LOADING ...

Luyện nghe bài hát Never Could Have Been Worse

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Each day she you more
But you couldn't care
You left me open
And I eat a thing, oh

Dark hide
An eye thickened pain
She said she downstairs
But seen the size of your fists.

Oh, have been better
Never have been worse

years like pages
Missing from a book she
Makes no sense them
Left her still like a

Oh, could have been
Never have been worse

Oh, could been better
Never could have been

Could been better

Videos

Everything But The Girl "Never Could Have Been Worse"
Everything But The Girl "Never Could Have Been Worse"
Never Could Have Been Worse (2012 Remaster)
Never Could Have Been Worse (2012 Remaster)
Never Could Have Been Worse
Never Could Have Been Worse
Everything But The Girl - Never Could Have Been Worse (Peel Session)
Everything But The Girl - Never Could Have Been Worse (Peel Session)
Everything But The Girl - Never Could Have Been Worse (1984)
Everything But The Girl - Never Could Have Been Worse (1984)
Everything But The Girl - Never Could Have Been Worse
Everything But The Girl - Never Could Have Been Worse
Everything But The Girl - Never could have been worse
Everything But The Girl - Never could have been worse
Everything But The Girl - Peel Session 1984
Everything But The Girl - Peel Session 1984
Everything but the Girl "Everything but the Girl" - Full Album
Everything but the Girl "Everything but the Girl" - Full Album
Trigun ost - Never Could Have Been Worse
Trigun ost - Never Could Have Been Worse
All Tracks - Everything but the Girl
All Tracks - Everything but the Girl
Top Tracks - Everything but the Girl
Top Tracks - Everything but the Girl
Never could have been worse
Never could have been worse
Everything But the Girl (EBTG) - Angel
Everything But the Girl (EBTG) - Angel
Everything But The Girl (EBTG)
Everything But The Girl (EBTG)
EBTG Feeling Dizzy
EBTG Feeling Dizzy
Lyfe Jennings - It Coulda Been Worse
Lyfe Jennings - It Coulda Been Worse
Never Could Have Been Worse Cover with Tab
Never Could Have Been Worse Cover with Tab
EVERYTHING BUT THE GIRL BALLAD OF THE TIMES{1985}
EVERYTHING BUT THE GIRL BALLAD OF THE TIMES{1985}
Everything But the Girl Everything but the Girl Albumb
Everything But the Girl Everything but the Girl Albumb