LOADING ...

Luyện nghe bài hát Not A Day Goes By

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

TONIGHT I I LOOKED INTO YOUR EYES
AND YOU LIKE I USED TO DO
THEN I AND FINALLY REALIZED
NOT A DAY BY THAT I DONT THINK OF YOU
YOU KNOW I SAID SOME THAT I REGRET
IM SURE YOU FELT THE WAY TOO
AND THERE ARE I WISH WED NEVER MET
NOT A DAY GOES BY THAT I DONT THINK OF YOU
LOVE IS SOMETHING I DONT UNDERSTAND
IVE TRIED MY HAND A TIME OR TWO
I REMEMBER EVER FEELING MORE
FOR BEFORE OR AFTER YOU
HES UP TO BE A LOT LIKE ME
BUT I CAN SEE YOU IN HIM TOO
THERES NOT A TIME I LOOK IN HIS EYES
NOT A DAY GOES BY
THAT I DONT OF YOU

Videos

Timothy L - 03/06/2017 - Not A Day Goes By (Charlie Landsborough)
Timothy L - 03/06/2017 - Not A Day Goes By (Charlie Landsborough)
Not a Day Goes By - Lonestar Lyrics
Not a Day Goes By - Lonestar Lyrics
Lonestar - Not A Day Goes By
Lonestar - Not A Day Goes By
Charlie Landsborough   -  No time at all
Charlie Landsborough - No time at all
Heaven knows ( with lyrics ) - Charlie Landsborough
Heaven knows ( with lyrics ) - Charlie Landsborough
I Could Never Stop You Loving Me
I Could Never Stop You Loving Me
Not a day goes by where I don't think of you. ♥
Not a day goes by where I don't think of you. ♥
All Tracks - Charlie Landsborough
All Tracks - Charlie Landsborough
special songs to my husband from his wife
special songs to my husband from his wife
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
Charlie Landsborough - If Only
Charlie Landsborough - If Only
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Friends
Friends
The Twelfth of Never ♥♥ Charlie Landsborough ♥♥
The Twelfth of Never ♥♥ Charlie Landsborough ♥♥
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
Country
Country
A HEAVEN SONGS
A HEAVEN SONGS
Charlie Landsborough - Angels With One Wing Lyrics
Charlie Landsborough - Angels With One Wing Lyrics
Romantic Country love songs
Romantic Country love songs
Charley
Charley