LOADING ...

Luyện nghe bài hát My Boyfriends Back

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He went and you hung around
And me every night
And when I go out with you
You things that weren't very nice

My back and you're gonna be in trouble
(Hey-la, hey-la, my back)
When you see him comin', cut out on the double
(Hey-la, hey-la, my back)

You been spreading lies that I was
(Hey-la, hey-la, my back)
So look out now 'cause comin' after you
(Hey-la, hey-la, my back)

Hey, he knows what you tryin'
And he knows you been lyin'

He's been gone for a long time
(Hey-la, hey-la, my back)
Now back and things'll be fine
(Hey-la, hey-la, my back)

gonna be sorry you were ever born
(Hey-la, hey-la, my back)
he's kinda big and he's awful strong
(Hey-la, hey-la, my back)

Hey, he knows I cheatin'
Now you're gonna get a

What made you think he'd believe all lies?
(Aah-ooh, aah-ooh)
You're a big man now but cut you down to size
(Aah-ooh, and see)

My boyfriend's back, he's gonna save my
(Hey-la, hey-la, my back)
If I were you, I'd a permanent vacation
(Hey-la, hey-la, my back)

(Hey-la, my back)
(Hey-la, my back)
(Hey-la, my back)
...

Videos

THE ANGELS    My Boyfriend's Back [original single version]
THE ANGELS My Boyfriend's Back [original single version]
Angels - My Boyfriend's Back
Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
THE ANGELS my boyfriend's back (long version)
THE ANGELS my boyfriend's back (long version)
My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
The Angels -  My Boyfriends Back
The Angels - My Boyfriends Back
My Boyfriend's Back The Angels {Stereo}
My Boyfriend's Back The Angels {Stereo}
My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
Angels - My Boyfriend's Back HQ
Angels - My Boyfriend's Back HQ
AMERICAN DREAMS-STACI ORRICO- "Angels" ♪ My Boyfriend's Back
AMERICAN DREAMS-STACI ORRICO- "Angels" ♪ My Boyfriend's Back
Angels - My Boyfriend's Back (1963)
Angels - My Boyfriend's Back (1963)
THE ANGELS my boyfriend's back (single version)
THE ANGELS my boyfriend's back (single version)
My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
My Boyfriend's Back
1963 HITS ARCHIVE: My Boyfriend’s Back - Angels (#1 45 single edit version)
1963 HITS ARCHIVE: My Boyfriend’s Back - Angels (#1 45 single edit version)
My Boyfriend's Back - The Angels
My Boyfriend's Back - The Angels
My Boyfriend's Back--The Angels (ASL)
My Boyfriend's Back--The Angels (ASL)
The Angels - My boyfriend's back (1963)
The Angels - My boyfriend's back (1963)
my boyfriends back- the angels
my boyfriends back- the angels