LOADING ...

Luyện nghe bài hát Names And Dates And Times

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I know so many white
I mean, where do I
The trouble with white
Is you tell them apart

I'm so bad with
And dates and
But I'm big on
That is, for mine

I believe you you tell me
met before
This you've got my interest
This time you've got the

Why don't you go and me something
I don't know
Give me to remember you by
I go

I eat too
I laugh too
Maybe I'll like too of you
I'm gone

Let's go over to the
And sit in the light
Let's go out
You know, garbage night

go down to the east river
And something in
Something we live without
And let's start again

The more you
The I get
The of something
That hasn't yet

The more you
The more I want to
The way I'll you
I go

I eat too
I laugh too
Maybe like too much of you
When I'm

I am so many people
I mean do I start
I've got of personalities
I just tell them apart

And I remember anything
for those things
Which I never forget you
There's no in

I'm big on face
Yeah, it's big in my
You're the rest of the human race
one of a kind

Videos

Ani DiFranco - Names And Dates And Times
Ani DiFranco - Names And Dates And Times
Ani DiFranco - Names and Dates and Times (Napa, CA 10/5/16)
Ani DiFranco - Names and Dates and Times (Napa, CA 10/5/16)
Names And Dates - Ani DiFranco
Names And Dates - Ani DiFranco
Names and Dates and Times
Names and Dates and Times
Ani DiFranco @ Carroponte - Names And Dates And Times 2017-07-05
Ani DiFranco @ Carroponte - Names And Dates And Times 2017-07-05
Ani DiFranco "Names and Dates and Times"
Ani DiFranco "Names and Dates and Times"
Names and Dates and Times
Names and Dates and Times
Ani DiFranco - Names & Dates & Times (03.11.2008) Tampa
Ani DiFranco - Names & Dates & Times (03.11.2008) Tampa
Ani DiFranco - Hour Follows Hour
Ani DiFranco - Hour Follows Hour
Ani DiFranco - My IQ
Ani DiFranco - My IQ
Ani - Names and Dates and Times - Town Hall NYC
Ani - Names and Dates and Times - Town Hall NYC
Dana Perry   Ani Difranco Names and Dates and Times
Dana Perry Ani Difranco Names and Dates and Times
"Names and Dates and Times" Ani DiFranco
"Names and Dates and Times" Ani DiFranco
Ani Difranco Serpentine
Ani Difranco Serpentine
All Tracks - Ani DiFranco
All Tracks - Ani DiFranco
Ani Di Franco Names and Dates Subtítulos en Español
Ani Di Franco Names and Dates Subtítulos en Español
Dana Perry - Ani Difranco Names and Dates and Times.avi
Dana Perry - Ani Difranco Names and Dates and Times.avi
Names & Dates & Times
Names & Dates & Times
Top Tracks - Ani DiFranco
Top Tracks - Ani DiFranco
Ani DiFranco - Pale Purple
Ani DiFranco - Pale Purple