LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mexico City

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Jack and lying across my bed
Flying like the spirits of the dead
The living and the dead, the living and the

Our Lady of Sorrows and the dark night
How candles could I light
For the living and the dead, the and the dead?

What's that black smoke rising Jack, is the on fire?
What's that singing, is it a heavenly choir?
Of the living and the dead, the living and the

I think about you Jack the TV
And drinking booze, shame on you, on me
But how can we help it there was no else to go
I sent Julie and Billy out on that long road
On that long hard road, on that long road

I'm just back from city
I came north to Texas to rest my weary head
My love is fresh from the battle field
Sewing up the dying and carting off the
My baby don't stand no fighting amongst the living or the

What's that black smoke rising Jack, is the on fire?
that distant singing, is it a heavenly choir?
Of the living and the dead, the and the dead
The and the dead, the living and the dead
The living and the dead, the living and the

Videos

JOLIE HOLLAND "MEXICO" OFFICIAL VIDEO
JOLIE HOLLAND "MEXICO" OFFICIAL VIDEO
Jolie Holland - "Mexico City"
Jolie Holland - "Mexico City"
MOGtv: Live: Jolie Holland Sings "Mexico City"
MOGtv: Live: Jolie Holland Sings "Mexico City"
Mexico City
Mexico City
Jodie Holland: Palmyra live from BLURT TV studios
Jodie Holland: Palmyra live from BLURT TV studios
Mexico City - Jolie Holland (talking Kerouac)
Mexico City - Jolie Holland (talking Kerouac)
Mexico City (Jolie Holland) - Kelsey Dunn
Mexico City (Jolie Holland) - Kelsey Dunn
Jolie Holland - Mexico City
Jolie Holland - Mexico City
Jolie Holland - Damn Shame [Lyrics] HQ
Jolie Holland - Damn Shame [Lyrics] HQ
jolie holland escondida
jolie holland escondida
Jolie Holland - Mexico City (Festival Sinsal San Simón 2015)
Jolie Holland - Mexico City (Festival Sinsal San Simón 2015)
Jolie Holland & Tanya Donelly sing "Mexico City" by Jolie H
Jolie Holland & Tanya Donelly sing "Mexico City" by Jolie H
BonjourKikiBrick - Mexico City [Jolie Holland]
BonjourKikiBrick - Mexico City [Jolie Holland]
Jolie Holland - Mexican Blue (fan video)
Jolie Holland - Mexican Blue (fan video)
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent) HD
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent) HD
Track 0354 - Mexico City (Jolie Holland cover)
Track 0354 - Mexico City (Jolie Holland cover)
Jolie Holland
Jolie Holland
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent)
Jolie Holland - Mexico City (Live @ Independent)
Top Tracks - Jolie Holland
Top Tracks - Jolie Holland
Jolie Holland - Mexico city live (dark image)
Jolie Holland - Mexico city live (dark image)