LOADING ...

Luyện nghe bài hát My Boyfriends Back

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He went and you hung around
And bothered me every
And when I wouldn't go out you
You said things that weren't nice

My boyfriend's back and you're gonna be in
(Hey-la, hey-la, my back)
When you see him comin', better cut out on the
(Hey-la, hey-la, my back)

You been spreading lies that I was
(Hey-la, hey-la, my back)
So look out now 'cause comin' after you
(Hey-la, hey-la, my back)

Hey, he knows what you been
And he knows that you lyin'

He's gone for such a long time
(Hey-la, hey-la, my back)
Now back and things'll be fine
(Hey-la, hey-la, my back)

You're gonna be sorry you were ever
(Hey-la, hey-la, my back)
'Cause he's kinda big and he's strong
(Hey-la, hey-la, my back)

Hey, he knows I wasn't
Now you're gonna get a

What made you think he'd believe all your
(Aah-ooh, aah-ooh)
You're a big man now but he'll cut you to size
(Aah-ooh, and see)

My back, he's gonna save my reputation
(Hey-la, hey-la, my back)
If I were you, I'd take a vacation
(Hey-la, hey-la, my back)

(Hey-la, my back)
(Hey-la, my back)
(Hey-la, my back)
...

Videos

THE ANGELS    My Boyfriend's Back [original single version]
THE ANGELS My Boyfriend's Back [original single version]
Angels - My Boyfriend's Back
Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
THE ANGELS my boyfriend's back (long version)
THE ANGELS my boyfriend's back (long version)
The Angels -  My Boyfriends Back
The Angels - My Boyfriends Back
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriend's Back
The Angels - My Boyfriends Back
The Angels - My Boyfriends Back
My Boyfriends Back
My Boyfriends Back
The Angels - My Boyfriend's Back - #HIGH QUALITY SOUND 1963
The Angels - My Boyfriend's Back - #HIGH QUALITY SOUND 1963
My Boyfriend's Back - The Angels
My Boyfriend's Back - The Angels
Angels - My Boyfriend's Back - Full Album (Vintage Music Songs)
Angels - My Boyfriend's Back - Full Album (Vintage Music Songs)
(Oldies But Goodies) The Angels - My Boyfriends Back
(Oldies But Goodies) The Angels - My Boyfriends Back
My Boyfriend's Back The Angels {Stereo}
My Boyfriend's Back The Angels {Stereo}
The Angels - My Boyfriend's Back (Karaoke)
The Angels - My Boyfriend's Back (Karaoke)
Girl Group - The Angels - Live on TV - 1963
Girl Group - The Angels - Live on TV - 1963
1963 HITS ARCHIVE: My Boyfriend’s Back - Angels (#1 45 single edit version)
1963 HITS ARCHIVE: My Boyfriend’s Back - Angels (#1 45 single edit version)
My Boyfriend's Back (Girlfriend) - Angels Cover
My Boyfriend's Back (Girlfriend) - Angels Cover
The Angels - My Boyfriend's Back (1963) HQ
The Angels - My Boyfriend's Back (1963) HQ
my boyfriends back- the angels
my boyfriends back- the angels
My boyfriends back lyrics
My boyfriends back lyrics