LOADING ...

Luyện nghe bài hát Names And Dates And Times

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I know so many white
I mean, do I start?
The trouble white people
Is you tell them apart

I'm so bad names
And dates and
But I'm big on
That is, for mine

I you when you tell me
We've met
This you've got my interest
time you've got the floor

Why don't you go and tell me
I don't already
me something to remember you by
I go

I eat too
I laugh too
Maybe I'll too much of you
I'm gone

Let's go to the window
And sit in the light
go out walking
You know, it's garbage

go down to the east river
And throw in
Something we can't live
And then let's start

The more you
The I get
The of something
That hasn't yet

The more you
The more I to know
The way I'll you
I go

I eat too
I too long
Maybe I'll too much of you
When I'm

I am so many people
I mean do I start
I've got lots of
I just tell them apart

And I never remember
Except for things
I never forget you know
There's no in

I'm big on your
Yeah, it's big in my
like the rest of the human race
You're one of a

Videos

Ani DiFranco - Names And Dates And Times
Ani DiFranco - Names And Dates And Times
Ani DiFranco - Names and Dates and Times (Napa, CA 10/5/16)
Ani DiFranco - Names and Dates and Times (Napa, CA 10/5/16)
Names and Dates and Times
Names and Dates and Times
Names And Dates - Ani DiFranco
Names And Dates - Ani DiFranco
Ani DiFranco @ Carroponte - Names And Dates And Times 2017-07-05
Ani DiFranco @ Carroponte - Names And Dates And Times 2017-07-05
Ani DiFranco "Names and Dates and Times"
Ani DiFranco "Names and Dates and Times"
Ani DiFranco - Names & Dates & Times (03.11.2008) Tampa
Ani DiFranco - Names & Dates & Times (03.11.2008) Tampa
Names and Dates and Times
Names and Dates and Times
Ani - Names and Dates and Times - Town Hall NYC
Ani - Names and Dates and Times - Town Hall NYC
"Names and Dates and Times" Ani DiFranco
"Names and Dates and Times" Ani DiFranco
Ani DiFranco - Rainy Parade w Petah (Sacramento 10/12/16)
Ani DiFranco - Rainy Parade w Petah (Sacramento 10/12/16)
Ani Di Franco Names and Dates Subtítulos en Español
Ani Di Franco Names and Dates Subtítulos en Español
Dana Perry - Ani Difranco Names and Dates and Times.avi
Dana Perry - Ani Difranco Names and Dates and Times.avi
Dana Perry   Ani Difranco Names and Dates and Times
Dana Perry Ani Difranco Names and Dates and Times
Ani DiFranco (Studio)
Ani DiFranco (Studio)
Ani DiFranco - interview (1995)
Ani DiFranco - interview (1995)
Ani DiFranco with Andy Stochansky - March 1994 Air date
Ani DiFranco with Andy Stochansky - March 1994 Air date
Ani
Ani
Top Tracks - Ani DiFranco
Top Tracks - Ani DiFranco
Ani DiFranco
Ani DiFranco