LOADING ...

My Baby Cried

Song info

"My Baby Cried" (2011)
Sáng tác bởi HAZLEWOOD, LEE.
Sản xuất bởi Lyrics © Universal Music Publishing Group.

"My Baby Cried" Videos

My Baby Cried All Night Long
My Baby Cried All Night Long
The Ettes - My Baby Cried All Night Long Lyrics
The Ettes - My Baby Cried All Night Long Lyrics
The Ettes - I'll Be Your Lover (But I Can't Be Your Baby)
The Ettes - I'll Be Your Lover (But I Can't Be Your Baby)
THE ETTES (BalconyTV)
THE ETTES (BalconyTV)
Top Tracks - The Ettes
Top Tracks - The Ettes
All Tracks - The Ettes
All Tracks - The Ettes
My Baby Cried All Night Long
My Baby Cried All Night Long
Cineramas - Crying for You
Cineramas - Crying for You
Only Babies Cry
Only Babies Cry
Girl I'll Never Be - The Ettes
Girl I'll Never Be - The Ettes
Nancy Sinatra - My Baby Cried All Night Long
Nancy Sinatra - My Baby Cried All Night Long
The Ettes - Take it with you
The Ettes - Take it with you
The Ettes - Crown of Age (Official Video)
The Ettes - Crown of Age (Official Video)
The Vandalias - Watch My Baby Cry
The Vandalias - Watch My Baby Cry
The Shamettes - Don't Waste Your Time
The Shamettes - Don't Waste Your Time
The Ettes - "I Can't Be True"
The Ettes - "I Can't Be True"
The Dandelion - My Baby Cried All Night Long
The Dandelion - My Baby Cried All Night Long
The Ettes - Trouble With You
The Ettes - Trouble With You
60's Girl Group The Baxterettes ~ Why Oh Why Does Barbara Cry
60's Girl Group The Baxterettes ~ Why Oh Why Does Barbara Cry
The Ettes - Ghosts
The Ettes - Ghosts

Lyrics

My baby cried all night long
Yeah my baby cried all night long
He saw me dancin' with a boy named Joe
A-huggin' and a-kissin' with the lamps down low
And my baby cried all night long

Yeah my baby cried all night long
Yeah my baby cried all night long
He saw me a-messin' with a boy named Lou
And ba
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 52 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "My Baby Cried"