LOADING ...

Luyện nghe bài hát No Fiction

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There's one on my mind
I I'll take a little walk in the wild
The come and roll
Put it in your pocket and save it
For day

Hey hey hey
Hey hey hey

And life my shield
And she my life
Not of too much livin'
I'm waitin' for the day I see it
Wanna live it a kiss

One planes with bombs
turn your headlights on
No fiction you down
I know and what's going on

There's a sad man on my
I think I'll a little walk outside
But the never go
You can tell me You can me
I wanna it
I live it how I see

Videos

THE CHARLATANS - No fiction
THE CHARLATANS - No fiction
The Charlatans - The Charlatans
The Charlatans - The Charlatans
THE CHARLATANS - Inside-looking out
THE CHARLATANS - Inside-looking out
Top Tracks - The Charlatans
Top Tracks - The Charlatans
THE CHARLATANS - Just lookin´
THE CHARLATANS - Just lookin´
The Charlatans - See It Through
The Charlatans - See It Through
THE CHARLATANS - Crashin´ in
THE CHARLATANS - Crashin´ in
THE CHARLATANS - Here comes a soul saver
THE CHARLATANS - Here comes a soul saver
The Charlatans - Easy Life - Butt Naked 1994
The Charlatans - Easy Life - Butt Naked 1994
THE CHARLATANS - Rob´s theme
THE CHARLATANS - Rob´s theme
the charlatans - "tell everyone"
the charlatans - "tell everyone"
THE CHARLATANS - See it through
THE CHARLATANS - See it through
THE CHARLATANS - Nine acre court
THE CHARLATANS - Nine acre court
The Charlatans - Rob´s theme
The Charlatans - Rob´s theme
THE CHARLATANS - How can you leave us
THE CHARLATANS - How can you leave us
THE CHARLATANS - Feeling holy
THE CHARLATANS - Feeling holy
Spitvalves- No Fiction (Live)
Spitvalves- No Fiction (Live)
Charlatans
Charlatans
Charlatans UK: I Don't Want to See the  Sights, Stolar Tracks Vol. 1 (1992)
Charlatans UK: I Don't Want to See the Sights, Stolar Tracks Vol. 1 (1992)
THE CHARLATANS - Tell everyone
THE CHARLATANS - Tell everyone