LOADING ...

Luyện nghe bài hát Normal Like You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


One, two, three,

Yeah, they said you called me yesterday
I don't even have the strength to pick up the
You wouldn't know me since you went away
The Prozac do it for me anymore

Yeah, you ought to take your medication day
Be a good dog, live a life in a way

me why you wanna be blind?
I don't be normal like you
I now every day
I get closer to the inside
I can be normal too

Oh
I heard those stupid people talk you again
I just have to laugh to keep from hurtin'
Their simple just cannot seem to understand
You are neurotic and
It mean that you're sad

You around oblivious to everything
You wear that dress, black mascara
a Queen through the day

Tell me why you be blind?
I don't be normal like you
I now every day
I get closer to the place
I can be normal too
I will never be like you

Ahh
You walk oblivious to everyone
I see you walkin' slow and
Underneath the big sun

Tell me why you wanna be
I wanna be normal like you
I now every day
I get to the place inside
I can be complacent
Yes, I get closer to the place
I can be sedated
Yes, I get to the place inside
I can be normal too
(I can be too)
I can be like you

Maybe normal you
I can be like you

Videos

Everclear~ Normal Like You
Everclear~ Normal Like You
Normal Like You
Normal Like You
Everclear - Normal Like You (Houston 06.24.17) HD
Everclear - Normal Like You (Houston 06.24.17) HD
Everclear-Normal Like You
Everclear-Normal Like You
Everclear - Normal Like You - Orlando 2018 - HD
Everclear - Normal Like You - Orlando 2018 - HD
Normal Like You
Normal Like You
everclear : Normal Like You
everclear : Normal Like You
Everclear--Ataraxia AND Normal Like You
Everclear--Ataraxia AND Normal Like You
Normal Like You Live @ iMusicast July 5, 2003
Normal Like You Live @ iMusicast July 5, 2003
Normal Like You - Everclear
Normal Like You - Everclear
So Much for the Afterglow, Everything to Everyone, Normal Like You // Everclear //06.28.17
So Much for the Afterglow, Everything to Everyone, Normal Like You // Everclear //06.28.17
Everclear - Normal Like You, 6/6/17 at Irving Plaza in NYC
Everclear - Normal Like You, 6/6/17 at Irving Plaza in NYC
Everclear - 3   Normal Like You
Everclear - 3 Normal Like You
Everclear~ Everything to Everyone
Everclear~ Everything to Everyone
Normal Like You   Patience is a Virtue
Normal Like You Patience is a Virtue
Normal Like You 2010 part one
Normal Like You 2010 part one
Everclear - You Make Me Feel Like A Whore
Everclear - You Make Me Feel Like A Whore
Psych - "Normal" Like You
Psych - "Normal" Like You
Everclear - Normal Like You (bass cover)
Everclear - Normal Like You (bass cover)
Everclear - You Make Me Feel Like A Whore
Everclear - You Make Me Feel Like A Whore