LOADING ...

Luyện nghe bài hát Make Me Laugh

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Spread the
Through me God is

You're making me
Tell me your killin'

You're me laugh

Jesus
But only I've been paid

You're making me
Tell me your killin'

End your

God says, "Have a T.V. show"
God says, "Baby, do blow"
God says, "Taxes are a sin"
God says, "Pour the in"

Rape the poor, no more
for cash, make me laugh
Faith no more, the whore
your past, make me laugh

Never, never sin
Unless God says to it in

You're making me
Tell me your killin'

The can choke

Defrocked from your
shit where you eat

You're making me
Tell me your joke
That God to you
There's no

God says, "Have a T.V. show"
God says, "Baby, do blow"
God says, "Taxes are a sin"
God says, "Pour the in"

Rape the floor, no more
Faith for cash, make me
Faith no more, the whore
Rape past, make me laugh

God says, "Have a pool"
God says, "Keep the cool"
God says, "Planes and and cars"
God says, "Have an park"

God says, "Go and
God ,"File taxes late"
God says, "Paint your all sick"
God says, "Be a prick"

God says, "Have a T.V. show"
God says, "Baby, do blow"
God says, "Taxes are a sin"
God says, "Pour the in"

Rape the floor, no more
for cash, make me laugh
Faith no more, the whore
Rape past, make me laugh

Videos

Anthrax - Make Me Laugh
Anthrax - Make Me Laugh
Make Me Laugh
Make Me Laugh
make me laugh by anthrax lyrics
make me laugh by anthrax lyrics
Anthrax - Make Me Laugh - Live Schweinfurt, Germany 27 August 1988 (Not Broadcasted on TV)
Anthrax - Make Me Laugh - Live Schweinfurt, Germany 27 August 1988 (Not Broadcasted on TV)
Make Me Laugh (Charlie Benante Demo)
Make Me Laugh (Charlie Benante Demo)
ANTHRAX - Make Me Laugh - 1988
ANTHRAX - Make Me Laugh - 1988
ANTHRAX Make Me Laugh
ANTHRAX Make Me Laugh
Anthrax - Make Me Laugh
Anthrax - Make Me Laugh
Bruce Rae #2 -  Metal Primer -  Anthrax -  Make Me Laugh & Antisocial Live
Bruce Rae #2 - Metal Primer - Anthrax - Make Me Laugh & Antisocial Live
Anthrax - Make Me Laugh
Anthrax - Make Me Laugh
Anthrax - Make Me Laugh (Vinyl)
Anthrax - Make Me Laugh (Vinyl)
Anthrax "Make Me Laugh"
Anthrax "Make Me Laugh"
Anthrax - Make Me Laugh Lyrics
Anthrax - Make Me Laugh Lyrics
ANTHRAX - Make Me Laugh  FULL SINGLE (1988)
ANTHRAX - Make Me Laugh FULL SINGLE (1988)
Anthrax Make me laugh
Anthrax Make me laugh
Anthrax - State of Euphoria
Anthrax - State of Euphoria
Anthrax  Make Me Laugh
Anthrax Make Me Laugh
Anthrax   State of Euphoria   03   Make Me Laugh
Anthrax State of Euphoria 03 Make Me Laugh
ANTHRAX - Antisocial (Live) - 1988
ANTHRAX - Antisocial (Live) - 1988
ANTHRAX (1988.12) Worcester, MA.
ANTHRAX (1988.12) Worcester, MA.