LOADING ...

Luyện nghe bài hát Never Gonna Give You Up

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We're no strangers to
You the rules and so do I
A full commitment's I'm thinking of

You wouldn't get from any other girl
I just wanna you how I'm feeling
Gotta you understand

Never give you up
Never let you down
Never gonna run and desert you

Never gonna you cry
Never say goodbye
Never gonna a lie and hurt you

We've known each other for so
heart's been aching but
too shy to say it
Inside we both know what's been on

We know the game and we're play it
And if you ask me how I'm
Don't me you're too blind to see it

Never gonna you up
gonna let you down
Never run around and desert you

Never make you cry
Never gonna say
Never gonna a lie and hurt you

gonna give you up
Never let you down
Never gonna run and desert you

Never make you cry
Never gonna say
gonna tell a lie and hurt you

Ooh, you up
Ooh, you up
Ooh

Never gonna give, gonna give
(Give you up, ooh)
Never give, never gonna give
(Give you up)

We've known other for so long
Your heart's aching but
too shy to say it
Inside we both know what's going on

We the game and we're gonna play it
I just wanna tell you how I'm
Gotta you understand

Never give you up
gonna let you down
Never gonna run around and you

Never make you cry
Never gonna say
Never tell a lie and hurt you

gonna give you up
Never gonna let you
gonna run around and desert you

Never gonna you cry
Never say goodbye
Never gonna tell a lie and you

Never gonna you up
Never gonna let you
Never gonna run and desert you

gonna make you cry
Never say goodbye
Never gonna a lie and hurt you

Videos

Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up - Degree Girl Cover -
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up - Degree Girl Cover -
Ashley Tisdale - Never gonna give you up (music video)
Ashley Tisdale - Never gonna give you up (music video)
Never Gonna Give You Up w/ Lyrics - Ashley Tisdale
Never Gonna Give You Up w/ Lyrics - Ashley Tisdale
Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Video)
Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Video)
Never gonna give you up - Ashley Tisdale
Never gonna give you up - Ashley Tisdale
ashley tisdale never gonna give you up lyrics
ashley tisdale never gonna give you up lyrics
Never Gonna Give You Up (Ashley Tisdale)  Sailor Moon AMV
Never Gonna Give You Up (Ashley Tisdale) Sailor Moon AMV
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
- Ashley Tisdale : NEVER GONNA GIVE YOU UP (Music Video)
- Ashley Tisdale : NEVER GONNA GIVE YOU UP (Music Video)
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up [FULL]
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up [FULL]
Nightcore- Never Gonna Give You Up
Nightcore- Never Gonna Give You Up
Never Gonna Give You Up - Ashley Tisdale
Never Gonna Give You Up - Ashley Tisdale
Ashley Tisdale--Never gonna give you up-(Lyrics)
Ashley Tisdale--Never gonna give you up-(Lyrics)
Never Gonna Give You Up [HD-Bonus Track] Ashley Tisdale
Never Gonna Give You Up [HD-Bonus Track] Ashley Tisdale
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Never Gonna Give You Up Ashley Tisdale Lyrics
Never Gonna Give You Up Ashley Tisdale Lyrics
Ashley Tisdale Never Gonna Give You Up Lyrics
Ashley Tisdale Never Gonna Give You Up Lyrics
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up
[Audio] Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up with lyrics
[Audio] Ashley Tisdale - Never Gonna Give You Up with lyrics