LOADING ...

Luyện nghe bài hát Obstruction

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Justice
How bail
Im already
Without a
A man who
He around free
This sucks
Its over me
Obstruction in justice

people
Denied
Seems the government
Doesnt care
Murder and
Rape and
Well dont me
it isnt my fault
Obstruction in justice

denied
Threw the key
So much for in the
land of the
Mom and dad
You me who to be
But i still fit into
Obstruction in (x2) yeah

Videos

Chronic Future: Obstruction
Chronic Future: Obstruction
Chronic Future (self-titled first album)
Chronic Future (self-titled first album)
Chronic Future: Scottsdale
Chronic Future: Scottsdale
Chronic Future: Insomniac
Chronic Future: Insomniac
Obstruction
Obstruction
Chronic Future
Chronic Future
Chronic Future: Miles to go before we sleep
Chronic Future: Miles to go before we sleep
Chronic Future: D.A.R.E
Chronic Future: D.A.R.E
Chronic Future-Insomniac
Chronic Future-Insomniac
Chronic Future: Buster Brown
Chronic Future: Buster Brown
Chronic Future: Power
Chronic Future: Power
Chronic Future: McGoo
Chronic Future: McGoo
Chronic Future
Chronic Future
Chronic Future: Star Spangled Lie
Chronic Future: Star Spangled Lie
Elastography in Chronic Liver Disease: Modalities, Techniques, Limitations, and Future Directions
Elastography in Chronic Liver Disease: Modalities, Techniques, Limitations, and Future Directions
Chronic Future
Chronic Future
Chronic Future: Drunk Babysitter
Chronic Future: Drunk Babysitter
Top Tracks - Chronic Future
Top Tracks - Chronic Future
Chronic Future: Girlie Song
Chronic Future: Girlie Song
Chronic Future-Time and time again
Chronic Future-Time and time again