LOADING ...

Luyện nghe bài hát No Dudaría

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Si olvidar todo aquello que fuí
si pudiera borrar lo que yo ví
no dudaría, no en volver a reir

Si pudiera explicar las vidas que
si quemar las armas que usé
no dudaría, no dudaría en volver a

Prometo ver la
de la experiencia
pero nunca, más usar la violencia

Prometo ver la
escarmentar de la
nunca, nunca más usar la violencia

bara chu chu bara chu ruru chu ruru chu
bara chu chu bara chu ruru chu ruru chu

Si pudiera sembrar los que arrasé
si pudiera devolver la paz que
no dudaría, no dudaría en volver a

Si pudiera olvidar aquel que oí
si pudiera apartarlo de mí
no dudaría, no dudaría en volver a

ver la alegría
escarmentar de la
pero nunca, nunca más usar la

ver la alegría
escarmentar de la
pero nunca, nunca usar la violencia

chu ruru chu bara chu ruru chu ruru chu
bara chu chu bara chu ruru chu ruru chu
bara chu ruru chu bara chu ruru chu chu
bara chu ruru chu bara chu chu ruru chu
bara chu ruru chu bara chu ruru chu chu
bara chu ruru chu chu ruru chu ruru chu