LOADING ...

Luyện nghe bài hát Make Me Laugh

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Spread the
Through me God is

making me laugh
Tell me killin' joke

You're me laugh

Jesus
But only I've been paid

You're making me
Tell me your joke

End your

God says, "Have a T.V. show"
God says, "Baby, do blow"
God says, "Taxes are a sin"
God says, "Pour the in"

the poor, faith no more
Faith for cash, make me
Faith no more, the whore
your past, make me laugh

Never, never sin
Unless God says to it in

You're me laugh
Tell me your killin'

The truth can

Defrocked your seat
shit where you eat

You're making me
Tell me your killin'
That God to you
no hope

God says, "Have a T.V. show"
God says, "Baby, do blow"
God says, "Taxes are a sin"
God says, "Pour the in"

Rape the floor, no more
Faith for cash, make me
no more, face the whore
Rape your past, make me

God says, "Have a pool"
God says, "Keep the cool"
God says, "Planes and and cars"
God says, "Have an park"

God says, "Go and
God ,"File taxes late"
God says, "Paint your all sick"
God says, "Be a prick"

God says, "Have a T.V. show"
God says, "Baby, do blow"
God says, "Taxes are a sin"
God says, "Pour the in"

the floor, faith no more
Faith for cash, make me
Faith no more, face the
Rape past, make me laugh

Videos

Anthrax - Make Me Laugh
Anthrax - Make Me Laugh
Make Me Laugh
Make Me Laugh
Anthrax - Make Me Laugh - Live Schweinfurt, Germany 27 August 1988 (Not Broadcasted on TV)
Anthrax - Make Me Laugh - Live Schweinfurt, Germany 27 August 1988 (Not Broadcasted on TV)
make me laugh by anthrax lyrics
make me laugh by anthrax lyrics
ANTHRAX - Make Me Laugh - 1988
ANTHRAX - Make Me Laugh - 1988
Anthrax - Make Me Laugh
Anthrax - Make Me Laugh
ANTHRAX - Make Me Laugh  FULL SINGLE (1988)
ANTHRAX - Make Me Laugh FULL SINGLE (1988)
Anthrax "Make Me Laugh"
Anthrax "Make Me Laugh"
Anthrax - N.F.L. (Efilnikufesin)
Anthrax - N.F.L. (Efilnikufesin)
Anthrax - 13
Anthrax - 13
Bruce Rae #2 -  Metal Primer -  Anthrax -  Make Me Laugh & Antisocial Live
Bruce Rae #2 - Metal Primer - Anthrax - Make Me Laugh & Antisocial Live
who cares wins by anthrax lyrics
who cares wins by anthrax lyrics
Anthrax Make me laugh
Anthrax Make me laugh
ANTHRAX - Friggin' In The Riggin'
ANTHRAX - Friggin' In The Riggin'
Anthrax - Make Me Laugh Lyrics
Anthrax - Make Me Laugh Lyrics
ANTHRAX - MAKE ME LAUGH (CELLO VERSION
ANTHRAX - MAKE ME LAUGH (CELLO VERSION
Anthrax- What Doesn't Die -Lyrics in description
Anthrax- What Doesn't Die -Lyrics in description
ANTHRAX - 03. MAKE ME LAUGH
ANTHRAX - 03. MAKE ME LAUGH
Anthrax - Make Me Laugh (Vinyl)
Anthrax - Make Me Laugh (Vinyl)
Make me Laugh   Among the living
Make me Laugh Among the living