LOADING ...

Luyện nghe bài hát Much More Than This

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sometimes the man in me restless
I need to get from you
And some time with someone that I knew
to see here for a night and in the candlelight
To talk and remember early

Sometimes the in you's uneasy
I can see it in your
Just like me you need to know can you fly
Can you still arouse the of another man
And if you carry it through, what I do?

It would take much than this
To a love so long in the making
It take much more than talk or dreams
To break so strong a foundation, than this

Sometimes the man in me lonely
When I am from you
And in the darkness of hotel room
If there's someone in the saying
It's gonna be alright to ease away the
Of you, what can I do?

It would much more than this
To break a so long in the making
It would take much more than or dreams
To break so strong a foundation, more this

Videos

Much More than This... Chris de Burgh
Much More than This... Chris de Burgh
Chris de Burgh - Much More Than This LIVE solo
Chris de Burgh - Much More Than This LIVE solo
Much More Than This
Much More Than This
Grace VanderWaal - So Much More Than This (Audio)
Grace VanderWaal - So Much More Than This (Audio)
Chris De Burgh - Much more than this
Chris De Burgh - Much more than this
Chris de Burgh - More Than This (1990) Live
Chris de Burgh - More Than This (1990) Live
Much More Than This- Chris De Burgh (Vinyl Restoration)
Much More Than This- Chris De Burgh (Vinyl Restoration)
Chris De Burgh Cover Much More Than This
Chris De Burgh Cover Much More Than This
Much More Than This [Chris de Burgh cover]
Much More Than This [Chris de Burgh cover]
Much More Than This (Originally Performed by Chris de Burgh)
Much More Than This (Originally Performed by Chris de Burgh)
Chris de Burgh - Say Goodbye To It All (Live Official)
Chris de Burgh - Say Goodbye To It All (Live Official)
Chris De Burgh - Missing You
Chris De Burgh - Missing You
Chris De Burgh's Greatest Hits | Best Songs of Chris De Burgh - Full Album Chris De Burgh NEW Playlist 2017
Chris De Burgh's Greatest Hits | Best Songs of Chris De Burgh - Full Album Chris De Burgh NEW Playlist 2017
Much More Than This
Much More Than This
much more than this
much more than this
MUCH MORE THAN THIS .
MUCH MORE THAN THIS .
chris de burgh
chris de burgh
Much More Than This (Karaoke Version)
Much More Than This (Karaoke Version)
Chris de Burgh-The Spirit Of Man (Barney's Wild Mix)
Chris de Burgh-The Spirit Of Man (Barney's Wild Mix)
All Tracks - Chris de Burgh
All Tracks - Chris de Burgh