LOADING ...

Luyện nghe bài hát Night People

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Do you the dark?
Do you like the way it
Do you come when neon kills the sun?

Are you
Part of the
Oh, see how run

the mystery, poetry and passion
Innocence and
Revolution, evolution

Night

Are you
the lessons that you're learning?
Is the really burning? Do you know?

Hey, child, promises are spoken
And promises are broken, eyes
That never let you see in the day

Night people, people

Do you like the
Do you like the way it
Do you come alive when kills the sunshine?

Are you Innocence and fashion
Promises and passion,
Revolution ways and everybody

people, night people, yeah

Do you like the
Do you the way it moves?
Are you
Paralyzed,

Hey dream
You got electric
Hey child

Night people, night, night

Videos

Dio-Night People
Dio-Night People
Night People
Night People
Night People (Remastered)
Night People (Remastered)
Night People, Ronnie James Dio - Music and Lyric Video by Willewiking
Night People, Ronnie James Dio - Music and Lyric Video by Willewiking
Dio - Night People (live)
Dio - Night People (live)
Dio~Dream Evil (1987) full album
Dio~Dream Evil (1987) full album
Jorn ---DIO--- - Night People.wmv
Jorn ---DIO--- - Night People.wmv
Dio - Night People Live In Paris 1987
Dio - Night People Live In Paris 1987
Dio-Night Music
Dio-Night Music
Dio-Night People
Dio-Night People
Dio Night People
Dio Night People
Rainbow - DIO Improvisation (Night People) - Hiroshima, Jan. 12 1978
Rainbow - DIO Improvisation (Night People) - Hiroshima, Jan. 12 1978
Blackened Angel - Night People (Dio cover)
Blackened Angel - Night People (Dio cover)
# Dio   Night People
# Dio Night People
Dio   Night People
Dio Night People
Night People (DIO tribute) / DEVIL HORNS 2014.02.08
Night People (DIO tribute) / DEVIL HORNS 2014.02.08
Dio Night People
Dio Night People
Dio - I Speed At Night (DCU Center Worcester MA 7-21-03)
Dio - I Speed At Night (DCU Center Worcester MA 7-21-03)
Dio-Night People
Dio-Night People
DIO - Night Music ("Remastered")
DIO - Night Music ("Remastered")