LOADING ...

Luyện nghe bài hát Normal Like You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


One, two, three,

Yeah, they said you me maybe yesterday
I don't even the strength to pick up the phone
You even know me since you went away
The doesn't do it for me anymore

Yeah, you ought to your medication every day
Be a good dog, a life in a wonderful way

me why you wanna be blind?
I don't wanna be normal you
I know now day
I get closer to the place
Where I can be too

Oh
I heard those stupid talk about you again
I just have to laugh to keep from hurtin'
Their simple minds just seem to understand
You are and depressed
It doesn't mean that sad

You walk around to everything
You wear that dress, black mascara
a Queen through the day

Tell me why you be blind?
I don't wanna be normal you
I now every day
I get closer to the place
I can be normal too
I will be normal like you

Ahh
You walk oblivious to everyone
I see you slow and simple
Underneath the big sun

Tell me why you wanna be
I don't wanna be like you
I know now day
I get closer to the place
I can be complacent
Yes, I get closer to the inside
Where I can be
Yes, I get closer to the place
Where I can be too
(I can be too)
I can be normal you

normal like you
I can be normal you

Videos

Everclear~ Normal Like You
Everclear~ Normal Like You
Normal Like You
Normal Like You
Everclear-Normal Like You
Everclear-Normal Like You
Everclear - Normal Like You (Houston 06.24.17) HD
Everclear - Normal Like You (Houston 06.24.17) HD
Everclear - You Make Me Feel Like A Whore
Everclear - You Make Me Feel Like A Whore
Everclear - Normal Like You (Drum Cover)
Everclear - Normal Like You (Drum Cover)
everclear : Normal Like You
everclear : Normal Like You
Everclear - You [Official Audio]
Everclear - You [Official Audio]
Everclear - 3   Normal Like You
Everclear - 3 Normal Like You
Everclear - Safe [Official Audio]
Everclear - Safe [Official Audio]
Everclear - I Will Buy You A New Life
Everclear - I Will Buy You A New Life
Normal Like You - Whose Trophy {with lyrics}
Normal Like You - Whose Trophy {with lyrics}
Normal Like You - Everclear
Normal Like You - Everclear
Everclear - So Much For The Afterglow
Everclear - So Much For The Afterglow
Everclear--Ataraxia AND Normal Like You
Everclear--Ataraxia AND Normal Like You
Everclear - Normal Like You, 6/6/17 at Irving Plaza in NYC
Everclear - Normal Like You, 6/6/17 at Irving Plaza in NYC
Everclear - Normal Like You (bass cover)
Everclear - Normal Like You (bass cover)
Everclear~ Why I Don't Believe in God
Everclear~ Why I Don't Believe in God
Normal Like You - As Seen on TV
Normal Like You - As Seen on TV
Everclear~ Everything to Everyone
Everclear~ Everything to Everyone