LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nothing Will Break me Down

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

here I go here my
I will do takes
hot the sun in this
some fire blood and cold

leave me will you me down
sue me , will you me down
hate me , will you break me
rape me , you break me down.. I dont think so!

Leave , sue me, hate me, me,
nothing will break me
me, hit me, Harder baby
nothing will me down
nothing will me down!...x4

I had a dream is so real now
I fell and fought but I never up
I got this feeling have to this song
and like me, sing yes! all is posible
nothing.......x4
ooooohhhh....x4
Leave , sue me, hate me, me,
nothing will break me
stop me, hit me, baby
nothing will break me
nothing break me down!...

Videos

Nothing Will Break Me Down
Nothing Will Break Me Down
Top Tracks - JJ Cadenas
Top Tracks - JJ Cadenas
Melody
Melody
The Artificial Arm - Get Down To The Sound (Dominance Electricity) electrofunk old school 80s
The Artificial Arm - Get Down To The Sound (Dominance Electricity) electrofunk old school 80s
OZZY OSBOURNE - "I Just Want You"
OZZY OSBOURNE - "I Just Want You"
Miley Cyrus - Wrecking Ball
Miley Cyrus - Wrecking Ball
daybreak and fireflies ♡ English Cover【rachie】 夜明けと蛍
daybreak and fireflies ♡ English Cover【rachie】 夜明けと蛍
Judas Priest - Breaking The Law
Judas Priest - Breaking The Law
聖鬥士的歌
聖鬥士的歌
Tigarah-Girl Fight + Lyrics
Tigarah-Girl Fight + Lyrics
WE PERFORMED THE SECOND VERSE LIVE!!! *sorry jake*
WE PERFORMED THE SECOND VERSE LIVE!!! *sorry jake*
DON'T Buy The iPhone X
DON'T Buy The iPhone X
Midnight Oil - Beds Are Burning
Midnight Oil - Beds Are Burning
ENJOY or DESTROY! | 10 Ridiculous Amazon Products
ENJOY or DESTROY! | 10 Ridiculous Amazon Products
The SIBLING TAG CHALLENGE with Brothers (WATCH TILL THE END 😂 ) | Collins Key
The SIBLING TAG CHALLENGE with Brothers (WATCH TILL THE END 😂 ) | Collins Key
Music😎
Music😎
KARO
KARO
Los 80
Los 80
Paul
Paul
Danfoss
Danfoss