LOADING ...

Luyện nghe bài hát O God My Heart Is Ready

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

God my is ready now
God my is ready now
I been awake so
December on

God my is ready now
And the ease she came
Epiphany bleeds like
A season of seed, again, oh yeah

All roads lead back on into
Our graves lace the hollow ground
And she call I come
And she bleed I belong
to seed, summer long, summer long

Yellow gold from the mud
Long ago bullet in my
God my is ready now
Now hold me I'm naked

Catharsis your knees
I'll the bearing trees

God my heart is now
God my is ready now
Now that I my gods below
Whatever I thought, I used to
The of flowers beneath the snow
'Neath the snow, the snow, let it go

Videos

Chris Whitley - O God My Heart Is Ready
Chris Whitley - O God My Heart Is Ready
Chris Whitley - O God My Heart Is Ready
Chris Whitley - O God My Heart Is Ready
May 7 1997 - Chris Whitley Live!!! - Oh God My Heart Is Ready
May 7 1997 - Chris Whitley Live!!! - Oh God My Heart Is Ready
Chris Whitley on The Jon Stewart Show  (Re-Uploaded)
Chris Whitley on The Jon Stewart Show (Re-Uploaded)
Chris Whitley:  O God My Heart Is Ready Now at Khyber Pass
Chris Whitley: O God My Heart Is Ready Now at Khyber Pass
O God my heart is ready - acoustic
O God my heart is ready - acoustic
O God my heart is ready (acoustic) preview ;-)
O God my heart is ready (acoustic) preview ;-)
Chris Whitley - O God My Heart Is Ready Lyrics
Chris Whitley - O God My Heart Is Ready Lyrics
Chris Whitley - To Joy (Revolution of the Innocents)
Chris Whitley - To Joy (Revolution of the Innocents)
Chris Whitley - 'Wild Country'
Chris Whitley - 'Wild Country'
Chris Whitley - Never
Chris Whitley - Never
Chris Whitley - Hotel Vast Horizon (2003)
Chris Whitley - Hotel Vast Horizon (2003)
Din of Ecstasy
Din of Ecstasy
My Heart is Ready Lord...
My Heart is Ready Lord...
ChrisWhitleyVEVO
ChrisWhitleyVEVO
Chris Whitley My Best of
Chris Whitley My Best of
chris whitley - know - din of ecstasy -
chris whitley - know - din of ecstasy -
Chris Whitley - Dust Radio
Chris Whitley - Dust Radio
Trixie and Chris Whitley
Trixie and Chris Whitley
Din of Ecstasy fragments 2
Din of Ecstasy fragments 2