LOADING ...

Luyện nghe bài hát Never Could Have Been Worse

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Each day she love you
But you care less
You left me mouthed
And I eat a thing, oh

glasses hide
An eye with pain
She she fell downstairs
But seen the size of your fists.

Oh, have been better
Never could been worse

years like pages
Missing from a book she
Makes no sense them
her still like a child

Oh, have been better
Never could have been

Oh, could have been
Never could have worse

have been better

Videos

Everything But The Girl "Never Could Have Been Worse"
Everything But The Girl "Never Could Have Been Worse"
Everything But The Girl - Never Could Have Been Worse (1984)
Everything But The Girl - Never Could Have Been Worse (1984)
Everything But The Girl - Never could have been worse
Everything But The Girl - Never could have been worse
Never Could Have Been Worse
Never Could Have Been Worse
Never Could Have Been Worse (2012 Remaster)
Never Could Have Been Worse (2012 Remaster)
Everything but the Girl "Everything but the Girl" - Full Album
Everything but the Girl "Everything but the Girl" - Full Album
Everything but the Girl I must confession
Everything but the Girl I must confession
Sir Charles Jones (For Better Or Worse)
Sir Charles Jones (For Better Or Worse)
EVERYTHING BUT THE GIRL BALLAD OF THE TIMES{1985}
EVERYTHING BUT THE GIRL BALLAD OF THE TIMES{1985}
Trouble and Strife – Everything but the Girl
Trouble and Strife – Everything but the Girl
Anime Song(s) (Cover(s))
Anime Song(s) (Cover(s))
Ballad Of The Times by Everything But The Girl
Ballad Of The Times by Everything But The Girl
Everything But the Girl Eden...Plus Albumb
Everything But the Girl Eden...Plus Albumb
Everything but the girl
Everything but the girl
Everything But The Girl - "Laugh You Out The House"
Everything But The Girl - "Laugh You Out The House"
All Tracks - Everything but the Girl
All Tracks - Everything but the Girl
Top Tracks - Everything but the Girl
Top Tracks - Everything but the Girl
It Could Have Been Worse - Jurassic Park
It Could Have Been Worse - Jurassic Park
That could have gone worse
That could have gone worse
Everything But The Girl
Everything But The Girl