LOADING ...

Marlboro Man

Song info

"Marlboro Man" (2014) on the album Disn30land Af30r D30k(2014).

"Marlboro Man" Videos

Disneyland After Dark - Marlboro Man .:HD:.
Disneyland After Dark - Marlboro Man .:HD:.
D-A-D - Marlboro Man
D-A-D - Marlboro Man
D-A-D Roskilde 05: Marlboro Man
D-A-D Roskilde 05: Marlboro Man
D-A-D Marlboro Man Lyrics
D-A-D Marlboro Man Lyrics
Marlboro Man
Marlboro Man
D-A-D Marlboro Man Lyrics
D-A-D Marlboro Man Lyrics
D A D ~ Marlboro Man
D A D ~ Marlboro Man
Marlboro y Virginia [subtitulado]
Marlboro y Virginia [subtitulado]
D.A.D - Marlboro Man Paris Divan Du Monde 29.03.2013
D.A.D - Marlboro Man Paris Divan Du Monde 29.03.2013
Marlboro Man's Father
Marlboro Man's Father
Marlboro Man
Marlboro Man
Marlboro Man
Marlboro Man
Marlboro Man
Marlboro Man
Harley Davidson/Marlboro Man - Rules for Pool
Harley Davidson/Marlboro Man - Rules for Pool
Dad Advice and the Marlboro Men
Dad Advice and the Marlboro Men
D-A-D   -  Marlboro Man
D-A-D - Marlboro Man
D-A-D - Call of the Wild
D-A-D - Call of the Wild
D-A-D Marlboro Man - Grøn Koncert Aalborg 2010
D-A-D Marlboro Man - Grøn Koncert Aalborg 2010
D-A-D -  Marlboro Man - Paris (Divan Du Monde) 29.03.2013
D-A-D - Marlboro Man - Paris (Divan Du Monde) 29.03.2013
Harley Davidson and the Marlboro Man (4/12) Movie CLIP - Marlboro's Birthday Present (1991) HD
Harley Davidson and the Marlboro Man (4/12) Movie CLIP - Marlboro's Birthday Present (1991) HD

Lyrics

I'm your cigarette man
I'm doing the best I can
I'm your cigarette man
I'm doing the best I can
You might find me on your TV-screen
Or on the cover of a magazine
But I'll be sitting on a horse
With a smoke of course

Coz I'm the Marlboroman
- I'm the Marlboroman
Coz I'm the Marlboroman
- I'm the Marlboroman

I just stand
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 39 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Marlboro Man"