LOADING ...

Luyện nghe bài hát Old Tin Star

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

How old was i, 5 or 6 or so
The innocent years, ago
Father on a reaching up so far
Crowning the tree, that old tin star
And it shines so diamonds in the sun
Nothin' but good things will come
boy don't grow up stay as sweet as you are
So you still gaze in at that old tin star.

I grew up and I a place to live
As I unpacked my things I a gift
And it felt like home, I'd come so far
For there in my hands was that old tin
And it so pretty, diamonds in the sun
Nothing but good things, will ever
boy don't grow up, stay as sweet as you are
So you still gaze in wonder, at old tin star.

I have of my own and troubles I've had some
I've my tears and I've had my fun
I climb that chair and I out so far
And my son looks up at that old tin
And it shines so pretty, in the sun
Nothing but things will ever come
Little boy grow up, stay as sweet as you are
So you still gaze in wonder, at old tin star.

Videos

John McDermott: Old Tin Star
John McDermott: Old Tin Star
old tin star
old tin star
old tin star by john mcdermit
old tin star by john mcdermit
Old Tin Star
Old Tin Star
Old Tin Star
Old Tin Star
John McDermott Playlist
John McDermott Playlist
old tin star jb nelson
old tin star jb nelson
John McDermott
John McDermott
The Old Man
The Old Man
John McDermott
John McDermott
John McDermott
John McDermott
Top Tracks - John McDermott
Top Tracks - John McDermott
John McDermott - Be Not Afraid
John McDermott - Be Not Afraid
John Mcdermott christmas
John Mcdermott christmas
John McDermott
John McDermott
John McDermott - Voyage
John McDermott - Voyage
john mcdermott
john mcdermott
The Ballad of Harry Warden by John McDermott
The Ballad of Harry Warden by John McDermott
john mcdermott
john mcdermott
John McDermott
John McDermott