LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mexico City

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Jack and Edie lying my bed
Flying high the spirits of the dead
The and the dead, the living and the dead

Our Lady of Sorrows and the long dark
How many candles I light
For the and the dead, the living and the dead?

What's that black smoke rising Jack, is the world on
What's that distant singing, is it a heavenly
Of the living and the dead, the living and the

I about you Jack watching the TV
And drinking booze, on you, shame on me
But how can we help it was no where else to go
I sent Julie and Billy out on that long hard
On that long hard road, on that long road

I'm just from Mexico city
I back north to Texas to rest my weary head
My love is fresh from the battle field
up the dying and carting off the dead
My baby don't stand no fighting the living or the dead

What's that black rising Jack, is the world on fire?
What's that distant singing, is it a heavenly
Of the living and the dead, the and the dead
The living and the dead, the and the dead
The living and the dead, the living and the

Videos

JOLIE HOLLAND "MEXICO" OFFICIAL VIDEO
JOLIE HOLLAND "MEXICO" OFFICIAL VIDEO
Jolie Holland - "Mexico City"
Jolie Holland - "Mexico City"
MOGtv: Live: Jolie Holland Sings "Mexico City"
MOGtv: Live: Jolie Holland Sings "Mexico City"
Mexico City
Mexico City
Jodie Holland: Palmyra live from BLURT TV studios
Jodie Holland: Palmyra live from BLURT TV studios
Jolie Holland - Mexico City
Jolie Holland - Mexico City
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent) HD
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent) HD
Jolie Holland
Jolie Holland
Jolie Holland
Jolie Holland
Mexico City - Jolie Holland (talking Kerouac)
Mexico City - Jolie Holland (talking Kerouac)
Jolie Holland & Tanya Donelly sing "Mexico City" by Jolie H
Jolie Holland & Tanya Donelly sing "Mexico City" by Jolie H
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent)
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent)
Jolie Holland - Full Performance (Live on KEXP)
Jolie Holland - Full Performance (Live on KEXP)
Mexico City (Jolie Holland) - Kelsey Dunn
Mexico City (Jolie Holland) - Kelsey Dunn
BonjourKikiBrick - Mexico City [Jolie Holland]
BonjourKikiBrick - Mexico City [Jolie Holland]
Jolie Holland - Palmyra
Jolie Holland - Palmyra
Jolie Holland
Jolie Holland
Jolie Holland
Jolie Holland
Jolie Holland - Mexico City (Festival Sinsal San Simón 2015)
Jolie Holland - Mexico City (Festival Sinsal San Simón 2015)
Jolie Holland - Mexico city live (dark image)
Jolie Holland - Mexico city live (dark image)