LOADING ...

Luyện nghe bài hát Names And Dates And Times

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I so many white people
I mean, do I start?
The trouble white people
Is you can't tell them

I'm so bad names
And and times
But I'm big on
That is, for mine

I believe you when you me
We've met
This you've got my interest
This time you've got the

Why don't you go and tell me
I don't already
Give me something to you by
I go

I eat too
I too long
Maybe like too much of you
when I'm

Let's go to the window
And sit in the light
Let's go out
You know, it's night

go down to the east river
And throw in
Something we live without
And then let's again

The you talk
The I get
The of something
hasn't happened yet

The you talk
The more I want to
The way I'll you
I go

I eat too
I laugh too
Maybe like too much of you
I'm gone

I am so many white
I where do I start
I've got lots of
I can't tell them apart

And I never anything
Except for those
Which I forget you know
There's no in

I'm big on your
Yeah, it's big in my
You're the rest of the human race
You're one of a

Videos

Ani DiFranco - Names And Dates And Times
Ani DiFranco - Names And Dates And Times
Names And Dates - Ani DiFranco
Names And Dates - Ani DiFranco
Names and Dates and Times
Names and Dates and Times
Ani DiFranco - Names and Dates and Times (Napa, CA 10/5/16)
Ani DiFranco - Names and Dates and Times (Napa, CA 10/5/16)
Ani DiFranco "Names and Dates and Times"
Ani DiFranco "Names and Dates and Times"
Names and Dates and Times
Names and Dates and Times
Ani DiFranco @ The Queen: “Names and Dates and Times”
Ani DiFranco @ The Queen: “Names and Dates and Times”
Ani DiFranco - Names & Dates & Times (03.11.2008) Tampa
Ani DiFranco - Names & Dates & Times (03.11.2008) Tampa
Ani DiFranco - Hour Follows Hour
Ani DiFranco - Hour Follows Hour
Dana Perry   Ani Difranco Names and Dates and Times
Dana Perry Ani Difranco Names and Dates and Times
"Names and Dates and Times" Ani DiFranco
"Names and Dates and Times" Ani DiFranco
Dana Perry - Ani Difranco Names and Dates and Times.avi
Dana Perry - Ani Difranco Names and Dates and Times.avi
Ani DiFranco @ Carroponte - Names And Dates And Times 2017-07-05
Ani DiFranco @ Carroponte - Names And Dates And Times 2017-07-05
Ani - Names and Dates and Times - Town Hall NYC
Ani - Names and Dates and Times - Town Hall NYC
Ani Di Franco Names and Dates Subtítulos en Español
Ani Di Franco Names and Dates Subtítulos en Español
Ani DiFranco - My IQ
Ani DiFranco - My IQ
Ani DiFranco - Sorry I Am
Ani DiFranco - Sorry I Am
Ani DiFranco
Ani DiFranco
Top Tracks - Ani DiFranco
Top Tracks - Ani DiFranco
Names & Dates & Times
Names & Dates & Times