LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mr B's Ballroom

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Three cheers, they're again
cheers, they'll be at it to the end
So drink big beers and go crazy tonight
They're all dressed up and be gettin' it tonight

Big swingers in double knits
Big babies gonna get in a
They're actin' crazy bustin' up the
And doubled over sick on the stairs

They know the limits, 'cause they cross them every
The dull sensations as it turns hot white
The guys in the back with heads on the floor
Surrounded by their buddies they're all for more

Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, Mr. B's ballroom

time, turn the music aloud
Party time, lose head in the crowd
Yellin', laughin', hard to act smart
We put 'em under and you watch them fall apart

Freeze! Come on out of
Freeze! You ain't goin'
Freeze! Put your hands on your
Freeze! Mr. B's ballroom

Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, Mr. B's ballroom

Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, it's Mr. B's

Videos

Mr. B's Ballroom (2009 Remastered Version)
Mr. B's Ballroom (2009 Remastered Version)
Devo - Mr. B's Ballroom
Devo - Mr. B's Ballroom
Devo - Mr. B's Ballroom Live at Fillmore New York, NYC 11/21/09
Devo - Mr. B's Ballroom Live at Fillmore New York, NYC 11/21/09
MR B'S BALLROOM - DEVO
MR B'S BALLROOM - DEVO
Mr. B's Ballroom
Mr. B's Ballroom
Devo - That's Pep! / Mr. B's Ballroom (Live)
Devo - That's Pep! / Mr. B's Ballroom (Live)
Devo - That's Pep/Mr B's Ballroom @ the music box in LA 11/04/09
Devo - That's Pep/Mr B's Ballroom @ the music box in LA 11/04/09
Devo That's Pep & Mr. B's Ballroom (Live Toronto 2009)
Devo That's Pep & Mr. B's Ballroom (Live Toronto 2009)
Devo - Mr. B's Ballroom Lyrics
Devo - Mr. B's Ballroom Lyrics
Mr. B's Ballroom - Devo
Mr. B's Ballroom - Devo
DEVO - "Mr. B's Ballroom" live in Toronto - November 24, 2009
DEVO - "Mr. B's Ballroom" live in Toronto - November 24, 2009
ERIC NASSAU Mr. B's Ballroom at DEVOtional 2016 by Devo-Obsesso
ERIC NASSAU Mr. B's Ballroom at DEVOtional 2016 by Devo-Obsesso
Pioneers Who Got Scalped
Pioneers Who Got Scalped
DEVO! - Mr. B's Ballroom live @ The Grand Ballroom San Francisco 11/07/09
DEVO! - Mr. B's Ballroom live @ The Grand Ballroom San Francisco 11/07/09
That's Pep!
That's Pep!
Devo - Mr. B's Ballroom - 07Nov2009 San Francisco
Devo - Mr. B's Ballroom - 07Nov2009 San Francisco
Devo - Freedom Of Choice
Devo - Freedom Of Choice
DEVO
DEVO
Mr b's ballroom
Mr b's ballroom
Devo - Happy 35th Anniversary, Freedom of Choice!
Devo - Happy 35th Anniversary, Freedom of Choice!