descendents' Bill Stevenson Had 20 Espressos After Open Heart Surgery
Descendents - Ace
Descendents - Ace
Descendents - I'm The One (Live) NXNE 2011
Descendents - I'm The One (Live) NXNE 2011
Descendents - "Maddie" With Lyrics in the Description Cool To Be You
Descendents - "Maddie" With Lyrics in the Description Cool To Be You
Descendents  - One More Day Bass cover
Descendents - One More Day Bass cover
Descendents - Cool To Be You
Descendents - Cool To Be You
Descendents - Rotting Out
Descendents - Rotting Out
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day (Subtitulado)
Descendents - One More Day (Subtitulado)
Lucky - Descendents [HD]
Lucky - Descendents [HD]
Descendents - "Without Love"
Descendents - "Without Love"
Descendents - One More Day
Descendents - One More Day