LOADING ...

Luyện nghe bài hát O Canada

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

O Canada! Our home and land!
patriot love in all thy sons command.
With glowing we see thee rise,
The True strong and free!
far and wide, O Canada,
We on guard for thee.
God keep our land, and free!
O Canada, we stand on for thee;
O Canada, we on guard for thee.

O Canada! Where pines and grow,
Great prairies spread and Lordly flow!
How to us thy broad domain,
From East to sea!
The land of for all who toil,
The true North and free!
God keep our land, and free.
O Canada, we stand on for thee!
O Canada, we stand on for thee!

O Canada! thy shining skies,
May Stalwart sons, and gentle rise.
To keep thee thro' the years,
From to Western sea.
Our own native land,
Our North strong and free!
God our land, glorious and free.
O Canada, we on guard for thee!
O Canada, we on guard for thee!

Ruler supreme, who hearest prayer,
our Dominion, in thy loving care.
us to find, O God, in thee,
A rich reward.
As for the better day,
We ever on guard.
God keep our land, and free.
O Canada, we stand on for thee!
O Canada, we on guard for thee!

Videos

O Canada - National Anthem - Song & Lyrics - HQ
O Canada - National Anthem - Song & Lyrics - HQ
Song - Canadian national anthem "O Canada"—All four verses!
Song - Canadian national anthem "O Canada"—All four verses!
Canadian National Anthem - "Oh Canada" (FR/EN)
Canadian National Anthem - "Oh Canada" (FR/EN)
Oh Canada-Canadian national anthem-English lyrics
Oh Canada-Canadian national anthem-English lyrics
O CANADA, ENGLISH VERSION, NATIONAL ANTHEM OF CANADA
O CANADA, ENGLISH VERSION, NATIONAL ANTHEM OF CANADA
Ottawa, Montreal and Toronto sing “O Canada”
Ottawa, Montreal and Toronto sing “O Canada”
Canadian National Anthem, O Canada
Canadian National Anthem, O Canada
National Anthem: Canada - O Canada
National Anthem: Canada - O Canada
O Canada (Ô Canada) - Mormon Tabernacle Choir
O Canada (Ô Canada) - Mormon Tabernacle Choir
National Anthem of Canada - "O Canada!"
National Anthem of Canada - "O Canada!"
O Canada at BC Place
O Canada at BC Place
Angelica Hale Sings Canadian Anthem in Ottawa NHL Panthers vs Senators
Angelica Hale Sings Canadian Anthem in Ottawa NHL Panthers vs Senators
O Canada   Official New Lyrics of Canadian National Anthem English:French
O Canada Official New Lyrics of Canadian National Anthem English:French
O Canada (Bilingual Version) | Canada's National Anthem | Caitie's Classroom
O Canada (Bilingual Version) | Canada's National Anthem | Caitie's Classroom
Canada National Anthem - "O Canada"
Canada National Anthem - "O Canada"
O Canada (Canadian Anthem) - Trudbol Barbershop Quartet
O Canada (Canadian Anthem) - Trudbol Barbershop Quartet
Caps anthem singer Bob McDonald sings 'O Canada' in French
Caps anthem singer Bob McDonald sings 'O Canada' in French
O Canada (Bilingual Version)
O Canada (Bilingual Version)
National Anthem of Canada - O, Canada (canada anthem, 캐나다의 국가)
National Anthem of Canada - O, Canada (canada anthem, 캐나다의 국가)
National Anthem of Canada - "O Canada!" (French Version)
National Anthem of Canada - "O Canada!" (French Version)