LOADING ...

Luyện nghe bài hát Next Plane Home

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I woke up early to baby blue eyes afar
And when the sun comes
And lights you the angel you are
I know I do you when Im with you Ive been gone

With every season change, it looks the same to June
And don't empty streets skip a beat, the flowers don't bloom
I cant believe I missed your birthday
And I wanna come but I just dont know when now

And Im so lonely, not here with me
Thats why Im gonna be on the plane home

The road that never around the bend, I see you smile
Id swim across the sea to be you for a while
'Cause I made a of being gone
Now the way that I feel is I just dont belong

And Im so lonely not here with me
That's why Im be on the next plane home
And youre, youre the place I wanna see
That's why Im gonna be on the next home

Stand trying to make every moment
And be somebody, yeah,
It seems the world is taking me over
I need somebody to help me get to when

Ive always been a million miles
But are gonna change, I just wanna come home

And youre, youre the place I wanna see
That's why I'm gonna be on the next home
Yeah, Im taking the plane home
Now Im the next plane home
Now Im taking the next home

Videos

Daniel Powter - Next Plane Home (Video)
Daniel Powter - Next Plane Home (Video)
Next Plane Home - Daniel Powter Lyrics
Next Plane Home - Daniel Powter Lyrics
Daniel Powter - Next Plane Home Subtitles [FULL HD]
Daniel Powter - Next Plane Home Subtitles [FULL HD]
04. Next Plane Home - Daniel Powter [with lyric]
04. Next Plane Home - Daniel Powter [with lyric]
Daniel Powter - Next Plane Home Performance On Peter Live
Daniel Powter - Next Plane Home Performance On Peter Live
Next Plane Home
Next Plane Home
Live Daniel Powter -  Next Plane Home
Live Daniel Powter - Next Plane Home
Next Plane Home-Daniel Powter
Next Plane Home-Daniel Powter
Next Plane Home
Next Plane Home
Next Plane Home - Daniel Powter (lyrics video)
Next Plane Home - Daniel Powter (lyrics video)
Peter Live (reeks 1) - Daniel Powter
Peter Live (reeks 1) - Daniel Powter
Daniel Powter - Next Plane Home - Fast version.
Daniel Powter - Next Plane Home - Fast version.
Next Plane Home-2D animation
Next Plane Home-2D animation
Daniel Powter - Next Plane Home Official Music Video
Daniel Powter - Next Plane Home Official Music Video
Daniel Powter - Next Plane Home Official Music Video
Daniel Powter - Next Plane Home Official Music Video
Daniel Powter live in Paris 2008 'Next Plane Home'
Daniel Powter live in Paris 2008 'Next Plane Home'
NEXT PLANE HOME
NEXT PLANE HOME
Daniel Powter - Next Plane Home.wmv
Daniel Powter - Next Plane Home.wmv
Daniel Powter live at Olympia, Paris 'Next Plane Home'
Daniel Powter live at Olympia, Paris 'Next Plane Home'
Daniel Powter-Next Plane Home
Daniel Powter-Next Plane Home