LOADING ...

Luyện nghe bài hát One Hundred Ways

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Theres a ways to kneel and kiss the ground
So roads to the promised land
Its an song that makes a holy sound
a hundred ways to kneel and kiss the ground

My God and your God theyre one and the
They sit talking as friends
Laugh at the sunset, cry at the
Fall into each others every now and then

And anybody here whos talking for them
putting words in the mouth of strangers
Trafficking rumors, talking in
us all to danger

Theres a ways to kneel and kiss the ground
So many roads to the land
Its an endless song that makes a holy
Theres a hundred ways to kneel and the ground

So why all this and proving of points
Like Jerusalem's rabble and
We be dancing drunk on wine
With a who always catches us
Catches us when we

Theres a hundred ways to kneel and the ground
So roads to the promised land
Its an endless song that makes a sound
Theres a hundred ways to kneel and the ground
Theres a hundred ways to kneel and the ground

There must be hundred ways to kneel and the ground
and kiss the ground
Kneel and kiss the
and kiss the ground

Videos

Darden Smith - One Hundred Ways Lyrics
Darden Smith - One Hundred Ways Lyrics
All Tracks - Darden Smith
All Tracks - Darden Smith
Top Tracks - Darden Smith
Top Tracks - Darden Smith
Popular Videos - Darden Smith
Popular Videos - Darden Smith
100 High Intensity Ways to Improve Your Bodybuilding by Darden Ellington jpg
100 High Intensity Ways to Improve Your Bodybuilding by Darden Ellington jpg
10,000 Reasons (Bless the Lord) - Matt Redman (Best Worship Song Ever) (with Lyrics)
10,000 Reasons (Bless the Lord) - Matt Redman (Best Worship Song Ever) (with Lyrics)
Darden Smith and Songwriting With: Soldiers
Darden Smith and Songwriting With: Soldiers
John's Ultimate Soft Rock / Yacht Rock / AOR / Love Songs / R&B / Soft Country Playlist Mix
John's Ultimate Soft Rock / Yacht Rock / AOR / Love Songs / R&B / Soft Country Playlist Mix
Darden Smith - Any Way Lyrics
Darden Smith - Any Way Lyrics
Music Fog
Music Fog
songs
songs
90's & 2000
90's & 2000
my stuff
my stuff
Knowledge
Knowledge
Darden Smith - New Gospel Lyrics
Darden Smith - New Gospel Lyrics
Highlights
Highlights
Willow Smith's cousin Hassan singing for Oprah's Karaoke Challenge
Willow Smith's cousin Hassan singing for Oprah's Karaoke Challenge
Car
Car
The Bright Side - Ellington Darden on High Intensity Training
The Bright Side - Ellington Darden on High Intensity Training
Leading Change with Humble Audacity: Nancy Giordano at TEDxAustin
Leading Change with Humble Audacity: Nancy Giordano at TEDxAustin