LOADING ...

Luyện nghe bài hát Not A Day Goes By

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

TONIGHT I DREAMED I LOOKED YOUR EYES
AND HELD YOU LIKE I TO DO
THEN I AWOKE AND REALIZED
NOT A DAY GOES BY THAT I THINK OF YOU
YOU KNOW I SOME THINGS THAT I REGRET
IM SURE YOU THE SAME WAY TOO
AND THERE ARE TIMES I WISH WED MET
NOT A DAY GOES BY THAT I DONT THINK OF YOU
LOVE IS SOMETHING I DONT UNDERSTAND
ALTHOUGH IVE TRIED MY A TIME OR TWO
I CANT EVER FEELING MORE
FOR BEFORE OR AFTER YOU
HES UP TO BE A LOT LIKE ME
BUT I CAN SEE YOU IN HIM TOO
THERES NOT A TIME I LOOK IN HIS EYES
NOT A DAY GOES BY
THAT I THINK OF YOU

Videos

Charlie Landsborough   -  No time at all
Charlie Landsborough - No time at all
Not a Day Goes By - Lonestar Lyrics
Not a Day Goes By - Lonestar Lyrics
Timothy L - 03/06/2017 - Not A Day Goes By (Charlie Landsborough)
Timothy L - 03/06/2017 - Not A Day Goes By (Charlie Landsborough)
Heaven knows ( with lyrics ) - Charlie Landsborough
Heaven knows ( with lyrics ) - Charlie Landsborough
Not a Day Goes By
Not a Day Goes By
Top Tracks - Charlie Landsborough
Top Tracks - Charlie Landsborough
Not a day goes by where I don't think of you. ♥
Not a day goes by where I don't think of you. ♥
I Could Never Stop You Loving Me
I Could Never Stop You Loving Me
Charlie Landsborough - Angels With One Wing Lyrics
Charlie Landsborough - Angels With One Wing Lyrics
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Charlie Landsborough - Early Morning Rain Lyrics
Charlie Landsborough - Early Morning Rain Lyrics
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
charlie landsborough ~crippled inside
charlie landsborough ~crippled inside
Jim Reeves - This World is not my home
Jim Reeves - This World is not my home
All Tracks - Charlie Landsborough
All Tracks - Charlie Landsborough
The Twelfth of Never ♥♥ Charlie Landsborough ♥♥
The Twelfth of Never ♥♥ Charlie Landsborough ♥♥
Charlie Landsborough - If Only
Charlie Landsborough - If Only
Top Tracks - Charlie Landsborough
Top Tracks - Charlie Landsborough
Top Tracks - Charlie Landsborough
Top Tracks - Charlie Landsborough
special songs to my husband from his wife
special songs to my husband from his wife