LOADING ...

Luyện nghe bài hát Make Me Laugh

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Spread the
me God is heard

You're me laugh
Tell me your joke

You're making me

Jesus
But only after I've been

making me laugh
Tell me your killin'

End hoax

God says, "Have a T.V. show"
God says, "Baby, do blow"
God says, "Taxes are a sin"
God says, "Pour the in"

Rape the poor, no more
Faith for cash, me laugh
Faith no more, the whore
Rape your past, me laugh

Never, ever sin
Unless God says to it in

making me laugh
Tell me killin' joke

The can choke

Defrocked your seat
Don't shit you eat

making me laugh
Tell me your killin'
That God to you
There's no

God says, "Have a T.V. show"
God says, "Baby, do blow"
God says, "Taxes are a sin"
God says, "Pour the in"

the floor, faith no more
Faith for cash, me laugh
Faith no more, the whore
Rape past, make me laugh

God says, "Have a pool"
God says, "Keep the cool"
God says, "Planes and and cars"
God says, "Have an park"

God says, "Go and
God ,"File taxes late"
God says, "Paint face all sick"
God says, "Be a prick"

God says, "Have a T.V. show"
God says, "Baby, do blow"
God says, "Taxes are a sin"
God says, "Pour the in"

the floor, faith no more
Faith for cash, me laugh
no more, face the whore
Rape your past, make me

Videos

Anthrax - Make Me Laugh
Anthrax - Make Me Laugh
Make Me Laugh
Make Me Laugh
Anthrax - Make Me Laugh - Live Schweinfurt, Germany 27 August 1988 (Not Broadcasted on TV)
Anthrax - Make Me Laugh - Live Schweinfurt, Germany 27 August 1988 (Not Broadcasted on TV)
make me laugh by anthrax lyrics
make me laugh by anthrax lyrics
ANTHRAX - Make Me Laugh - 1988
ANTHRAX - Make Me Laugh - 1988
ANTHRAX - Make Me Laugh  FULL SINGLE (1988)
ANTHRAX - Make Me Laugh FULL SINGLE (1988)
Anthrax - Make Me Laugh
Anthrax - Make Me Laugh
Anthrax "Make Me Laugh"
Anthrax "Make Me Laugh"
ANTHRAX (1988.12) Worcester, MA.
ANTHRAX (1988.12) Worcester, MA.
Anthrax - Make Me Laugh (Vinyl)
Anthrax - Make Me Laugh (Vinyl)
Anthrax - N.F.L. (Efilnikufesin)
Anthrax - N.F.L. (Efilnikufesin)
Anthrax  Make Me Laugh
Anthrax Make Me Laugh
Bruce Rae #2 -  Metal Primer -  Anthrax -  Make Me Laugh & Antisocial Live
Bruce Rae #2 - Metal Primer - Anthrax - Make Me Laugh & Antisocial Live
Anthrax Make me laugh
Anthrax Make me laugh
ANTHRAX Make Me Laugh
ANTHRAX Make Me Laugh
Anthrax - State of Euphoria
Anthrax - State of Euphoria
Make me laugh   Caught in a mosh
Make me laugh Caught in a mosh
Anthrax   State of Euphoria   03   Make Me Laugh
Anthrax State of Euphoria 03 Make Me Laugh
Anthrax- What Doesn't Die -Lyrics in description
Anthrax- What Doesn't Die -Lyrics in description
Anthrax - Make Me Laugh Lyrics
Anthrax - Make Me Laugh Lyrics