LOADING ...

Luyện nghe bài hát Old Tin Star

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

How old was i, 5 or 6 or so
The innocent years, ago
on a chair reaching up so far
Crowning the tree, with that old tin
And it shines so diamonds in the sun
Nothin' but good things ever come
boy don't grow up stay as sweet as you are
So you still gaze in at that old tin star.

I up and I found a place to live
As I unpacked my I found a gift
And it felt home, though I'd come so far
For in my hands was that old tin star
And it so pretty, diamonds in the sun
Nothing but good things, will ever
boy don't grow up, stay as sweet as you are
So you gaze in wonder, at that old tin star.

I have kids of my own and I've had some
I've cried my and I've had my fun
I climb that chair and I out so far
And my son up at that old tin star
And it so pretty, diamonds in the sun
Nothing but good things ever come
boy don't grow up, stay as sweet as you are
So you gaze in wonder, at that old tin star.

Videos

old tin star
old tin star
John McDermott: Old Tin Star
John McDermott: Old Tin Star
old tin star by john mcdermit
old tin star by john mcdermit
Old Tin Star
Old Tin Star
Old Tin Star
Old Tin Star
John McDermott
John McDermott
John McDermott - ♫ Christmas Memories ♫
John McDermott - ♫ Christmas Memories ♫
John McDermott Playlist
John McDermott Playlist
John  Mac Dermott
John Mac Dermott
All Tracks - John McDermott
All Tracks - John McDermott
One Small Star - John McDermott + Lyrics.wmv
One Small Star - John McDermott + Lyrics.wmv
John McDermott (Canadian) - Voyage
John McDermott (Canadian) - Voyage
Popular Videos - John McDermott
Popular Videos - John McDermott
Top Tracks - John McDermott
Top Tracks - John McDermott
John Mcdermott christmas
John Mcdermott christmas
old tin star jb nelson
old tin star jb nelson
John McDermott - Voyage
John McDermott - Voyage
Old Tin Star - JB Nelson
Old Tin Star - JB Nelson
john mcdermott
john mcdermott
john mcdermott
john mcdermott