LOADING ...

Luyện nghe bài hát Old Tin Star

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

How old was i, 5 or 6 or so
The innocent years, ago
Father on a chair up so far
Crowning the tree, with old tin star
And it shines so diamonds in the sun
Nothin' but good things will come
Little boy don't grow up stay as as you are
So you still gaze in at that old tin star.

I grew up and I found a place to
As I unpacked my things I found a
And it felt like home, I'd come so far
For there in my hands was old tin star
And it shines so pretty, in the sun
Nothing but good things, ever come
Little boy don't grow up, stay as as you are
So you gaze in wonder, at that old tin star.

I have kids of my own and troubles I've had
I've my tears and I've had my fun
I climb that and I reach out so far
And my son looks up at old tin star
And it shines so pretty, in the sun
Nothing but good will ever come
Little boy don't grow up, stay as as you are
So you still in wonder, at that old tin star.

Videos

John McDermott: Old Tin Star
John McDermott: Old Tin Star
old tin star
old tin star
Old Tin Star
Old Tin Star
John McDermott
John McDermott
old tin star by john mcdermit
old tin star by john mcdermit
John McDermott Playlist
John McDermott Playlist
John Mcdermott christmas
John Mcdermott christmas
Old Tin Star
Old Tin Star
Old Tin Star
Old Tin Star
John McDermott - ♫ What Child Is This?♫
John McDermott - ♫ What Child Is This?♫
John McDermott  O Little Town Of Bethlehem
John McDermott O Little Town Of Bethlehem
Old Tin Star - JB Nelson
Old Tin Star - JB Nelson
old tin star jb nelson
old tin star jb nelson
John  Mac Dermott
John Mac Dermott
Tin Star Sunday 7-4
Tin Star Sunday 7-4
Christmas
Christmas
Top Tracks - John McDermott
Top Tracks - John McDermott
1-John McDermott Playlist
1-John McDermott Playlist
John McDermott - Voyage
John McDermott - Voyage
A Canadian Christmas Combo
A Canadian Christmas Combo