LOADING ...

Luyện nghe bài hát Miles Of Freeway

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She that she didnt want a relationship
This I heard my best friend
She told you how I felt
This I heard from my best

And it hurts to it this way
And it hurts when you hurt me way

She said, You dont the struggle thats going on.
This I heard from my friend
I said, I want to handle this before your gone.
This I heard from my friend

And it hurts to hear it way
And it hurts when you hurt me way

And it hurts to hear it way
And it hurts you hurt me this way
separated through miles of freeway

And now I have broken hourglass in my hand
Watching the sand fall

She said that she want a relationship
This I heard from my best

Videos

TheBeeShine Interview Teaser Vol. 2
TheBeeShine Interview Teaser Vol. 2
SJPD Michael Johnson Tribute Video
SJPD Michael Johnson Tribute Video