LOADING ...

Luyện nghe bài hát One

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I am the biggest
undeniably jealous
I been loud and pretentious
I been utterly threatened

I've gotten for my self-interest
The treadmill capitalist
Heaven I be criticized
Heaven forbid I be

I have my power, forgive me
You mean we are all
One, one, one, one
One, one, one, one

I've out of reach and separatist
Heaven average, whatever average means
I have compensated for my
of powerlessness

I have my so-called power, forgive me
You we actually are all
One, one, one, one
One, one, one, one

Did you just call her
Surely we both be amazing
And give up my hard earned
As fabulous of nature?

I have my power, forgive me
You mean we are all
One, one, one, one
One, one, one, one

You always looked on paper
You always good in theory
You always looked good on
You sounded good in theory

Videos

Alanis Morissette - One
Alanis Morissette - One
Alanis Morissette - One - Supposed Former Infatuation Junkie
Alanis Morissette - One - Supposed Former Infatuation Junkie
Alanis Morissette - One + Lyrics
Alanis Morissette - One + Lyrics
Alanis Morissette - One (subtitulado)
Alanis Morissette - One (subtitulado)
Alanis Morissette - Not As We (video)
Alanis Morissette - Not As We (video)
Alanis Morissette - "Hand In My Pocket" (Official Music Video)
Alanis Morissette - "Hand In My Pocket" (Official Music Video)
Alanis Morissette - One Live - Legendada em Português
Alanis Morissette - One Live - Legendada em Português
Alanis Morissette - Not As We lyrics
Alanis Morissette - Not As We lyrics
One (Live Version) - Alanis Morissette - Lyrics
One (Live Version) - Alanis Morissette - Lyrics
♫♥ "Music For Love" - "Alanis Morissette - One" ♫♥
♫♥ "Music For Love" - "Alanis Morissette - One" ♫♥
Alanis Morissette- One - Programa Livre 1998
Alanis Morissette- One - Programa Livre 1998
Alanis Morissette - Hands Clean (OFFICIAL VIDEO)
Alanis Morissette - Hands Clean (OFFICIAL VIDEO)
Wunderkind song Narnia Alanis Morissette with lyrics
Wunderkind song Narnia Alanis Morissette with lyrics
Alanis Morissette - One (Live Milano 1999)
Alanis Morissette - One (Live Milano 1999)
Alanis Morissette - One
Alanis Morissette - One
ALANIS MORISSETTE - After A Year Like This One (Live)
ALANIS MORISSETTE - After A Year Like This One (Live)
Alanis Morissette - Incomplete
Alanis Morissette - Incomplete
Alanis Morissette A Year Like This One + Lyrics
Alanis Morissette A Year Like This One + Lyrics
Alanis Morissette - What If God Was One Of Us (lyrics)
Alanis Morissette - What If God Was One Of Us (lyrics)
Alanis Morissette - Ironic (OFFICIAL VIDEO)
Alanis Morissette - Ironic (OFFICIAL VIDEO)