LOADING ...

Luyện nghe bài hát My Heart Has A Mind Of Its Own

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I told this heart of mine our love could be
But then I hear your voice and stirs inside of me
Somehow I can't miss the memory of your kiss
Guess my heart has a of its own

No matter what I do, no what I say
No matter how I try, I just can't turn the way
When I'm with someone new, I think of you
Guess my has a mind of its own

You're not in love me so why can't I forget
I'm just your used-to-be, it's and yet

I know forgetting you be a hopeless thing
For I'm a puppet and I can't seem to break the string
I say, "I'll let you go" but then my says, "No"
Guess my heart has a of its own
my heart has a mind of its own

Videos

My heart has a mind of its own-Christian Bautista(With Lyrics)
My heart has a mind of its own-Christian Bautista(With Lyrics)
My Heart Has A Mind Of Its Own
My Heart Has A Mind Of Its Own
[OPM] Christian Bautista - My Heart Has A Mind Of Its Own
[OPM] Christian Bautista - My Heart Has A Mind Of Its Own
My Heart Has A Mind Of Its Own
My Heart Has A Mind Of Its Own
My Heart Has A Mind Of Its Own
My Heart Has A Mind Of Its Own
my heart has a mind of its own by christian bautista
my heart has a mind of its own by christian bautista
My Heart Has a Mind of Its Own-Christian Bautista
My Heart Has a Mind of Its Own-Christian Bautista
my heart has a mind of its own - Christian Bautista HD
my heart has a mind of its own - Christian Bautista HD
My Heart Has a Mind of Its Own Originally Performed By Christian Bautista (Karaoke Backing Track)
My Heart Has a Mind of Its Own Originally Performed By Christian Bautista (Karaoke Backing Track)
Pride and Prejudice - My Heart Has A Mind Of Its Own
Pride and Prejudice - My Heart Has A Mind Of Its Own
My heart has a mind of its own-Christian Bautista
My heart has a mind of its own-Christian Bautista
my heart has a mind of its own- christian bautista ( mark lester s. estrellado)
my heart has a mind of its own- christian bautista ( mark lester s. estrellado)
My Heart Has A Mind Of Its Own - Piano Cover
My Heart Has A Mind Of Its Own - Piano Cover
devil beside you mv-my heart has a mind of its own
devil beside you mv-my heart has a mind of its own
My Heart Has A Mind Of Its Own - Guitar Cover
My Heart Has A Mind Of Its Own - Guitar Cover
My Heart Has A Mind of Its Own Lyrics
My Heart Has A Mind of Its Own Lyrics
My Heart Has A Mind Of Its Own-Christian Bautista
My Heart Has A Mind Of Its Own-Christian Bautista
my heart has a mind of its own - christian bautista...
my heart has a mind of its own - christian bautista...
Christian Bautista - My Heart Has A Mind Of Its Own
Christian Bautista - My Heart Has A Mind Of Its Own
My Heart Has A Mind Of Its Own by Christian Bautista (Cover)
My Heart Has A Mind Of Its Own by Christian Bautista (Cover)