LOADING ...

Luyện nghe bài hát No Dudaría

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Si pudiera todo aquello que fuí
si borrar todo lo que yo ví
no dudaría, no dudaría en volver a

Si explicar las vidas que quité
si pudiera quemar las que usé
no dudaría, no en volver a reir

Prometo ver la
escarmentar de la
nunca, nunca más usar la violencia

Prometo ver la
de la experiencia
pero nunca, nunca más usar la

chu ruru chu bara chu ruru chu ruru chu
bara chu ruru chu chu ruru chu ruru chu

Si pudiera sembrar los que arrasé
si pudiera la paz que quité
no dudaría, no en volver a reir

Si olvidar aquel llanto que oí
si pudiera lograr de mí
no dudaría, no dudaría en a reír

Prometo ver la
escarmentar de la
nunca, nunca más usar la violencia

ver la alegría
escarmentar de la
nunca, nunca más usar la violencia

bara chu ruru chu bara chu chu ruru chu
bara chu ruru chu chu ruru chu ruru chu
bara chu chu bara chu ruru chu ruru chu
bara chu ruru chu bara chu ruru chu chu
bara chu ruru chu bara chu ruru chu chu
bara chu chu bara chu ruru chu ruru chu