LOADING ...

Luyện nghe bài hát My Boyfriends Back

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He went and you hung around
And me every night
And when I wouldn't go out you
You said things that very nice

My boyfriend's back and gonna be in trouble
(Hey-la, hey-la, my back)
you see him comin', better cut out on the double
(Hey-la, hey-la, my back)

You been lies that I was untrue
(Hey-la, hey-la, my back)
So look out now 'cause he's comin' you
(Hey-la, hey-la, my back)

Hey, he knows what you been
And he knows that you been

He's been gone for such a long
(Hey-la, hey-la, my back)
Now back and things'll be fine
(Hey-la, hey-la, my back)

You're gonna be you were ever born
(Hey-la, hey-la, my back)
'Cause he's kinda big and he's awful
(Hey-la, hey-la, my back)

Hey, he I wasn't cheatin'
Now you're gonna get a

What made you he'd believe all your lies?
(Aah-ooh, aah-ooh)
You're a big man now but he'll cut you to size
(Aah-ooh, and see)

My boyfriend's back, he's save my reputation
(Hey-la, hey-la, my back)
If I were you, I'd take a permanent
(Hey-la, hey-la, my back)

(Hey-la, my back)
(Hey-la, my back)
(Hey-la, my back)
...

Videos

THE ANGELS    My Boyfriend's Back [original single version]
THE ANGELS My Boyfriend's Back [original single version]
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
Angels - My Boyfriend's Back
Angels - My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
THE ANGELS my boyfriend's back (long version)
THE ANGELS my boyfriend's back (long version)
My Boyfriend's Back  THE ANGELS (with lyrics)
My Boyfriend's Back THE ANGELS (with lyrics)
The Angels -  My Boyfriends Back
The Angels - My Boyfriends Back
My Boyfriend's Back The Angels {Stereo}
My Boyfriend's Back The Angels {Stereo}
The Angels   My Boyfriend's Back
The Angels My Boyfriend's Back
1963 HITS ARCHIVE: My Boyfriend’s Back - Angels (#1 45 single edit version)
1963 HITS ARCHIVE: My Boyfriend’s Back - Angels (#1 45 single edit version)
THE ANGELS my boyfriend's back (single version)
THE ANGELS my boyfriend's back (single version)
My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back.wmv
The Angels - My Boyfriend's Back.wmv
My Boyfriend's Back - The Angels
My Boyfriend's Back - The Angels
My Boyfriend's Back - American Dreams
My Boyfriend's Back - American Dreams
My boyfriends back lyrics
My boyfriends back lyrics
The Angels - My Boyfriends Back, 60s Girl Group Hit Songs
The Angels - My Boyfriends Back, 60s Girl Group Hit Songs
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back