LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nothing Revealed

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Standing on the emptiness evolved
Measuring the lines the crossed
Burning open the sky
Nothing revealed... but time

Viscera of
Time's a knife to it's way
Only begun
of the setting sun

Scattering the ash places
to see faces dissolved
Coming around broken the
Nothing revealed... nothing but

Viscera of
Time's a knife to it's way
Only just
of the setting sun

Caving in circling
Patterned dream the you've gone
Merry go round making the
Time only for nothing at all

Videos

NOTHING REVEALED cindergarden
NOTHING REVEALED cindergarden
Cindergarden - Nothing Revealed (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Nothing Revealed (Album The Clandestine Experiment 2008)
Nothing Revealed
Nothing Revealed
Kindergarten: The Musical
Kindergarten: The Musical
Cindergarden - Dirty Ritual (Album Underground Light Machine 2006)
Cindergarden - Dirty Ritual (Album Underground Light Machine 2006)
CINDERGARDEN
CINDERGARDEN
CLANDESTINE EXPERIMENT cindergarden
CLANDESTINE EXPERIMENT cindergarden
THE VISITOR cindergarden
THE VISITOR cindergarden
CINDERGARDEN
CINDERGARDEN
Cindergarden - One More Drop (Album Grim Confections 2010)
Cindergarden - One More Drop (Album Grim Confections 2010)
MIRE   cindergarden
MIRE cindergarden
Cindergarden - Digging Up The Bones (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Digging Up The Bones (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden -Dying Kind (my dear ghoul)
Cindergarden -Dying Kind (my dear ghoul)
Cindergarden - Mask Of Silence (Album Underground Light Machine 2006)
Cindergarden - Mask Of Silence (Album Underground Light Machine 2006)
Popular Videos - Cindergarden
Popular Videos - Cindergarden
SOMETHING TO KILL FOR cindergarden
SOMETHING TO KILL FOR cindergarden
Cindergarden - The Visitor (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - The Visitor (Album The Clandestine Experiment 2008)
Cindergarden - Alibi
Cindergarden - Alibi
GENESIS   cindergarden
GENESIS cindergarden
Cindergarden - The Beat Inside (Album Grim Confections 2010)
Cindergarden - The Beat Inside (Album Grim Confections 2010)