LOADING ...

Luyện nghe bài hát Megalomania (Herbert Mullin)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

[SONGS & BY TATSU MIKAMI]

I'M SAVER OF THIS EARTH - CALAMITY
WE A SACRIFICE - ORDER FROM ABOVE
GO OUT AND ALL BASTARDS
I WANNA SEE YOUR OF DESPAIR
YEAH, ALL NOW

NOW'S THE TIME TO DO MY
STABBING YOUR CHEST WITH MY
BLOWING HEAD WITH MY GUN
I WANNA YOUR CRY OF DEATH
YEAH, YOU LISTEN

EARTHQUAKE WILL HERE " CALIFORNIA "
NO ONE CAN STOP
BUT I'M THE ONE

Videos

Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin)
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin)
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin) live @ Roma
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin) live @ Roma
20121229 Church of Misery at 20000V, "Megalomania (Herbert Mullin)"
20121229 Church of Misery at 20000V, "Megalomania (Herbert Mullin)"
Church Of Misery - Megalomania
Church Of Misery - Megalomania
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin)
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin)
Church Of Misery "Megalomania (Herbert Mullin) " @ Roadburn 2010 Afterburner, 18 Apr
Church Of Misery "Megalomania (Herbert Mullin) " @ Roadburn 2010 Afterburner, 18 Apr
Church of Misery--Master of Brutality (Full Album)
Church of Misery--Master of Brutality (Full Album)
Church Of Misery [JP] - FULL live show @ SWR Barroselas Metalfest XXI (Portugal 2018)
Church Of Misery [JP] - FULL live show @ SWR Barroselas Metalfest XXI (Portugal 2018)
Church of Misery - Master of Brutality (Full Album - 2001)
Church of Misery - Master of Brutality (Full Album - 2001)
Spahn Ranch (Charles Manson)
Spahn Ranch (Charles Manson)
Church Of Misery - Ripping Into Pieces
Church Of Misery - Ripping Into Pieces
Murder Company (Henry Lee Lucas)
Murder Company (Henry Lee Lucas)
Church of Misery - Boston Strangler
Church of Misery - Boston Strangler
Church of Misery - Ripping Into Pieces
Church of Misery - Ripping Into Pieces
Church of misery (an introduction to the band)
Church of misery (an introduction to the band)
Joshua Plain
Joshua Plain
Church of Misery "Brother Bishop" (OFFICIAL VIDEO)
Church of Misery "Brother Bishop" (OFFICIAL VIDEO)
Church of misery
Church of misery
Church Of Misery - Live @ 6.Linja, Finland
Church Of Misery - Live @ 6.Linja, Finland
Serial Killer   Herbert Mullin   Documentary
Serial Killer Herbert Mullin Documentary