LOADING ...

Luyện nghe bài hát Odd

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

My foot's asleep and so is my
If I'm in pain then I don't feel it, my should reveal it
I am as they're cutting me in half
and all I can do is

I am unfeeling and odd
and you thank god
that we are on sides of the state.
Hope you're OK at least I you something to hate

I am frantically flailing, inhaling
these fumes don't put me to sleep
taking drugs that wont cure me, so I'll stay pure
please those secrets you keep

I am cold and odd
and you thank god
we are on separate sides of the state.
Hope OK at least I gave you something to hate

Videos

ODD - JULIA NUNES [HQ]
ODD - JULIA NUNES [HQ]
Julia Nunes - Odd (Live at The Slaughtered Lamb)
Julia Nunes - Odd (Live at The Slaughtered Lamb)
Odd - Julia nunes (cover)
Odd - Julia nunes (cover)
Lookout For Yourself/ Odd - Julia Nunes uke MASHUP
Lookout For Yourself/ Odd - Julia Nunes uke MASHUP
How To Play Odd by Julia Nunes
How To Play Odd by Julia Nunes
Odd- Julia Nunes
Odd- Julia Nunes
Julia Nunes - Regrets
Julia Nunes - Regrets
Odd - Julia Nunes Cover
Odd - Julia Nunes Cover
Odd - Julia Nunes (Ukulele Cover)
Odd - Julia Nunes (Ukulele Cover)
Odd- Julia nunes ukulele cover
Odd- Julia nunes ukulele cover
Odd by Julia Nunes (Cover by Steph Pitt)
Odd by Julia Nunes (Cover by Steph Pitt)
Dylan's Birthday  (Odd-Julia Nunes [Terrible Ukulele Cover])
Dylan's Birthday (Odd-Julia Nunes [Terrible Ukulele Cover])
I Suck at Playing: "Odd" by Julia Nunes
I Suck at Playing: "Odd" by Julia Nunes
Odd - Julia Nunes Cover
Odd - Julia Nunes Cover
Odd- Julia Nunes Cover
Odd- Julia Nunes Cover
Odd - Julia Nunes cover
Odd - Julia Nunes cover
Julia Nunes - Odd (original)
Julia Nunes - Odd (original)
Odd - Julia Nunes Cover
Odd - Julia Nunes Cover
Odd - Julia Nunes
Odd - Julia Nunes
Take 2: Odd (Julia Nunes cover)
Take 2: Odd (Julia Nunes cover)