LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nothing Revealed

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Standing on the brink emptiness
Measuring the the distances crossed
away open the sky
Nothing revealed... but time

of yesterday
Time's a knife to have way
Only just
of the setting sun

Scattering the ash recalled
Nothing to see faces
Coming broken the sign
revealed... nothing but time

Viscera of
Time's a knife to it's way
just begun
Crimson of the sun

Caving in circling
Patterned dream the places you've
go round making the call
Time only waits for at all

Videos

Cindergarden - Nothing Revealed (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Nothing Revealed (Album The Clandestine Experiment 2008)
NOTHING REVEALED cindergarden
NOTHING REVEALED cindergarden
Nothing Revealed
Nothing Revealed
CINDERGARDEN
CINDERGARDEN
CINDERGARDEN
CINDERGARDEN
Cindergarden - The Big Reveal (Album Underground Light Machine 2006)
Cindergarden - The Big Reveal (Album Underground Light Machine 2006)
Cindergarden - The Big Reveal (Neuroticfish Remix)
Cindergarden - The Big Reveal (Neuroticfish Remix)
Cindergarden - The Clandestine Experiment (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - The Clandestine Experiment (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden
Cindergarden
Cindergarden - Digging Up The Bones (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Digging Up The Bones (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden 'Medicine' live at the KeyClub
Cindergarden 'Medicine' live at the KeyClub
Cindergarden - Alibi
Cindergarden - Alibi
Cindergarden - Genesis (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Genesis (Album The Clandestine Experiment 2008)
Popular Videos - Cindergarden
Popular Videos - Cindergarden
Top Tracks - Cindergarden
Top Tracks - Cindergarden
LET'S PLAY HOUSE | Jacksepticeye Kindergarten Animated #1
LET'S PLAY HOUSE | Jacksepticeye Kindergarten Animated #1
Cindergarden - Things That Never Die (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Things That Never Die (Album The Clandestine Experiment 2008)
cindergarden
cindergarden
Cindergarden - Intro (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Intro (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Playthings
Cindergarden - Playthings