LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mercury Rising

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Eleven days, a dozen
A tears and you are my shoulder
summer's haze, on morning light
The sun is rising just like I you

If you fall, I'll never let your spirit
If you call, I'll always soothe the cries you
If all I can do, I'll slowly kiss your dreams awake
You're not alone for sake, Mercury rising

From winter skies a embrace
The shadows and they drag you under
The moonlight's mine and yours to
Your is rising beyond your wonder

If you fall, I'll never let your break
If you call, I'll soothe the cries you make
If all I can do, I'll slowly kiss your dreams awake
You're not alone for sake, Mercury's rising
You're not alone for heaven

Your run so freely, your fears run so deeply down
The pressure is breaking, quicksilver now
Can you feel it Can you see it rise?
Droplets of dreams you touched, disappear
There's in the weather and wind in your hair
And Mercury's rising, Mercury's
Rising, rising, Mercury's

Eleven days, a nights
A thousand tears and you are my
summer's haze, on morning light
The sun is rising just I told you

Videos

Darius Danesh mercury rising
Darius Danesh mercury rising
darius mercury rising
darius mercury rising
Darius - Mercury Rising (Tribute to Phillips Idowu)
Darius - Mercury Rising (Tribute to Phillips Idowu)
Darius Campbell / Darius Danesh
Darius Campbell / Darius Danesh
Mercury Rising
Mercury Rising
mercury rising
mercury rising
Dive in Darius Danesh
Dive in Darius Danesh
Darius Campbell/Danesh
Darius Campbell/Danesh
Darius Danesh simple like the truth
Darius Danesh simple like the truth
Mercury Rising- One Last Chance
Mercury Rising- One Last Chance
Darius
Darius
MercuryRising
MercuryRising
Darius Campbell - Rushes
Darius Campbell - Rushes
Darius Danesh Playlist!
Darius Danesh Playlist!
darius
darius
Darius
Darius
Darius Campbell - Incredible (What I Meant To Say)
Darius Campbell - Incredible (What I Meant To Say)
Darius Danesh sliding doors
Darius Danesh sliding doors
Mercury Rising
Mercury Rising
Darius Danesh - Dive In
Darius Danesh - Dive In