LOADING ...

Luyện nghe bài hát O Canada

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

O Canada! Our and native land!
patriot love in all thy sons command.
With hearts we see thee rise,
The True North and free!
far and wide, O Canada,
We on guard for thee.
God keep our land, and free!
O Canada, we stand on for thee;
O Canada, we on guard for thee.

O Canada! pines and maples grow,
Great prairies spread and rivers flow!
How to us thy broad domain,
East to Western sea!
The land of for all who toil,
The North strong and free!
God keep our land, and free.
O Canada, we on guard for thee!
O Canada, we on guard for thee!

O Canada! thy shining skies,
May Stalwart sons, and maidens rise.
To keep steadfast thro' the years,
From to Western sea.
Our own beloved land,
Our true strong and free!
God our land, glorious and free.
O Canada, we on guard for thee!
O Canada, we on guard for thee!

supreme, who hearest humble prayer,
Hold our Dominion, in thy care.
us to find, O God, in thee,
A lasting reward.
As for the better day,
We ever on guard.
God our land, glorious and free.
O Canada, we on guard for thee!
O Canada, we stand on for thee!

Videos

Canadian national anthem "O Canada"—All four verses!
Canadian national anthem "O Canada"—All four verses!
O Canada - National Anthem - Song & Lyrics - HQ
O Canada - National Anthem - Song & Lyrics - HQ
National Anthem: Canada - O Canada
National Anthem: Canada - O Canada
Canadian National Anthem, O Canada
Canadian National Anthem, O Canada
O Canada - National Anthem of Canada with Updated Lyrics 2018
O Canada - National Anthem of Canada with Updated Lyrics 2018
Ottawa, Montreal and Toronto sing “O Canada”
Ottawa, Montreal and Toronto sing “O Canada”
O CANADA, ENGLISH VERSION, NATIONAL ANTHEM OF CANADA
O CANADA, ENGLISH VERSION, NATIONAL ANTHEM OF CANADA
National Anthem of Canada - "O Canada" (Alternative Version)
National Anthem of Canada - "O Canada" (Alternative Version)
O Canada (Ô Canada) - Mormon Tabernacle Choir
O Canada (Ô Canada) - Mormon Tabernacle Choir
National Anthem of Canada - "O Canada!"
National Anthem of Canada - "O Canada!"
O Canada, Canadian National Anthem.
O Canada, Canadian National Anthem.
O Canada - National Anthem of Canada - Tribute to Nature
O Canada - National Anthem of Canada - Tribute to Nature
O Canada National Anthem
O Canada National Anthem
Lexi Walker: Canadian National Anthem 2017
Lexi Walker: Canadian National Anthem 2017
Michelle Creber - O Canada (Canadian National Anthem)
Michelle Creber - O Canada (Canadian National Anthem)
Canada National Anthem - O Canada - (Bilingual) - w/Lyrics
Canada National Anthem - O Canada - (Bilingual) - w/Lyrics
Canada's national anthem O Canada sung by 7,000 people
Canada's national anthem O Canada sung by 7,000 people
O Canada National Anthem with Lyrics and beautiful pictures
O Canada National Anthem with Lyrics and beautiful pictures
O Canada, Sarah McLachlan, Heritage Classic 2014
O Canada, Sarah McLachlan, Heritage Classic 2014
O Canada
O Canada