LOADING ...

Luyện nghe bài hát Musty Interlude II

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Thursday, one pm
Everbody in club get
Everbody in the get pissy
Yo, Tar boy, ya boy, Musty, ha ah
Still ain't wearin' no deodorant, baby, uh huh,
the day I die, eea
Woo, get blowed
Yo, ya boy
a mothafuckin' law in the makin', baby
Woo woo, but we got one Tar
to the crib, bangin' that mothafuckin' banger, ha ha
Just tell 'em to turn his down
Huh, maybe 'bout nanh, two or notches
pictures off my wall
But hey, I want no problems
Boy[Incomprehensible], you track boys are crazy, yo
Get this message, call me back, you
We can rap e mono'
But you know, on the phone
555, 55, huh? 5, yea, it
Call me back ASAP,
1 or is it 2?
it, it's, add it up 3, baby
Holla back,
All messages been played

Videos

Musty (Interlude II)
Musty (Interlude II)
Musty (Interlude II)
Musty (Interlude II)
Musty (Interlude I)
Musty (Interlude I)
Musty (Interlude I)
Musty (Interlude I)
J-Kwon - Musty Interlude I Lyrics
J-Kwon - Musty Interlude I Lyrics
J-Kwon - Hood Hop (Full Album) (Deluxe Edition)
J-Kwon - Hood Hop (Full Album) (Deluxe Edition)
J kwon
J kwon
J-Kwon Hood Hop (Explicit)
J-Kwon Hood Hop (Explicit)
Top Tracks - J-Kwon
Top Tracks - J-Kwon
IC IC
IC IC
Underwear
Underwear
All Tracks - J-Kwon
All Tracks - J-Kwon
Music videos
Music videos
They Ask Me
They Ask Me
IC IC
IC IC
Welcome To Tha Hood
Welcome To Tha Hood
Rap shit
Rap shit
Welcome To Tha Hood
Welcome To Tha Hood
U Ain't Gotta Like Me
U Ain't Gotta Like Me
You & Me
You & Me