LOADING ...

My Bonnie

Song info

"My Bonnie" (2006)
Sáng tác bởi CHARLES, RAY.
Sản xuất bởi Lyrics © Warner/Chappell Music, Inc..

"My Bonnie" Videos

John McDermott - My Bonnie
John McDermott - My Bonnie
John McDermott with Briar Boake - My Bonnie Lies Over The Ocean
John McDermott with Briar Boake - My Bonnie Lies Over The Ocean
John McDermott Playlist
John McDermott Playlist
John McDermott - Loch Lomond (By Yon Bonnie Banks)
John McDermott - Loch Lomond (By Yon Bonnie Banks)
Popular Videos - John McDermott
Popular Videos - John McDermott
John McDermott - I'll Take You Home Again, Kathleen
John McDermott - I'll Take You Home Again, Kathleen
John McDermott - By Yon Bonnie Banks
John McDermott - By Yon Bonnie Banks
John McDermott - My Love Is Like A Red Red Rose
John McDermott - My Love Is Like A Red Red Rose
My Forever Friend - John McDermott
My Forever Friend - John McDermott
John McDermott
John McDermott
John McDermott - Ye Banks And Braes
John McDermott - Ye Banks And Braes
John McDermott
John McDermott
John McDermott
John McDermott
John McDermott - The Bricklayers Song (Live from the "Scotland" album)
John McDermott - The Bricklayers Song (Live from the "Scotland" album)
John McDermott - My Ain Folk
John McDermott - My Ain Folk
John Mcdermott -my old man
John Mcdermott -my old man
John McDermott - Mary Of Argyle
John McDermott - Mary Of Argyle
John McDermott- When Irish Eyes Are Smiling
John McDermott- When Irish Eyes Are Smiling
John McDermott - Flower Of Scotland
John McDermott - Flower Of Scotland
John McDermott - Annie Laurie
John McDermott - Annie Laurie

Lyrics

My bonnie : (duet with briar boake) to lynn liddell

My bonnie lies over the ocean
My bonnie lies over the sea
My bonnie lies over the ocean
Bring back my bonnie to me
Last night as I lay on my pillow
Last night as I lay on my bed
I dreamt that my bonnie was dead
(chorus)
Bring back, bring back

YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 57 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "My Bonnie"

Singles

Singles

  86 songs