LOADING ...

Luyện nghe bài hát Megalomania (Herbert Mullin)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

[SONGS & LYRICS BY TATSU

I'M SAVER OF THIS EARTH - CALAMITY
WE NEED A SACRIFICE - ORDER ABOVE
GO OUT AND ALL BASTARDS
I WANNA SEE YOUR OF DESPAIR
YEAH, ALL NOW

NOW'S THE TIME TO DO MY
YOUR CHEST WITH MY KNIFE
BLOWING YOUR WITH MY GUN
I WANNA YOUR CRY OF DEATH
YEAH, WON'T YOU

EARTHQUAKE WILL HERE " CALIFORNIA "
NO ONE CAN DISASTER
BUT I'M THE ONE

Videos

Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin)
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin)
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin) live @ Roma
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin) live @ Roma
20121229 Church of Misery at 20000V, "Megalomania (Herbert Mullin)"
20121229 Church of Misery at 20000V, "Megalomania (Herbert Mullin)"
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin)
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin)
Church Of Misery "Megalomania (Herbert Mullin) " @ Roadburn 2010 Afterburner, 18 Apr
Church Of Misery "Megalomania (Herbert Mullin) " @ Roadburn 2010 Afterburner, 18 Apr
Church Of Misery - Megalomania
Church Of Misery - Megalomania
Church of Misery--Master of Brutality (Full Album)
Church of Misery--Master of Brutality (Full Album)
Church of Misery - Jonestown Massacre (Jim Jones)
Church of Misery - Jonestown Massacre (Jim Jones)
Spahn Ranch (Charles Manson)
Spahn Ranch (Charles Manson)
Church of Misery - Master of Brutality (Full Album - 2001)
Church of Misery - Master of Brutality (Full Album - 2001)
Church of Misery EuropeanTour 2018 Trailer (Part1)
Church of Misery EuropeanTour 2018 Trailer (Part1)
Church Of Misery - Master of Brutality (John Wayne Gacy)
Church Of Misery - Master of Brutality (John Wayne Gacy)
Church of Misery - Road to Ruin
Church of Misery - Road to Ruin
Church of Misery "El Padrino" live at MDF X from 'Maryland Deathfest: the Movie III"
Church of Misery "El Padrino" live at MDF X from 'Maryland Deathfest: the Movie III"
Church Of Misery - Live @ 6.Linja, Finland
Church Of Misery - Live @ 6.Linja, Finland
Church Of Misery – Brother Bishop [Rise Above Records, 2013]
Church Of Misery – Brother Bishop [Rise Above Records, 2013]
Church Of Misery "I, Motherfucker (Ted Bundy)" (OFFICIAL)
Church Of Misery "I, Motherfucker (Ted Bundy)" (OFFICIAL)
Iron Monkey/Church Of Misery - Murder Company
Iron Monkey/Church Of Misery - Murder Company
Church of misery (an introduction to the band)
Church of misery (an introduction to the band)
CHURCH OF MISERY - And Then There Were None... [FULL ALBUM] 2016
CHURCH OF MISERY - And Then There Were None... [FULL ALBUM] 2016