LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mexico City

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Jack and Edie across my bed
Flying high like the of the dead
The and the dead, the living and the dead

Our Lady of and the long dark night
How many candles I light
For the living and the dead, the and the dead?

What's that black smoke rising Jack, is the on fire?
What's that distant singing, is it a choir?
Of the living and the dead, the and the dead

I think about you Jack the TV
And booze, shame on you, shame on me
But how can we help it there was no where to go
I sent Julie and out on that long hard road
On that long hard road, on that hard road

I'm just back from Mexico
I came back north to Texas to my weary head
My true is fresh from the battle field
Sewing up the dying and carting off the
My baby don't stand no fighting amongst the or the dead

What's that black rising Jack, is the world on fire?
that distant singing, is it a heavenly choir?
Of the living and the dead, the and the dead
The and the dead, the living and the dead
The living and the dead, the living and the

Videos

JOLIE HOLLAND "MEXICO" OFFICIAL VIDEO
JOLIE HOLLAND "MEXICO" OFFICIAL VIDEO
Jolie Holland - "Mexico City"
Jolie Holland - "Mexico City"
MOGtv: Live: Jolie Holland Sings "Mexico City"
MOGtv: Live: Jolie Holland Sings "Mexico City"
Mexico City
Mexico City
Jodie Holland: Palmyra live from BLURT TV studios
Jodie Holland: Palmyra live from BLURT TV studios
Mexico City - Jolie Holland (talking Kerouac)
Mexico City - Jolie Holland (talking Kerouac)
Jolie Holland - Mexico City (Festival Sinsal San Simón 2015)
Jolie Holland - Mexico City (Festival Sinsal San Simón 2015)
Jolie Holland - Mexican Blue (fan video)
Jolie Holland - Mexican Blue (fan video)
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent)
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent)
Jolie Holland - Mexico City
Jolie Holland - Mexico City
Jolie Holland & Samantha Parton - "You Are Not Needed Now" | Fretboard Journal
Jolie Holland & Samantha Parton - "You Are Not Needed Now" | Fretboard Journal
Jolie Holland - Mexico Blue (Live at Uppsala Konsert & Kongress in Sweden)
Jolie Holland - Mexico Blue (Live at Uppsala Konsert & Kongress in Sweden)
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent) HD
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent) HD
BonjourKikiBrick - Mexico City [Jolie Holland]
BonjourKikiBrick - Mexico City [Jolie Holland]
Jolie Holland - Palmyra
Jolie Holland - Palmyra
Jolie Holland & Tanya Donelly sing "Mexico City" by Jolie H
Jolie Holland & Tanya Donelly sing "Mexico City" by Jolie H
Mexico City (Jolie Holland) - Kelsey Dunn
Mexico City (Jolie Holland) - Kelsey Dunn
Jolie Holland - Escondida ((FULL ALBUM))
Jolie Holland - Escondida ((FULL ALBUM))
Jolie Holland and Samantha Parton - Biding My Time
Jolie Holland and Samantha Parton - Biding My Time
Jolie Holland
Jolie Holland