LOADING ...

Luyện nghe bài hát One

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I am the hypocrite
Been undeniably
I been loud and pretentious
I have utterly threatened

I've gotten candy for my
The sexy capitalist
Heaven forbid I be
Heaven forbid I be

I have abused my power, me
You we actually are all
One, one, one, one
One, one, one, one

I've been out of reach and
Heaven average, whatever average means
I been compensated for my
of powerlessness

I abused my so-called power, forgive me
You we actually are all
One, one, one, one
One, one, one, one

Did you call her amazing?
Surely we both be amazing
And up my hard earned status
As fabulous freak of

I have abused my power, me
You we actually are all
One, one, one, one
One, one, one, one

You looked good on paper
You always good in theory
You always looked good on
You always sounded in theory

Videos

Alanis Morissette - One - Supposed Former Infatuation Junkie
Alanis Morissette - One - Supposed Former Infatuation Junkie
Alanis Morissette - One
Alanis Morissette - One
Alanis Morissette - One (subtitulado)
Alanis Morissette - One (subtitulado)
Alanis Morissette - One + Lyrics
Alanis Morissette - One + Lyrics
Alanis Morissette - Not As We (video)
Alanis Morissette - Not As We (video)
Alanis Morissette - Thank U (OFFICIAL VIDEO)
Alanis Morissette - Thank U (OFFICIAL VIDEO)
Alanis Morissette - One (Live)
Alanis Morissette - One (Live)
Alanis Morissette - One Live - Legendada em Português
Alanis Morissette - One Live - Legendada em Português
Alanis Morissette - What If God Was One Of Us (lyrics)
Alanis Morissette - What If God Was One Of Us (lyrics)
Alanis Morissette - "Hand In My Pocket" (Official Music Video)
Alanis Morissette - "Hand In My Pocket" (Official Music Video)
Alanis Morissette - Ironic (OFFICIAL VIDEO)
Alanis Morissette - Ironic (OFFICIAL VIDEO)
That I would be good  - Alanis Morissette
That I would be good - Alanis Morissette
Hand In My Pocket - Lyrics
Hand In My Pocket - Lyrics
Alanis Morissette - One
Alanis Morissette - One
Alanis Morissette - Incomplete
Alanis Morissette - Incomplete
Wunderkind song Narnia Alanis Morissette with lyrics
Wunderkind song Narnia Alanis Morissette with lyrics
Alanis Morissette - Crazy (Video)
Alanis Morissette - Crazy (Video)
Alanis Morissette - You Oughta Know (OFFICIAL VIDEO)
Alanis Morissette - You Oughta Know (OFFICIAL VIDEO)
Alanis Morissette - Unsent (OFFICIAL VIDEO)
Alanis Morissette - Unsent (OFFICIAL VIDEO)
Alanis Morissette - Hands Clean (OFFICIAL VIDEO)
Alanis Morissette - Hands Clean (OFFICIAL VIDEO)