LOADING ...

Luyện nghe bài hát My Heart Has A Mind Of Its Own

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I told this heart of mine our love never be
But then I hear your voice and somethin' stirs of me
I can't just miss the memory of your kiss
Guess my has a mind of its own

No what I do, no matter what I say
No matter how I try, I just turn the other way
When I'm someone new, I always think of you
Guess my has a mind of its own

You're not in love with me so why I forget
I'm just your used-to-be, wrong and yet

I forgetting you would be a hopeless thing
For I'm a puppet and I just can't seem to the string
I say, "I'll let you go" but then my says, "No"
my heart has a mind of its own
Guess my heart has a of its own

Videos

My heart has a mind of its own-Christian Bautista(With Lyrics)
My heart has a mind of its own-Christian Bautista(With Lyrics)
[OPM] Christian Bautista - My Heart Has A Mind Of Its Own
[OPM] Christian Bautista - My Heart Has A Mind Of Its Own
My Heart Has A Mind Of Its Own
My Heart Has A Mind Of Its Own
my heart has a mind of its own by christian bautista
my heart has a mind of its own by christian bautista
My Heart Has a Mind of Its Own-Christian Bautista
My Heart Has a Mind of Its Own-Christian Bautista
my heart has a mind of its own - Christian Bautista HD
my heart has a mind of its own - Christian Bautista HD
My Heart Has A Mind Of Its Own
My Heart Has A Mind Of Its Own
My Heart has a mind of its own
My Heart has a mind of its own
My Heart Has A Mind of Its Own
My Heart Has A Mind of Its Own
[FMV] Moonlight Drawn by Clouds 구르미 그린 달빛 || My heart has a mind of its own
[FMV] Moonlight Drawn by Clouds 구르미 그린 달빛 || My heart has a mind of its own
'', ) My Heart Has a mind of its own..
'', ) My Heart Has a mind of its own..
My Heart Has a Mind Of Its Own
My Heart Has a Mind Of Its Own
my heart has a mind of its own
my heart has a mind of its own
My Heart has a mind of his Own!...BY:Christian Bautista_VLOG#41
My Heart has a mind of his Own!...BY:Christian Bautista_VLOG#41
My Heart Has A Mind Of Its Own - Christian Bautista
My Heart Has A Mind Of Its Own - Christian Bautista
my heart has a mind of its own by christian bautista
my heart has a mind of its own by christian bautista
My heart has a mind of its own-Christian Bautista
My heart has a mind of its own-Christian Bautista
My Heart Has A Mind Of Its Own-Christian Bautista
My Heart Has A Mind Of Its Own-Christian Bautista
my heart has a mind of its own - christian bautista...
my heart has a mind of its own - christian bautista...
My Heart Has A Mind Of Its Own by Christian Bautista (Cover)
My Heart Has A Mind Of Its Own by Christian Bautista (Cover)