LOADING ...

Luyện nghe bài hát Now I'm Going

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There's no need to
Finally days have come to an end.
It's been a road,
Waiting makes it better, that's what been told.

The sun is away,
But the moon has to brighten my day.
I am up for a beer,
Feeling good inside, I've to fear.

Now I'm going.
The joy of knowing.
At I'm growing.
why I have a smile on my face.

Mates,

Videos

Now I'm Going - The Doups (Official Video)
Now I'm Going - The Doups (Official Video)
Now I'm Going - The Doups - Now I'm Going SINGLE
Now I'm Going - The Doups - Now I'm Going SINGLE
Now I'm Going - The Doups (Official Video Making Of)
Now I'm Going - The Doups (Official Video Making Of)
The Doups - Joyful (Official Video)
The Doups - Joyful (Official Video)
The Doups
The Doups
THE DOUPS (Songs + official videos)
THE DOUPS (Songs + official videos)
03 - Far - The Doups - Six O'clock Shadow
03 - Far - The Doups - Six O'clock Shadow
03 - Joyful - The Doups - Smalltown Gossip
03 - Joyful - The Doups - Smalltown Gossip
The Doups On Portugal - Episode 2
The Doups On Portugal - Episode 2
04 - Dirty Fighters - The Doups - Six O'clock Shadow
04 - Dirty Fighters - The Doups - Six O'clock Shadow
The doups
The doups
the doups
the doups
02 - Rough Times - The Doups - Six O'clock Shadow
02 - Rough Times - The Doups - Six O'clock Shadow
the doups
the doups
The Doups - Born Again
The Doups - Born Again
05 - I Said - The Doups - Smalltown Gossip
05 - I Said - The Doups - Smalltown Gossip
09 - Alone In A Crowd - The Doups - Smalltown Gossip
09 - Alone In A Crowd - The Doups - Smalltown Gossip
The Doups - Born Again (teaser)
The Doups - Born Again (teaser)
The Doups ao vivo no Rock One 2009
The Doups ao vivo no Rock One 2009
01 - Try Lie Die Whatever - The Doups - Six O'clock Shadow
01 - Try Lie Die Whatever - The Doups - Six O'clock Shadow