LOADING ...

Luyện nghe bài hát Odd

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

My asleep and so is my brain
If I'm in pain then I don't feel it, my face should it
I am grinning as cutting me in half
and all I can do is

I am unfeeling and odd
and you should god
that we are on separate of the state.
Hope you're OK at I gave you something to hate

I am flailing, woozy inhaling
these that don't put me to sleep
taking that wont cure me, so I'll just stay pure
please relinquish those you keep

I am cold and odd
and you should god
that we are on separate of the state.
Hope you're OK at least I you something to hate

Videos

ODD - JULIA NUNES [HQ]
ODD - JULIA NUNES [HQ]
Odd
Odd
How To Play Odd by Julia Nunes
How To Play Odd by Julia Nunes
Julia Nunes - Odd (Live at The Slaughtered Lamb)
Julia Nunes - Odd (Live at The Slaughtered Lamb)
Lookout For Yourself/ Odd - Julia Nunes uke MASHUP
Lookout For Yourself/ Odd - Julia Nunes uke MASHUP
♫♫Julia Nunes - The Debt♫♫
♫♫Julia Nunes - The Debt♫♫
"Odd" written by Julia Nunes
"Odd" written by Julia Nunes
Re: Odd (original Julia Nunes)
Re: Odd (original Julia Nunes)
Odd- Julia Nunes
Odd- Julia Nunes
Odd - Julia Nunes cover
Odd - Julia Nunes cover
Julia Nunes- Odd
Julia Nunes- Odd
Julia Nunes - Odd videosong cover
Julia Nunes - Odd videosong cover
Julia Nunes - Odd (original)
Julia Nunes - Odd (original)
Odd - Julia Nunes
Odd - Julia Nunes
Stop motion - Odd, Julia Nunes
Stop motion - Odd, Julia Nunes
Doubleloveing singing, Odd by:Julia Nunes
Doubleloveing singing, Odd by:Julia Nunes
Odd (cover of Julia Nunes)
Odd (cover of Julia Nunes)
I Suck at Playing: "Odd" by Julia Nunes
I Suck at Playing: "Odd" by Julia Nunes
"Odd" Julia Nunes ukulele cover
"Odd" Julia Nunes ukulele cover
Odd- Julia nunes ukulele cover
Odd- Julia nunes ukulele cover