LOADING ...

Luyện nghe bài hát Miles Of Freeway

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She said she didnt want a relationship
This I heard from my friend
She told you just how I
I heard from my best friend

And it hurts to it this way
And it when you hurt me this way

She said, You realize the struggle thats going on.
This I heard from my friend
I said, I dont want to this before your gone.
This I heard my best friend

And it to hear it this way
And it when you hurt me this way

And it hurts to it this way
And it hurts when you me this way
Just separated through miles of

And now I have that hourglass in my hand
Watching the sand fall

She said that she want a relationship
I heard from my best friend

Videos

TheBeeShine Interview Teaser Vol. 2
TheBeeShine Interview Teaser Vol. 2
SJPD Michael Johnson Tribute Video
SJPD Michael Johnson Tribute Video