LOADING ...

Luyện nghe bài hát Never Gonna Give You Up

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We're no strangers to
You the rules and so do I
A full commitment's what I'm of

You wouldn't get this any other girl
I just tell you how I'm feeling
make you understand

Never gonna you up
gonna let you down
Never gonna run around and you

Never make you cry
Never say goodbye
gonna tell a lie and hurt you

We've known each for so long
Your been aching but
too shy to say it
Inside we both know what's going on

We know the and we're gonna play it
And if you ask me how I'm
tell me you're too blind to see it

Never give you up
Never let you down
Never gonna run around and you

Never gonna you cry
Never gonna say
Never gonna tell a lie and you

gonna give you up
Never let you down
Never run around and desert you

gonna make you cry
Never say goodbye
Never gonna a lie and hurt you

Ooh, you up
Ooh, you up
Ooh

Never give, never gonna give
(Give you up, ooh)
Never gonna give, never gonna
(Give you up)

We've known each other for so
Your heart's been but
too shy to say it
Inside we know what's been going on

We the game and we're gonna play it
I wanna tell you how I'm feeling
Gotta make you

Never gonna you up
Never gonna let you
gonna run around and desert you

Never gonna you cry
gonna say goodbye
Never gonna tell a lie and you

gonna give you up
Never let you down
Never gonna run and desert you

Never make you cry
Never say goodbye
Never gonna tell a lie and you

Never gonna you up
Never let you down
Never gonna run around and you

Never make you cry
Never say goodbye
Never tell a lie and hurt you

Videos

Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up - Degree Girl Cover -
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up - Degree Girl Cover -
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Ashley Tisdale - Never gonna give you up (music video)
Ashley Tisdale - Never gonna give you up (music video)
Never Gonna Give You Up w/ Lyrics - Ashley Tisdale
Never Gonna Give You Up w/ Lyrics - Ashley Tisdale
Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Video)
Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Video)
Never Gonna Give You Up [HD-Bonus Track] Ashley Tisdale
Never Gonna Give You Up [HD-Bonus Track] Ashley Tisdale
Never gonna give you up - Ashley Tisdale
Never gonna give you up - Ashley Tisdale
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Never Gonna Give You Up - Ashley Tisdale
Never Gonna Give You Up - Ashley Tisdale
Never Gonna Give You Up (Ashley Tisdale)  Sailor Moon AMV
Never Gonna Give You Up (Ashley Tisdale) Sailor Moon AMV
- Ashley Tisdale : NEVER GONNA GIVE YOU UP (Music Video)
- Ashley Tisdale : NEVER GONNA GIVE YOU UP (Music Video)
rick astley never gonna give you up WOMAN VERSION
rick astley never gonna give you up WOMAN VERSION
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up [FULL]
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up [FULL]
Ashley Tisdale Never gonna Give You Up
Ashley Tisdale Never gonna Give You Up
ashley tisdale never gonna give you up lyrics
ashley tisdale never gonna give you up lyrics
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up "Pony Roll'd" (Sing along)
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up "Pony Roll'd" (Sing along)
Never Gonna Give You Up (Full)-Ashley Tisdale
Never Gonna Give You Up (Full)-Ashley Tisdale
Ashley Tisdale - never gonna give you up backwards
Ashley Tisdale - never gonna give you up backwards
Ashley Tisdale • Never Gonna Give You Up - FULL
Ashley Tisdale • Never Gonna Give You Up - FULL