LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mix It Up

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You take a bit of me and a whole lot of you
Add it up together and what you gonna do
You gotta mix it up quick and it'll up on the spot
I gotta tell ya that the gettin' hot now

Mix it up, uh mix it up what the
Sum of all the parts you add it up make much
More what you had I tell you what it's like mad
The baddest thing you ever had, uh

I was never too good at anyway
But when you add it up it comes out I have to say
A lot of people looking for you and me have found
And now it no one's around, uh

A bit a me and a whole lot of you
Add it up together and here's you gonna do
You gotta mix it up quick and it'll up on the spot
I gotta tell you that the gettin' hot now

Mix it up, uh just mix it up the
Sum of all the parts when you add it up much
More than you had I tell you what it's like mad
The baddest thing you ever had

We're just two misfits that no one else
Everyone in the place became a silhouette
Soon as there was you it all comes in on my guitar
I see the when we have those conversations in the dark

I was never too good at anyway
But when you add it up it out more I have to say
A lot of looking for what you and me have found
And now it no one's around

A little bit a me and a lot of you
Add it up together and what you gonna do
You mix it up quick and it'll blow up on the spot
I tell you that the place gettin' hot now

Mix it up, uh mix it up what the
Sum of all the parts you add it up make much
More what you had I tell you what it's like mad
The baddest thing that you had

We're just two that no one else gets
Everyone else in the became a silhouette
as there was you it all comes in view on my guitar
I see the sparks we have those conversations in the dark

Videos

311 - Mix It Up - Track 3 - Uplifter
311 - Mix It Up - Track 3 - Uplifter
311 - All Mixed Up
311 - All Mixed Up
Mix It Up (Main Version)
Mix It Up (Main Version)
311 Mix It Up (live)
311 Mix It Up (live)
311 - All Mixed Up w/ lyrics
311 - All Mixed Up w/ lyrics
311 - Uplifter
311 - Uplifter
311 - India Ink
311 - India Ink
311 - Daisy Cutter
311 - Daisy Cutter
311 - Uplifter (Full Album)
311 - Uplifter (Full Album)
****NEW**** 311 Uplifter Pre-Release - Mix It Up
****NEW**** 311 Uplifter Pre-Release - Mix It Up
My Machine - Mix It Up
My Machine - Mix It Up
311 Private concert- Mix It Up and It's Alright
311 Private concert- Mix It Up and It's Alright
Top Tracks - 311
Top Tracks - 311
311 - Mix It Up Live @ Central Park
311 - Mix It Up Live @ Central Park
311 Mix It Up (New Song Uplifter) Live @ Secret Show Fox Theater 060109
311 Mix It Up (New Song Uplifter) Live @ Secret Show Fox Theater 060109
Best of 311
Best of 311
311 Mix
311 Mix
311 - Down / Sick Tight / Mix It Up - Live At Sandstone Amphitheater, 7/3/10
311 - Down / Sick Tight / Mix It Up - Live At Sandstone Amphitheater, 7/3/10
311 uplifter new album
311 uplifter new album
311 Chicago Mix it up
311 Chicago Mix it up