LOADING ...

My Déjà Vu

Song info

"My Déjà Vu" (2006) on the album The Collection(2002).
Sáng tác bởi BERGGREN, JONAS /.
Sản xuất bởi Lyrics © EMI Music Publishing, Warner/Chappell Music, Inc..

Lyrics

My deja vu, you're my obsession

My deja vu, everything is up to you
If you do want me you know where to search
We'll get the magic back again
My deja vu, everything is up to you
If you do want me you know where to search

I wanna see you dancing naked
I wanna see you touch the moon
But when I try to reach your fingers
You just vanish into air
I wanna feel you with my senses
'Cause I'm almost sure the texture of your skin
Is gonna tell me who you are

My deja vu, you're my obsession
My deja vu, it's always you

My deja vu, everything is up to you
If you do want me you know where to search
We'll get the magic back again
My deja vu, everything is up to you
If you do want me you know where to searc
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 10 minutes 3 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "My Déjà Vu"