LOADING ...

Luyện nghe bài hát Old Tin Star

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

How old was i, 5 or 6 or so
The years, long ago
on a chair reaching up so far
Crowning the tree, with old tin star
And it shines so pretty in the sun
but good things will ever come
Little boy don't up stay as sweet as you are
So you still gaze in wonder at old tin star.

I grew up and I a place to live
As I unpacked my things I a gift
And it felt home, though I'd come so far
For there in my hands was that old tin
And it so pretty, diamonds in the sun
Nothing but good things, will come
Little boy don't grow up, as sweet as you are
So you still gaze in wonder, at old tin star.

I have kids of my own and troubles I've had
cried my tears and I've had my fun
I climb chair and I reach out so far
And my son up at that old tin star
And it shines so pretty, in the sun
but good things will ever come
Little boy don't grow up, stay as as you are
So you still in wonder, at that old tin star.

Videos

John McDermott: Old Tin Star
John McDermott: Old Tin Star
old tin star
old tin star
old tin star by john mcdermit
old tin star by john mcdermit
Old Tin Star
Old Tin Star
Old Tin Star
Old Tin Star
old tin star jb nelson
old tin star jb nelson
John McDermott
John McDermott
John McDermott Playlist
John McDermott Playlist
John McDermott
John McDermott
John Mcdermott christmas
John Mcdermott christmas
e n g l a n d -john - mcdermott
e n g l a n d -john - mcdermott
All Tracks - John McDermott
All Tracks - John McDermott
John McDermott
John McDermott
John McDermott
John McDermott
John McDermott
John McDermott
John McDermott
John McDermott
john mcdermott
john mcdermott
Top Tracks - John McDermott
Top Tracks - John McDermott
Old Tin Star - JB Nelson
Old Tin Star - JB Nelson
john mcdermott
john mcdermott