LOADING ...

Ningsiet Kilung Hi Minpong Makjeiro

Song info

"Ningsiet Kilung Hi Minpong Makjeiro" (2013)

Lyrics

ningsiet kilung hi minpong mak jei ro
kithei nuom ki ngai nuom
nichong nila haiha,
Mimai ya kitheiya nimin ommaro
Please dont leave me alone

kilung ngin aningaituichak o ningsietnu
kinimu nuom chak ningsiet nangbei ha
kini
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 45 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Ningsiet Kilung Hi Minpong Makjeiro"