LOADING ...

Luyện nghe bài hát More Than Words

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Saying "I you"
Is not the
I to hear from you
not that I want you
Not to say but if you knew
How easy it would be to me how you feel

than words
Is all you to do
To it real
you wouldn't have to say
That you me
'Cause I'd know

would you do
If my was torn in two?
More than words to you feel
your love for me is real

What you say
If I those words away?
Then you couldn't things new
by saying "I love you"

It's than words
more than what you say
It's the you do
Oh

It's than words
It's more what you say
the things you do
Oh

Now I've tried to
to you and make you understand
All you to do
Is your eyes
And just reach out your
And me
me close don't ever let me go

More words
Is all I ever you to show
Then you have to say
you love me
'Cause I'd know

What you do
If my heart was torn in
than words to show you feel
That your love for me is

What you say
If I those words away?
Then you couldn't things new
Just by I love you

Videos

Westlife-More Than Words Lyrics
Westlife-More Than Words Lyrics
Westlife - More than Words (Coast to Coast)
Westlife - More than Words (Coast to Coast)
Westlife - More than Words (Audio)
Westlife - More than Words (Audio)
Westlife - More Than Words (Official Music Video) w/lyrics
Westlife - More Than Words (Official Music Video) w/lyrics
Westlife - More Than Words (Where Dreams Come True - Live In Dublin)
Westlife - More Than Words (Where Dreams Come True - Live In Dublin)
YouTube - Westlife - More Than Words.flv
YouTube - Westlife - More Than Words.flv
Extreme - More Than Words
Extreme - More Than Words
More than Words
More than Words
More Than Words - Westlife
More Than Words - Westlife
Westlife - Medley - What Makes A Man-Close-More Than Words (Coast to Coast)
Westlife - Medley - What Makes A Man-Close-More Than Words (Coast to Coast)
Team Kian - More Than Words - Live Show 6
Team Kian - More Than Words - Live Show 6
More Than Words - Extreme (Joseph Vincent Cover)
More Than Words - Extreme (Joseph Vincent Cover)
J’Dess vs Chris Rio - “More Than Words” / The Battles / The Voice Nigeria Season 2
J’Dess vs Chris Rio - “More Than Words” / The Battles / The Voice Nigeria Season 2
How to Play - More Than Words - Acoustic Guitar Lesson Tutorial
How to Play - More Than Words - Acoustic Guitar Lesson Tutorial
Westlife - More Than Words (cover) by IKATYAS
Westlife - More Than Words (cover) by IKATYAS
Westlife---Live-in-Jakarta-More-Than-Words-07-of-1
Westlife---Live-in-Jakarta-More-Than-Words-07-of-1
Westlife - More than words
Westlife - More than words
Westlife - More than words (with lyrics in description)
Westlife - More than words (with lyrics in description)
More Than Words (Cover by Annie Wallflower)
More Than Words (Cover by Annie Wallflower)
Westlife - More Than Words (Mais do que Palavras)  - TheFemond
Westlife - More Than Words (Mais do que Palavras) - TheFemond