LOADING ...

Luyện nghe bài hát Merry Swiftmas

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey Santa,
I don't know if listening but I've been pretty good this year.
I know if it matters that I celebrate Chanukah, but I hope you get my wish.)

Hey what do ya it's time for Christmas
And I've been acting good all
I never have been all that
But don't mean I hate reindeer

So Santa, I don't know if you're
I'm not quite how this works
I wanna girl for huggin' and kissin'
Not a headcase who dates jerks

I don't need more toys and things
I want a blonde who likes to sing

So put a bow on a box
There's no to send Megan Fox
I don't big mansion
So let's nix Johansson
be teardrops on my guitar
If I end up Amy Smart
So Santa for my gift, send me Taylor Swift

Oh

So Santa you come down the chimney
You can skip right the kitchen
I'm sure youre sick of all of the
So got you Platinum Edition

And no one will mess her when she's mine
And Kanye will watch his next time

So I'm gonna to refuse
If in Penelope Cruz
If she is a bad girl, sending her
'Cause Lohan is wack (just like crack)
I'd rather Jason Mraz (I'm yours)
Than be stuck with Cameron
So Santa for my gift, please me Taylor Swift

I know her and I are fit
Taubenfeld has a ring to it

I'd be hangin' alone
makin' out with Emma Stone
Yeah I'd get a subpoena
kick it with Angelina
Yeah I'll probably shed a few
If you mess up and Britney Spears
So Santa for my gift, please me Taylor Swift

Oh yeah..

Videos

Evan Taubenfeld "Merry Swiftmas" video
Evan Taubenfeld "Merry Swiftmas" video
Evan Taubenfeld - Merry Swiftmas (Even Though I Celebrate Chanukah)
Evan Taubenfeld - Merry Swiftmas (Even Though I Celebrate Chanukah)
MERRY SWIFTMAS LYRICS-EVAN TAUBENFELD.wmv
MERRY SWIFTMAS LYRICS-EVAN TAUBENFELD.wmv
Merry Swiftmas (Even Though I Celebrate Chanukah) Live Acoustic - Evan Taubenfeld
Merry Swiftmas (Even Though I Celebrate Chanukah) Live Acoustic - Evan Taubenfeld
Merry Swiftmas [Even Though I Celebrate Chanukah]
Merry Swiftmas [Even Though I Celebrate Chanukah]
Merry Swiftmas (I Want Evan Taubenfeld)
Merry Swiftmas (I Want Evan Taubenfeld)
Evan Taubenfeld- "Merry Swiftmas"
Evan Taubenfeld- "Merry Swiftmas"
Evan taubenfeld - Merry swiftmas lyrics
Evan taubenfeld - Merry swiftmas lyrics
Evan Taubenfeld - Merry Swiftmas (Cover)
Evan Taubenfeld - Merry Swiftmas (Cover)
9-1-1o COTY, Merry Swiftmas, Story Of Me And You - Evan Taubenfeld
9-1-1o COTY, Merry Swiftmas, Story Of Me And You - Evan Taubenfeld
Merry Swiftmas (Evan Taubenfeld Cover)
Merry Swiftmas (Evan Taubenfeld Cover)
Evan Taubenfeld-Merry Swiftmas (12-19-09)
Evan Taubenfeld-Merry Swiftmas (12-19-09)
Merry Swiftmas (Evan Taubenfeld acoustic cover)
Merry Swiftmas (Evan Taubenfeld acoustic cover)
Merry Swiftmas Music Video
Merry Swiftmas Music Video
A Very Merry Swiftmas
A Very Merry Swiftmas
Evan Taubenfeld - Merry Swiftmas Acoustic Cover
Evan Taubenfeld - Merry Swiftmas Acoustic Cover
Merry Swiftmas
Merry Swiftmas
J-14 Video: Evan Taubenfeld's Merry Swiftmas
J-14 Video: Evan Taubenfeld's Merry Swiftmas
Evan Taubenfeld - Merry Swiftmas
Evan Taubenfeld - Merry Swiftmas
Evan Taubenfeld - Merry Swiftmas (Audio Music)
Evan Taubenfeld - Merry Swiftmas (Audio Music)