LOADING ...

Luyện nghe bài hát My Boyfriends Back

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He away and you hung around
And bothered me every
And I wouldn't go out with you
You said things weren't very nice

My back and you're gonna be in trouble
(Hey-la, hey-la, my back)
When you see him comin', better cut out on the
(Hey-la, hey-la, my back)

You spreading lies that I was untrue
(Hey-la, hey-la, my back)
So look out now 'cause he's after you
(Hey-la, hey-la, my back)

Hey, he knows you been tryin'
And he knows that you lyin'

He's been gone for a long time
(Hey-la, hey-la, my back)
Now he's back and be fine
(Hey-la, hey-la, my back)

You're gonna be sorry you were born
(Hey-la, hey-la, my back)
'Cause he's kinda big and he's awful
(Hey-la, hey-la, my back)

Hey, he I wasn't cheatin'
Now gonna get a beatin'

made you think he'd believe all your lies?
(Aah-ooh, aah-ooh)
You're a big man now but he'll cut you to size
(Aah-ooh, and see)

My back, he's gonna save my reputation
(Hey-la, hey-la, my back)
If I you, I'd take a permanent vacation
(Hey-la, hey-la, my back)

(Hey-la, my back)
(Hey-la, my back)
(Hey-la, my back)
...

Videos

THE ANGELS    My Boyfriend's Back [original single version]
THE ANGELS My Boyfriend's Back [original single version]
Angels - My Boyfriend's Back
Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
THE ANGELS my boyfriend's back (long version)
THE ANGELS my boyfriend's back (long version)
The Angels -  My Boyfriends Back
The Angels - My Boyfriends Back
My Boyfriend's Back The Angels {Stereo}
My Boyfriend's Back The Angels {Stereo}
My Boyfriend's Back - The Angels
My Boyfriend's Back - The Angels
My boyfriends back lyrics
My boyfriends back lyrics
My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriends Back, 60s Girl Group Hit Songs
The Angels - My Boyfriends Back, 60s Girl Group Hit Songs
1963 HITS ARCHIVE: My Boyfriend’s Back - Angels (#1 45 single edit version)
1963 HITS ARCHIVE: My Boyfriend’s Back - Angels (#1 45 single edit version)
"My Boyfriend's Back" | The Angels | Covered by The Starlets
"My Boyfriend's Back" | The Angels | Covered by The Starlets
My Boyfriend's Back - American Dreams
My Boyfriend's Back - American Dreams
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
my boyfriends back- the angels
my boyfriends back- the angels
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back in the style of The Angels | Karaoke with Lyrics
My Boyfriend's Back in the style of The Angels | Karaoke with Lyrics
Angels - My Boyfriend's Back HQ
Angels - My Boyfriend's Back HQ