LOADING ...

Luyện nghe bài hát Marry Your Daughter

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sir, I'm a bit
'Bout here today
Still not real what I'm going to say
So with me please
If I take up too much of time,
See in this box is a for your oldest
She's my everything and all I know is
It would be such a relief if I knew that we on the same side
Very I'm hoping that I...

Can marry your
And make her my
I her to be the only girl that I love for the rest of my life
And her the best of me 'till the day that I die, yeah
I'm gonna marry your
And her my queen
She'll be the most beautiful bride that I've seen
Can't wait to
When she walks down the
On the arm of her
On the day I marry your daughter

She's been every step
Since the day that we met (I'm scared to death to of what would happen if she ever left)
So don't you worry about me ever treating her bad
I've got of my vows done so far (So bring on the better or worse)
And death do us part
There's no in my mind
It's
I'm ready to
I to you with all of my heart...

I'm gonna marry your
And make her my
I want her to be the only girl that I love for the of my life
And give her the best of me 'till the day I die, yeah
I'm gonna your princess
And her my queen
She'll be the most bride that I've ever seen
I can't to smile
As she down the aisle
On the arm of her
On the day that I your daughter

Videos

Marry Your Daughter - Brian McKnight (animation)
Marry Your Daughter - Brian McKnight (animation)
Marry Your Daughter lyrics by Brian McKnight
Marry Your Daughter lyrics by Brian McKnight
Marry Your Daughter - BRKN RBTZ (Brian McKnight Jr. and Niko McKnight)
Marry Your Daughter - BRKN RBTZ (Brian McKnight Jr. and Niko McKnight)
Marry your daughter - Brian Mcknight (lyrics)
Marry your daughter - Brian Mcknight (lyrics)
Brian McKnight- Marry Your Daughter
Brian McKnight- Marry Your Daughter
♥ Marry Your Daughter ♥ [animation]
♥ Marry Your Daughter ♥ [animation]
Marry Your Daughter (Brian McKnight) - curved soprano saxophone cover by Desmond Amos
Marry Your Daughter (Brian McKnight) - curved soprano saxophone cover by Desmond Amos
Marry Your Daughter - Brian McKnight ( Lirik Terjemahan Indonesia )
Marry Your Daughter - Brian McKnight ( Lirik Terjemahan Indonesia )
Brian Jr. & Niko McKnight - Marry Your Daughter ( Back with Brian McKnight )
Brian Jr. & Niko McKnight - Marry Your Daughter ( Back with Brian McKnight )
Marry Your Daughter - Brian McKnight
Marry Your Daughter - Brian McKnight
marry your daughter lyrics
marry your daughter lyrics
Marry Your Daughter by Brian Jr. & Niko McKnight [ lyrics ]
Marry Your Daughter by Brian Jr. & Niko McKnight [ lyrics ]
McKnight - Marry your Daughter (lyrics)
McKnight - Marry your Daughter (lyrics)
Marry Your Daughter - Brian Mcknight - Lyrics (Terjemahan Indonesia)
Marry Your Daughter - Brian Mcknight - Lyrics (Terjemahan Indonesia)
BRKN RBTZ - Marry Your Daughter (Official Video)
BRKN RBTZ - Marry Your Daughter (Official Video)
Marry Your Daughter - Brian McKnight | animation
Marry Your Daughter - Brian McKnight | animation
Marry Your Daughter - Brian McKnight [Chipmunks Version]
Marry Your Daughter - Brian McKnight [Chipmunks Version]
Marry Your Daughter - Cover by La Oficio Entertainment, Wedding Band Jakarta
Marry Your Daughter - Cover by La Oficio Entertainment, Wedding Band Jakarta
Marry Your Daughter - Brian McKnight (Rita Daniela Cover | Lyric Video)
Marry Your Daughter - Brian McKnight (Rita Daniela Cover | Lyric Video)
Marry Your Duaghter - Brian McKnight Lyrics
Marry Your Duaghter - Brian McKnight Lyrics