LOADING ...

Luyện nghe bài hát Obstruction

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Justice
How bail
Im guilty
a trial
A man who
He runs free
system sucks
Its over me
Obstruction in justice

people
Denied
that the government
Doesnt care
and felony
Rape and
Well blame me
it isnt my fault
Obstruction in yeah

Justice
Threw the key
So much for in the
land of the
Mom and dad
You me who to be
But i still cant fit
Obstruction in justice (x2)

Videos

Chronic Future: Obstruction
Chronic Future: Obstruction
Chronic Future (self-titled first album)
Chronic Future (self-titled first album)
Chronic Future
Chronic Future
Obstruction
Obstruction
Chronic Future - Obstruction Lyrics
Chronic Future - Obstruction Lyrics
Chronic Future - The Majik
Chronic Future - The Majik
Chronic Future-Insomniac (original video shot in Scottsdale Arizona
Chronic Future-Insomniac (original video shot in Scottsdale Arizona
Chronic Future: McGoo
Chronic Future: McGoo
Bowel Obstruction? + ER Visit (Part 2 of 3) - Multiple Sclerosis Monday
Bowel Obstruction? + ER Visit (Part 2 of 3) - Multiple Sclerosis Monday
Chronic Future: Drunk Babysitter
Chronic Future: Drunk Babysitter
~Chronic Future~
~Chronic Future~
Sephsta
Sephsta
Microdebrider-assisted inferior turbinoplasty by Medtronic [Rhinology Future Debates 2017]
Microdebrider-assisted inferior turbinoplasty by Medtronic [Rhinology Future Debates 2017]
Chronic Future
Chronic Future
Chronic Future - A Fire
Chronic Future - A Fire
Acute pyelonephritis (urinary tract infection) - causes, symptoms & pathology
Acute pyelonephritis (urinary tract infection) - causes, symptoms & pathology
Chronic Future
Chronic Future
Volvulus - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology
Volvulus - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology
Chronic Future
Chronic Future
chronic future
chronic future