LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nothing Revealed

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Standing on the brink evolved
Measuring the the distances crossed
Burning open the sky
Nothing revealed... nothing but

of yesterday
Time's a knife to have way
Only begun
Crimson of the sun

Scattering the ash recalled
to see faces dissolved
Coming around the sign
Nothing revealed... nothing but

of yesterday
Time's a knife to have way
Only begun
Crimson of the sun

Caving in along
Patterned dream the places you've
Merry go round making the
only waits for nothing at all

Videos

Cindergarden - Nothing Revealed (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Nothing Revealed (Album The Clandestine Experiment 2008)
NOTHING REVEALED cindergarden
NOTHING REVEALED cindergarden
Nothing Revealed
Nothing Revealed
CINDERGARDEN
CINDERGARDEN
CINDERGARDEN
CINDERGARDEN
Cindergarden - The Big Reveal (Album Underground Light Machine 2006)
Cindergarden - The Big Reveal (Album Underground Light Machine 2006)
Cindergarden - The Big Reveal (Neuroticfish Remix)
Cindergarden - The Big Reveal (Neuroticfish Remix)
Cindergarden - The Clandestine Experiment (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - The Clandestine Experiment (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden
Cindergarden
Cindergarden - Digging Up The Bones (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Digging Up The Bones (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden 'Medicine' live at the KeyClub
Cindergarden 'Medicine' live at the KeyClub
Cindergarden - Alibi
Cindergarden - Alibi
Cindergarden - Genesis (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Genesis (Album The Clandestine Experiment 2008)
Popular Videos - Cindergarden
Popular Videos - Cindergarden
Top Tracks - Cindergarden
Top Tracks - Cindergarden
LET'S PLAY HOUSE | Jacksepticeye Kindergarten Animated #1
LET'S PLAY HOUSE | Jacksepticeye Kindergarten Animated #1
Cindergarden - Things That Never Die (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Things That Never Die (Album The Clandestine Experiment 2008)
cindergarden
cindergarden
Cindergarden - Intro (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Intro (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Playthings
Cindergarden - Playthings