LOADING ...

Luyện nghe bài hát Olympos Nights

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I arrive sometime in the evening, my telephone starts ringing
Well see you at Lincoln later
Im drunk like a fish and world so bright, looking up at the Olympos lights
I just might get tonight

Ill forget about the and all the shit Im in
My brain is numb and what has has been
cant get to me, cause Im higher than a kite
Right here, right now Im all

I get on the and my head is spinning, in the distance fists are swinging
The tensions building up on the red
I step in the club and the musics pumping, time stops and the place is
Nothing can ever make me feel this

Videos

Joint Aktion - Olympos Nights
Joint Aktion - Olympos Nights
Alienation [Album]
Alienation [Album]
Joint Aktion-FULL Discography
Joint Aktion-FULL Discography
Joint Aktion - Detached
Joint Aktion - Detached
Popular Videos - Joint Aktion
Popular Videos - Joint Aktion
Let's Play: God of War 2 [Part 4]
Let's Play: God of War 2 [Part 4]
Su-30/SU-27 Startup and night afterburner tests
Su-30/SU-27 Startup and night afterburner tests
GEOSTORM - OFFICIAL TRAILER 2 [HD]
GEOSTORM - OFFICIAL TRAILER 2 [HD]
How Lethal AC 130's Guns Are?
How Lethal AC 130's Guns Are?
Special Operations Squadron's CV-22 Osprey Day & Night Air Refuel - CV-22オスプレイ(空軍型・特殊作戦用)の日中&夜間空中給油
Special Operations Squadron's CV-22 Osprey Day & Night Air Refuel - CV-22オスプレイ(空軍型・特殊作戦用)の日中&夜間空中給油
AC-130 Specter Gunship And A-10 Thunderbolt In Action
AC-130 Specter Gunship And A-10 Thunderbolt In Action
Lockheed AC-130 Gunship Firing and Flying!
Lockheed AC-130 Gunship Firing and Flying!
Live action
Live action
「Blacklist LifestylexKosoku Kazoku」 Meet N Greet "Fast and Furious Style"
「Blacklist LifestylexKosoku Kazoku」 Meet N Greet "Fast and Furious Style"
Joint Aktion - Gasoline (Alienation, 2011) Remastered
Joint Aktion - Gasoline (Alienation, 2011) Remastered
Joint Aktion - Coming Of Age
Joint Aktion - Coming Of Age
Joint Aktion - I Refuse
Joint Aktion - I Refuse
Blackhat (2014) - Escaping the Ambush Scene (6/10) | Movieclips
Blackhat (2014) - Escaping the Ambush Scene (6/10) | Movieclips
CHI RAQ Trailer (2015) A Spike Lee Joint
CHI RAQ Trailer (2015) A Spike Lee Joint
Joint Aktion - Simon Says
Joint Aktion - Simon Says