LOADING ...

Luyện nghe bài hát Manic Depression

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

[Jimi

Manic depression's touching my
I know what I want but I just don't
How to, huh, go about it
Feeling feeling,
Drops from my fingers,
depression's a catchin' my soul
Woman so weary, the cause in vain
You make love, you love
It's, a, all the
When it's, when it's over,
Music, sweet
I wish I caress, caress, caress
Manic depression's a mess
U'ow!
Well, I think go turn myself off,
And, huh, go on
All the way
Really ain't no use in me around
In,a, your scene
Music, sweet
I wish I caress, in a kiss, kiss
Manic depression is a frustrating
U'ow!

Ow!
Music sweet music, music, sweet music, uh. . .
Music music, sweet music. . .yeah
Ooooooo....
. . .

Videos

Yngwie Malmsteen - Manic Depression
Yngwie Malmsteen - Manic Depression
Yngwie J Malmsteen-manic depression live 1998
Yngwie J Malmsteen-manic depression live 1998
Yngwie Malmsteen - Manic Depression(Jimi Hendrix Cover)
Yngwie Malmsteen - Manic Depression(Jimi Hendrix Cover)
Manic Depression
Manic Depression
Yngwie Malmsteen - Purple Haze, 2008 (Jimi Hendrix Cover)
Yngwie Malmsteen - Purple Haze, 2008 (Jimi Hendrix Cover)
Yngwie Malmsteen ‎– Manic Depression
Yngwie Malmsteen ‎– Manic Depression
Yngwie Malmsteen – Inspiration 1996 [Full Album]
Yngwie Malmsteen – Inspiration 1996 [Full Album]
Yngwie Malmsteen (live concert) - October 21st, 1986, Massey Hall, Toronto, ON, Canada
Yngwie Malmsteen (live concert) - October 21st, 1986, Massey Hall, Toronto, ON, Canada
Gary Moore - Manic Depression
Gary Moore - Manic Depression
Yngwie Malmsteen - No Mercy
Yngwie Malmsteen - No Mercy
Yngwie Malmsteen ‎– Pictures Of Home
Yngwie Malmsteen ‎– Pictures Of Home
Yngwie J. Malmsteen - Purple Haze - Tribute to Fender
Yngwie J. Malmsteen - Purple Haze - Tribute to Fender
Yngwie Malmsteen - Inspiration Tour (Rainbow Club, Milan, Italy 1996)
Yngwie Malmsteen - Inspiration Tour (Rainbow Club, Milan, Italy 1996)
Yngwie Malmsteen ‎– The Sails Of Charon
Yngwie Malmsteen ‎– The Sails Of Charon
Yngwie Malmsteen -  Mistreated
Yngwie Malmsteen - Mistreated
Manic Depression /Spellbound, Hendrix /Yngwie cover
Manic Depression /Spellbound, Hendrix /Yngwie cover
The Sails of Charon
The Sails of Charon
Manic Depression- Hendrix Covered for Malmsteen.wmv
Manic Depression- Hendrix Covered for Malmsteen.wmv
Mistreated
Mistreated
Inspiration (1996)
Inspiration (1996)