LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nothing Revealed

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Standing on the emptiness evolved
Measuring the the distances crossed
away open the sky
Nothing revealed... nothing but

Viscera of
Time's a knife to it's way
just begun
Crimson of the sun

Scattering the ash places
Nothing to see dissolved
Coming around the sign
Nothing revealed... but time

of yesterday
Time's a to have it's way
Only begun
of the setting sun

Caving in circling
Patterned the places you've gone
go round making the call
Time only for nothing at all

Videos

Cindergarden - Nothing Revealed (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Nothing Revealed (Album The Clandestine Experiment 2008)
NOTHING REVEALED cindergarden
NOTHING REVEALED cindergarden
Nothing Revealed
Nothing Revealed
CINDERGARDEN
CINDERGARDEN
CINDERGARDEN
CINDERGARDEN
Cindergarden - The Big Reveal (Album Underground Light Machine 2006)
Cindergarden - The Big Reveal (Album Underground Light Machine 2006)
Cindergarden - The Big Reveal (Neuroticfish Remix)
Cindergarden - The Big Reveal (Neuroticfish Remix)
Cindergarden - The Clandestine Experiment (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - The Clandestine Experiment (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden
Cindergarden
Cindergarden - Digging Up The Bones (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Digging Up The Bones (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden 'Medicine' live at the KeyClub
Cindergarden 'Medicine' live at the KeyClub
Cindergarden - Alibi
Cindergarden - Alibi
Cindergarden - Genesis (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Genesis (Album The Clandestine Experiment 2008)
Popular Videos - Cindergarden
Popular Videos - Cindergarden
Top Tracks - Cindergarden
Top Tracks - Cindergarden
LET'S PLAY HOUSE | Jacksepticeye Kindergarten Animated #1
LET'S PLAY HOUSE | Jacksepticeye Kindergarten Animated #1
Cindergarden - Things That Never Die (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Things That Never Die (Album The Clandestine Experiment 2008)
cindergarden
cindergarden
Cindergarden - Intro (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Intro (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Playthings
Cindergarden - Playthings