LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mix It Up

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You take a bit of me and a whole lot of you
Add it up and here's what you gonna do
You gotta mix it up and it'll blow up on the spot
I tell ya that the place gettin' hot now

Mix it up, uh just mix it up the
Sum of all the parts when you add it up much
More than what you had I tell you what like mad
The baddest thing that you had, uh

I was never too at math anyway
But you add it up it comes out more I have to say
A lot of people looking for what you and me have
And now it no one's around, uh

A bit a me and a whole lot of you
Add it up together and here's you gonna do
You gotta mix it up quick and it'll up on the spot
I gotta tell you the place gettin' hot now

Mix it up, uh just mix it up the
Sum of all the parts when you add it up much
More than what you had I tell you what like mad
The baddest that you ever had

We're just two misfits that no one else
Everyone in the place became a silhouette
as there was you it all comes in view on my guitar
I see the sparks when we have those conversations in the

I was too good at math anyway
But when you add it up it comes out more I to say
A lot of people looking for what you and me have
And now it no one's around

A little bit a me and a lot of you
Add it up together and here's you gonna do
You gotta mix it up quick and it'll up on the spot
I tell you that the place gettin' hot now

Mix it up, uh mix it up what the
Sum of all the parts when you add it up much
More what you had I tell you what it's like mad
The baddest thing you ever had

We're just two that no one else gets
else in the place became a silhouette
Soon as there was you it all in view on my guitar
I see the sparks we have those conversations in the dark

Videos

311 - Mix It Up - Track 3 - Uplifter
311 - Mix It Up - Track 3 - Uplifter
Mix It Up (Main Version)
Mix It Up (Main Version)
311 - All Mixed Up
311 - All Mixed Up
311 - All Mixed Up w/ lyrics
311 - All Mixed Up w/ lyrics
311 Mix It Up (live)
311 Mix It Up (live)
****NEW**** 311 Uplifter Pre-Release - Mix It Up
****NEW**** 311 Uplifter Pre-Release - Mix It Up
311 - Down
311 - Down
311 - Uplifter
311 - Uplifter
311 Mix It Up (New Song Uplifter) Live @ Secret Show Fox Theater 060109
311 Mix It Up (New Song Uplifter) Live @ Secret Show Fox Theater 060109
311 Private concert- Mix It Up and It's Alright
311 Private concert- Mix It Up and It's Alright
311-Amber
311-Amber
311 Day 2010 - Mix it Up - Mandalay Bay, Las Vegas
311 Day 2010 - Mix it Up - Mandalay Bay, Las Vegas
311 - Uplifter (Full Album)
311 - Uplifter (Full Album)
Top Tracks - 311
Top Tracks - 311
311 - Mix It Up - KC
311 - Mix It Up - KC
Best of 311
Best of 311
311 - "Mix It Up" @ The Joint 02.19.11
311 - "Mix It Up" @ The Joint 02.19.11
Stephen Schriner - Mix It Up
Stephen Schriner - Mix It Up
311 - Mix It Up Live @ Central Park
311 - Mix It Up Live @ Central Park
311 - Uplifter
311 - Uplifter