LOADING ...

Luyện nghe bài hát Names And Dates And Times

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I know so white people
I mean, do I start?
The with white people
Is you can't them apart

I'm so bad with
And dates and
But I'm big on
is, except for mine

I believe you you tell me
We've met
This you've got my interest
This time you've got the

Why don't you go and tell me
I don't already
me something to remember you by
I go

I eat too
I too long
Maybe like too much of you
when I'm

Let's go over to the
And sit in the neon
Let's go out
You know, it's night

Let's go down to the river
And throw in
we can't live without
And let's start again

The more you
The I get
The of something
hasn't happened yet

The more you
The more I to know
The way I'll you
I go

I eat too
I laugh too
I'll like too much of you
When I'm

I am so many white
I mean where do I
I've got lots of
I just tell them apart

And I never remember
Except for those
I never forget you know
There's no in

I'm big on face
Yeah, it's big in my
like the rest of the human race
You're one of a

Videos

Ani DiFranco - Names And Dates And Times
Ani DiFranco - Names And Dates And Times
Names And Dates - Ani DiFranco
Names And Dates - Ani DiFranco
Names and Dates and Times
Names and Dates and Times
Ani DiFranco - Names and Dates and Times (Napa, CA 10/5/16)
Ani DiFranco - Names and Dates and Times (Napa, CA 10/5/16)
Ani DiFranco "Names and Dates and Times"
Ani DiFranco "Names and Dates and Times"
Names and Dates and Times
Names and Dates and Times
Ani DiFranco @ The Queen: “Names and Dates and Times”
Ani DiFranco @ The Queen: “Names and Dates and Times”
Ani DiFranco - Names & Dates & Times (03.11.2008) Tampa
Ani DiFranco - Names & Dates & Times (03.11.2008) Tampa
Ani DiFranco - Hour Follows Hour
Ani DiFranco - Hour Follows Hour
Dana Perry   Ani Difranco Names and Dates and Times
Dana Perry Ani Difranco Names and Dates and Times
"Names and Dates and Times" Ani DiFranco
"Names and Dates and Times" Ani DiFranco
Dana Perry - Ani Difranco Names and Dates and Times.avi
Dana Perry - Ani Difranco Names and Dates and Times.avi
Ani DiFranco @ Carroponte - Names And Dates And Times 2017-07-05
Ani DiFranco @ Carroponte - Names And Dates And Times 2017-07-05
Ani - Names and Dates and Times - Town Hall NYC
Ani - Names and Dates and Times - Town Hall NYC
Ani Di Franco Names and Dates Subtítulos en Español
Ani Di Franco Names and Dates Subtítulos en Español
Ani DiFranco - My IQ
Ani DiFranco - My IQ
Ani DiFranco - Sorry I Am
Ani DiFranco - Sorry I Am
Ani DiFranco
Ani DiFranco
Top Tracks - Ani DiFranco
Top Tracks - Ani DiFranco
Names & Dates & Times
Names & Dates & Times