LOADING ...

O' Pencil Sharp

Song info

"O' Pencil Sharp" (2006) on the album Drive Like Jehu(1991).

"O' Pencil Sharp" Videos

Drive Like Jehu - O Pencil Sharp
Drive Like Jehu - O Pencil Sharp
Drive Like Jehu - Drive Like Jehu [1991, FULL ALBUM]
Drive Like Jehu - Drive Like Jehu [1991, FULL ALBUM]
Drive Like Jehu- O' Pencil Sharp
Drive Like Jehu- O' Pencil Sharp
Drive Like Jehu   O' Pencil Sharp
Drive Like Jehu O' Pencil Sharp
Drive Like Jehu- Oh pencil Sharp
Drive Like Jehu- Oh pencil Sharp
Drive Like Jehu - 1990 Demo Tape
Drive Like Jehu - 1990 Demo Tape
Drive like jehu o pencil sharp
Drive like jehu o pencil sharp
Drive Like Jehu - Caress
Drive Like Jehu - Caress
Drive Like Jehu - Here Come The Rome Plows
Drive Like Jehu - Here Come The Rome Plows
Drive Like Jehu - Atom Jack
Drive Like Jehu - Atom Jack
Drive Like Jehu - Step on Chameleon
Drive Like Jehu - Step on Chameleon
Drive Like Jehu "Drive Like Jehu" (1991) - Full Album
Drive Like Jehu "Drive Like Jehu" (1991) - Full Album
Drive Like Jehu  - ST (1992)
Drive Like Jehu - ST (1992)
Drive Like Jehu - Luau
Drive Like Jehu - Luau
Drive Like Jehu "If It Kills You"
Drive Like Jehu "If It Kills You"
Drive Like Jehu - If It Kills You
Drive Like Jehu - If It Kills You
Drive Like Jehu - Live in Corvallis 1992, whole set
Drive Like Jehu - Live in Corvallis 1992, whole set
Drive Like Jehu
Drive Like Jehu
Drive Like Jehu - Super Unison
Drive Like Jehu - Super Unison
drive like jehu
drive like jehu

Lyrics

O' pencil sharp, pencil dull, pencil drag, pencil pull, gonna pencil poke
ya' to the floor, gonna pencil fuck, gonna pencil whore, o' pencil vuture,
pencil dove, pencil kisses, pencil cove, pencil drop, down from above
spittin' pencil bullets pencil slugs... yeah... o' pe
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 27 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "O' Pencil Sharp"