LOADING ...

Luyện nghe bài hát Manic Depression

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

[Jimi

Manic depression's my soul
I know what I want but I don't know
How to, huh, go about it
sweet feeling,
Drops my fingers, fingers
depression's a catchin' my soul
Woman so weary, the sweet cause in
You make love, you break
It's, a, all the
When it's, when it's over,
Music, music
I wish I could caress, caress,
Manic depression's a mess
U'ow!
Well, I think I'll go myself off,
And, huh, go on
All the way
Really ain't no use in me around
In,a, kinda scene
Music, sweet
I wish I could caress, in a kiss,
Manic is a frustrating mess
U'ow!

Ow!
Music music, sweet music, sweet music, uh. . .
sweet music, sweet music. . .yeah
Ooooooo....
. . .

Videos

Yngwie Malmsteen - Manic Depression
Yngwie Malmsteen - Manic Depression
Yngwie Malmsteen - Manic Depression(Jimi Hendrix Cover)
Yngwie Malmsteen - Manic Depression(Jimi Hendrix Cover)
Yngwie Malmsteen - Purple Haze, 2008 (Jimi Hendrix Cover)
Yngwie Malmsteen - Purple Haze, 2008 (Jimi Hendrix Cover)
Manic Depression
Manic Depression
MANIC DEPRESSION YNGWIE RIO INSPIRATION TOUR 96
MANIC DEPRESSION YNGWIE RIO INSPIRATION TOUR 96
YNGWIE MANIC DEPRESSION ASTORAL LONDON INSPIRATION TOUR 96
YNGWIE MANIC DEPRESSION ASTORAL LONDON INSPIRATION TOUR 96
Yngwie Malmsteen ‎– Manic Depression
Yngwie Malmsteen ‎– Manic Depression
Gary Moore - Manic Depression
Gary Moore - Manic Depression
Manic Depression- Hendrix Covered for Malmsteen.wmv
Manic Depression- Hendrix Covered for Malmsteen.wmv
Yngwie Malmsteen covers his favorite Jimi Hendrix songs
Yngwie Malmsteen covers his favorite Jimi Hendrix songs
YNGWIE MALMSTEEN LIVE Jimi Hendrix RED HOUSE!!! Club Soda Montreal  2011
YNGWIE MALMSTEEN LIVE Jimi Hendrix RED HOUSE!!! Club Soda Montreal 2011
Yngwie Malmsteen- Anthem
Yngwie Malmsteen- Anthem
SOLO TIME 1 TRILOGY SUITE, MANIC DEPRESSION YNGWIE RIO FACING THE ANIMAL TOUR
SOLO TIME 1 TRILOGY SUITE, MANIC DEPRESSION YNGWIE RIO FACING THE ANIMAL TOUR
Yngwie Malmsteen (live concert) - October 21st, 1986, Massey Hall, Toronto, ON, Canada
Yngwie Malmsteen (live concert) - October 21st, 1986, Massey Hall, Toronto, ON, Canada
Yngwie Malmsteen -  Mistreated
Yngwie Malmsteen - Mistreated
Manic Depression /Spellbound, Hendrix /Yngwie cover
Manic Depression /Spellbound, Hendrix /Yngwie cover
Yngwie Malmsteen
Yngwie Malmsteen
Yngwie Malmsteen – Death Dealer
Yngwie Malmsteen – Death Dealer
Yngwie Malmsteen - Beat It (Michael Jackson Cover)
Yngwie Malmsteen - Beat It (Michael Jackson Cover)
Inspiration (1996)
Inspiration (1996)