LOADING ...

Luyện nghe bài hát Not A Day Goes By

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

TONIGHT I DREAMED I LOOKED INTO EYES
AND HELD YOU I USED TO DO
I AWOKE AND FINALLY REALIZED
NOT A DAY GOES BY I DONT THINK OF YOU
YOU KNOW I SOME THINGS THAT I REGRET
IM SURE YOU FELT THE WAY TOO
AND THERE ARE TIMES I WED NEVER MET
NOT A DAY GOES BY THAT I DONT THINK OF YOU
LOVE IS SOMETHING I DONT UNDERSTAND
ALTHOUGH IVE TRIED MY A TIME OR TWO
I CANT REMEMBER EVER FEELING
FOR BEFORE OR AFTER YOU
HES UP TO BE A LOT LIKE ME
BUT I CAN SEE YOU IN HIM TOO
THERES NOT A TIME I LOOK IN HIS EYES
THERES NOT A DAY BY
I DONT THINK OF YOU

Videos

Timothy L - 03/06/2017 - Not A Day Goes By (Charlie Landsborough)
Timothy L - 03/06/2017 - Not A Day Goes By (Charlie Landsborough)
Charlie Landsborough   -  No time at all
Charlie Landsborough - No time at all
Lonestar - Not A Day Goes By
Lonestar - Not A Day Goes By
Not a Day Goes By - Lonestar Lyrics
Not a Day Goes By - Lonestar Lyrics
Heaven knows ( with lyrics ) - Charlie Landsborough
Heaven knows ( with lyrics ) - Charlie Landsborough
I Could Never Stop You Loving Me
I Could Never Stop You Loving Me
All Tracks - Charlie Landsborough
All Tracks - Charlie Landsborough
Lonestar - Not A Day Goes By (2002)
Lonestar - Not A Day Goes By (2002)
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
Charlie Landsborough - When You're Not A Dream
One day at a time (lyrics)
One day at a time (lyrics)
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Charlie Landsborough - I will love you all my life
Friends
Friends
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
Charlie Landsborough - Love You Every Second (HQ :) + lyrics
Daniel o donnell
Daniel o donnell
Not a day goes by where I don't think of you. ♥
Not a day goes by where I don't think of you. ♥
Country
Country
Don Williams - Lord, I hope this day is good
Don Williams - Lord, I hope this day is good
Here There And Everywhere Charlie Landsborough
Here There And Everywhere Charlie Landsborough
Merle Haggard One Day At A Time
Merle Haggard One Day At A Time
The Twelfth of Never ♥♥ Charlie Landsborough ♥♥
The Twelfth of Never ♥♥ Charlie Landsborough ♥♥