LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mr B's Ballroom

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Three cheers, yellin' again
Three cheers, be at it to the end
So drink big beers and go crazy tonight
all dressed up and they'll be gettin' it tonight

Big in double knits tonight
Big babies get in a fight
They're actin' bustin' up the chairs
And doubled over gettin' sick on the

They know the limits, 'cause they cross every night
The dull sensations as it real hot white
The guys in the with their heads on the floor
by their buddies they're all hollerin' for more

Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, Mr. B's ballroom

time, turn the music aloud
Party time, your head in the crowd
Yellin', laughin', tryin' hard to act
We put 'em under and you watch them fall apart

Freeze! Come on out of
Freeze! You ain't goin'
Freeze! Put your on your head
Freeze! It's Mr. B's

Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, it's Mr. B's

Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, woh oh oh
Woh woh woh, Mr. B's ballroom

Videos

Mr. B's Ballroom (2009 Remaster)
Mr. B's Ballroom (2009 Remaster)
Devo - Mr. B's Ballroom
Devo - Mr. B's Ballroom
Devo - That's Pep! / Mr. B's Ballroom (Live)
Devo - That's Pep! / Mr. B's Ballroom (Live)
Devo - Mr. B's Ballroom Live at Fillmore New York, NYC 11/21/09
Devo - Mr. B's Ballroom Live at Fillmore New York, NYC 11/21/09
Mr. B's Ballroom
Mr. B's Ballroom
MR B'S BALLROOM - DEVO
MR B'S BALLROOM - DEVO
Mr. B's Ballroom - Devo
Mr. B's Ballroom - Devo
DEVO! - Mr. B's Ballroom live @ The Grand Ballroom San Francisco 11/07/09
DEVO! - Mr. B's Ballroom live @ The Grand Ballroom San Francisco 11/07/09
Devolution devo G
Devolution devo G
ERIC NASSAU Mr. B's Ballroom at DEVOtional 2016 by Devo-Obsesso
ERIC NASSAU Mr. B's Ballroom at DEVOtional 2016 by Devo-Obsesso
Mr b's ballroom
Mr b's ballroom
Devo - Mr. B's Ballroom - 07Nov2009 San Francisco
Devo - Mr. B's Ballroom - 07Nov2009 San Francisco
Devo - That's Pep/Mr B's Ballroom @ the music box in LA 11/04/09
Devo - That's Pep/Mr B's Ballroom @ the music box in LA 11/04/09
Devo
Devo
best of devo 1980 - 1981
best of devo 1980 - 1981
DEVO - "Mr. B's Ballroom" live in Toronto - November 24, 2009
DEVO - "Mr. B's Ballroom" live in Toronto - November 24, 2009
Devo That's Pep & Mr. B's Ballroom (Live Toronto 2009)
Devo That's Pep & Mr. B's Ballroom (Live Toronto 2009)
Pioneers Who Got Scalped
Pioneers Who Got Scalped
DEVO
DEVO
DEVO
DEVO