LOADING ...

Luyện nghe bài hát Northern Lights

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Don't ever take a single second to
They're gonna send me on a murdering
I cannot wait to dance your grave
They don't even have a soul to be saved
You will eat young

We swam among the northern
And hid beyond the edge of
Waiting for the dawn to
And a song
To us all

I am alive, I'm just playing
I'm gonna say what should have been said
The giants of the world are crashing
The end is near, I hear the sound
You will eat young

We swam among the lights
And hid beyond the of night
And waited for the to come
And sang a
To us all

Videos

30 Seconds To Mars - Northern Lights (Lyrics)
30 Seconds To Mars - Northern Lights (Lyrics)
Thirty Seconds To Mars-Northern Lights (Lyrics Version)
Thirty Seconds To Mars-Northern Lights (Lyrics Version)
Northern Lights
Northern Lights
30 Seconds to Mars - Northern Lights @ GARAGE SESSIONS Channel 93.3
30 Seconds to Mars - Northern Lights @ GARAGE SESSIONS Channel 93.3
Northern Lights
Northern Lights
30 Seconds to Mars - Northern Lights, Church of Mars in St.Tropez, France July 24th 2014
30 Seconds to Mars - Northern Lights, Church of Mars in St.Tropez, France July 24th 2014
30 Seconds To Mars - Northern Lights (Jared leto) acoustic ROMA
30 Seconds To Mars - Northern Lights (Jared leto) acoustic ROMA
Jared Leto Goofing Around - LIVE
Jared Leto Goofing Around - LIVE
30 Seconds To Mars "Northern Lights" (live in Yaroslavl, 2014.07.09)
30 Seconds To Mars "Northern Lights" (live in Yaroslavl, 2014.07.09)
Thirty Seconds To Mars — Northern Lights (Lyric Video)
Thirty Seconds To Mars — Northern Lights (Lyric Video)
Northern Lights
Northern Lights
Thirty Seconds To Mars - Northern Lights (Acoustic Version)
Thirty Seconds To Mars - Northern Lights (Acoustic Version)
THIRTY SECONDS TO MARS - NORTHERN LIGHTS (LYRIC VIDEO)
THIRTY SECONDS TO MARS - NORTHERN LIGHTS (LYRIC VIDEO)
Thirty Seconds to Mars "Northern Lights" - Church Of Mars at La Citadelle de Saint-Tropez - 2014
Thirty Seconds to Mars "Northern Lights" - Church Of Mars at La Citadelle de Saint-Tropez - 2014
Thirty Seconds To Mars - Bright Lights (Lyric Video)
Thirty Seconds To Mars - Bright Lights (Lyric Video)
Northern Lights - 30 Seconds To Mars Apple Store Berlin
Northern Lights - 30 Seconds To Mars Apple Store Berlin
Northern Lights - Thirty Seconds to Mars (Subtitulado al Español)
Northern Lights - Thirty Seconds to Mars (Subtitulado al Español)
30 Seconds To Mars - Northern Lights (Lyric Video)
30 Seconds To Mars - Northern Lights (Lyric Video)
Northern Lights lyrics english/spanish
Northern Lights lyrics english/spanish
30 SECONDS TO MARS - Northern Lights - POLAND, RYBNIK 22.06.2014
30 SECONDS TO MARS - Northern Lights - POLAND, RYBNIK 22.06.2014