LOADING ...

Luyện nghe bài hát Old Tin Star

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

How old was i, 5 or 6 or so
The years, long ago
Father on a chair up so far
the tree, with that old tin star
And it shines so diamonds in the sun
Nothin' but good things will come
Little boy don't grow up as sweet as you are
So you gaze in wonder at that old tin star.

I grew up and I found a to live
As I unpacked my I found a gift
And it felt like home, I'd come so far
For there in my hands was that old tin
And it shines so pretty, in the sun
Nothing but good things, will ever
Little boy don't grow up, stay as as you are
So you gaze in wonder, at that old tin star.

I have kids of my own and troubles I've had
I've cried my and I've had my fun
I that chair and I reach out so far
And my son looks up at old tin star
And it shines so pretty, in the sun
Nothing but good things will come
Little boy grow up, stay as sweet as you are
So you still gaze in wonder, at old tin star.

Videos

John McDermott: Old Tin Star
John McDermott: Old Tin Star
old tin star
old tin star
old tin star by john mcdermit
old tin star by john mcdermit
Old Tin Star
Old Tin Star
Old Tin Star
Old Tin Star
old tin star jb nelson
old tin star jb nelson
John McDermott
John McDermott
Old Tin Star - JB Nelson
Old Tin Star - JB Nelson
All Tracks - John McDermott
All Tracks - John McDermott
John McDermott - Topic
John McDermott - Topic
Top Tracks - John McDermott
Top Tracks - John McDermott
Popular Videos - John McDermott
Popular Videos - John McDermott
John Mcdermott christmas
John Mcdermott christmas
John McDermott Playlist
John McDermott Playlist
John McDermott - ♫ Christmas Memories ♫
John McDermott - ♫ Christmas Memories ♫
John McDermott - "Maybe this Christmas" (Ron Sexmith cover)
John McDermott - "Maybe this Christmas" (Ron Sexmith cover)
John McDermott - The Girl From Ipanema
John McDermott - The Girl From Ipanema
john mcdermott
john mcdermott
Tin Star Season 1 Episode 1 - Full Episode
Tin Star Season 1 Episode 1 - Full Episode
john mcdermott
john mcdermott