LOADING ...

Luyện nghe bài hát Magnetized

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I can see it in eyes
Youre a I recognize
Feelings I explain
And I dont even know name

Do we live to die
Or is it our hearts are Magnetized
And our worlds for a reason?
Do we live to die
Or is it that our are Magnetized
Going round and round the seasons

Have I come to amends
Are old now my friends
And are you here to be my
To heal the wounds that I inside?

Do we only to die
Or is it that our hearts are
And our worlds collide for a
Do we only to die
Or is it that our are Magnetized
Going round and round the seasons

here many times before
With a face from a different shore
Both here to discover the again

Do we only to die
Or is it that our are Magnetized
And our worlds for a reason?
Do we only to die
Or is it our hearts are Magnetized
Going round and like the seasons

here many times before
With a different face from a shore
Weve many lives before
on different sides of a hundred wars

Videos

Johnny Hates Jazz - Magnetized [Official Video]
Johnny Hates Jazz - Magnetized [Official Video]
Johnny hates jazz - Magnetized  /2013 Album
Johnny hates jazz - Magnetized /2013 Album
Magnetized
Magnetized
Johnny Hates Jazz - Magnetized
Johnny Hates Jazz - Magnetized
Johnny Hates Jazz - Magnetized - Live @ Mello Festival 2017
Johnny Hates Jazz - Magnetized - Live @ Mello Festival 2017
Johnny Hates Jazz - Magnetized
Johnny Hates Jazz - Magnetized
Johnny Hates Jazz-Southampton 3.17.16 Magnetized
Johnny Hates Jazz-Southampton 3.17.16 Magnetized
Johnny Hates Jazz - Shattered Dreams (UK Version)
Johnny Hates Jazz - Shattered Dreams (UK Version)
Johnny hates jazz Magnetized /2013 Album
Johnny hates jazz Magnetized /2013 Album
Johnny Hates Jazz - Magnetized. Northumberland Live Bedlington.
Johnny Hates Jazz - Magnetized. Northumberland Live Bedlington.
Magnetized
Magnetized
Johnny Hates Jazz - Turn Back The Clock (Live Radio Acoustic Version 2013 to promote Magnetized)
Johnny Hates Jazz - Turn Back The Clock (Live Radio Acoustic Version 2013 to promote Magnetized)
Johnny Hates Jazz - Shattered Dreams
Johnny Hates Jazz - Shattered Dreams
Johnny Hates Jazz - My Foolish Heart
Johnny Hates Jazz - My Foolish Heart
Magnetized Johnny Hates Jazz Lets Rock Leeds 2016
Magnetized Johnny Hates Jazz Lets Rock Leeds 2016
Johnny Hates Jazz - I Don't Want To Be A Hero
Johnny Hates Jazz - I Don't Want To Be A Hero
All Tracks - Johnny Hates Jazz
All Tracks - Johnny Hates Jazz
Johnny hates Jazz | Live | 2014 | Baden Baden | Magnetized
Johnny hates Jazz | Live | 2014 | Baden Baden | Magnetized
Johnny Hates Jazz - Release You (with lyrics)
Johnny Hates Jazz - Release You (with lyrics)
Clark Datchler & Mike Nocito - Magnetized
Clark Datchler & Mike Nocito - Magnetized