LOADING ...

Luyện nghe bài hát Megalomania (Herbert Mullin)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

[SONGS & LYRICS BY MIKAMI]

I'M OF THIS EARTH - TOTAL CALAMITY
WE A SACRIFICE - ORDER FROM ABOVE
GO OUT AND ALL BASTARDS
I WANNA SEE YOUR OF DESPAIR
YEAH, ALL NOW

NOW'S THE TIME TO DO MY
YOUR CHEST WITH MY KNIFE
BLOWING HEAD WITH MY GUN
I WANNA HEAR CRY OF DEATH
YEAH, WON'T YOU

EARTHQUAKE WILL HERE " CALIFORNIA "
NO ONE CAN DISASTER
BUT I'M THE ONE

Videos

Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin)
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin)
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin) live @ Roma
Church of Misery - Megalomania (Herbert Mullin) live @ Roma
20121229 Church of Misery at 20000V, "Megalomania (Herbert Mullin)"
20121229 Church of Misery at 20000V, "Megalomania (Herbert Mullin)"
Church Of Misery - Megalomania
Church Of Misery - Megalomania
Church Of Misery "Megalomania (Herbert Mullin) " @ Roadburn 2010 Afterburner, 18 Apr
Church Of Misery "Megalomania (Herbert Mullin) " @ Roadburn 2010 Afterburner, 18 Apr
Church of Misery--Master of Brutality (Full Album)
Church of Misery--Master of Brutality (Full Album)
Church of Misery - Master of Brutality (Full Album - 2001)
Church of Misery - Master of Brutality (Full Album - 2001)
Church Of Misery - Master of Brutality (John Wayne Gacy)
Church Of Misery - Master of Brutality (John Wayne Gacy)
Church Of Misery - Spahn Ranch
Church Of Misery - Spahn Ranch
Church Of Misery - Red Ripper Blues (Andrei Chikatilo HQ)
Church Of Misery - Red Ripper Blues (Andrei Chikatilo HQ)
Dusseldorf Monster (Peter Kurten) - Church Of Misery
Dusseldorf Monster (Peter Kurten) - Church Of Misery
Church of Misery - Killifornia
Church of Misery - Killifornia
Church Of Misery - Room 213 (Jeffrey Dahmer)
Church Of Misery - Room 213 (Jeffrey Dahmer)
Church Of Misery - Live @ 6.Linja, Finland
Church Of Misery - Live @ 6.Linja, Finland
Church Of Misery "I, Motherfucker (Ted Bundy)" (OFFICIAL)
Church Of Misery "I, Motherfucker (Ted Bundy)" (OFFICIAL)
Church of misery (an introduction to the band)
Church of misery (an introduction to the band)
Church Of Misery - Red Ripper Blues (Andrei Chikatilo)
Church Of Misery - Red Ripper Blues (Andrei Chikatilo)
OSOBNOSTI #1 - Herbert Mullin
OSOBNOSTI #1 - Herbert Mullin
Church Of Misery - Where Evil Dwells
Church Of Misery - Where Evil Dwells
Music
Music