LOADING ...

Luyện nghe bài hát Night People

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Do you like the
Do you the way it moves?
Do you come alive neon kills the sun?

Are you
Part of the
Oh, see how run

the mystery, poetry and passion
Innocence and
Revolution, evolution

people

Are you
With the lessons that you're
Is the really burning? Do you know?

Hey, child, promises are spoken
And promises are broken, electric
never let you see them in the day

Night people, night

Do you the dark?
Do you like the way it
Do you alive when neon kills the sunshine?

Are you hypnotized? and fashion
and passion, evolution
Revolution and everybody stays

Night people, people, yeah

Do you like the
Do you like the way it
Are you
Paralyzed,

Hey dream
You got electric
Hey dream

people, night, night people

Videos

Dio-Night People
Dio-Night People
Night People
Night People
Night People (Remastered)
Night People (Remastered)
Dio - Night People (live)
Dio - Night People (live)
Night People, Ronnie James Dio - Music and Lyric Video by Willewiking
Night People, Ronnie James Dio - Music and Lyric Video by Willewiking
Dio~Dream Evil (1987) full album
Dio~Dream Evil (1987) full album
Dio Night People
Dio Night People
Night People
Night People
Jorn ---DIO--- - Night People.wmv
Jorn ---DIO--- - Night People.wmv
Night People - Warriors Of Metal III
Night People - Warriors Of Metal III
Dio ‎– Night People
Dio ‎– Night People
Night People - Dio
Night People - Dio
Dio - Night People (vinyl)
Dio - Night People (vinyl)
Dio-Night People
Dio-Night People
Dio - Night People (Vinyl)
Dio - Night People (Vinyl)
Dio Night People
Dio Night People
# Dio   Night People
# Dio Night People
Dio - Dream Evil Album - Lado A con subtitulos en español
Dio - Dream Evil Album - Lado A con subtitulos en español
Shame on the Night - Dio
Shame on the Night - Dio
Dio  Night People
Dio Night People