LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mexico City

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Jack and lying across my bed
Flying high like the of the dead
The living and the dead, the and the dead

Our Lady of Sorrows and the long night
How candles could I light
For the living and the dead, the and the dead?

What's that smoke rising Jack, is the world on fire?
What's that singing, is it a heavenly choir?
Of the living and the dead, the living and the

I think you Jack watching the TV
And drinking booze, on you, shame on me
But how can we help it there was no where to go
I sent and Billy out on that long hard road
On that long hard road, on that long hard

I'm back from Mexico city
I came back north to to rest my weary head
My true love is from the battle field
Sewing up the dying and carting off the
My don't stand no fighting amongst the living or the dead

What's black smoke rising Jack, is the world on fire?
What's that distant singing, is it a heavenly
Of the living and the dead, the and the dead
The living and the dead, the living and the
The living and the dead, the and the dead

Videos

JOLIE HOLLAND "MEXICO" OFFICIAL VIDEO
JOLIE HOLLAND "MEXICO" OFFICIAL VIDEO
Jolie Holland - "Mexico City"
Jolie Holland - "Mexico City"
MOGtv: Live: Jolie Holland Sings "Mexico City"
MOGtv: Live: Jolie Holland Sings "Mexico City"
Mexico City
Mexico City
Mexico City - Jolie Holland (talking Kerouac)
Mexico City - Jolie Holland (talking Kerouac)
Jolie Holland - Mexico City (Festival Sinsal San Simón 2015)
Jolie Holland - Mexico City (Festival Sinsal San Simón 2015)
Jodie Holland: Palmyra live from BLURT TV studios
Jodie Holland: Palmyra live from BLURT TV studios
Jolie Holland - Full Performance (Live on KEXP)
Jolie Holland - Full Performance (Live on KEXP)
Jolie Holland - Mexican Blue (fan video)
Jolie Holland - Mexican Blue (fan video)
Mexico City (Jolie Holland) - Kelsey Dunn
Mexico City (Jolie Holland) - Kelsey Dunn
Jolie Holland - Mexico City
Jolie Holland - Mexico City
Jolie Holland - Pure Imagination
Jolie Holland - Pure Imagination
Jolie Holland - Tell Me That It Isn't True (Live on KEXP @Pickathon)
Jolie Holland - Tell Me That It Isn't True (Live on KEXP @Pickathon)
Jolie Holland & Tanya Donelly sing "Mexico City" by Jolie H
Jolie Holland & Tanya Donelly sing "Mexico City" by Jolie H
BonjourKikiBrick - Mexico City [Jolie Holland]
BonjourKikiBrick - Mexico City [Jolie Holland]
Jolie Holland - "Waiting For The Sun"
Jolie Holland - "Waiting For The Sun"
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent) HD
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent) HD
Jolie Holland
Jolie Holland
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent)
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent)
Jolie Holland - Mexico city live (dark image)
Jolie Holland - Mexico city live (dark image)