LOADING ...

Luyện nghe bài hát Magnetized

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I can see it in eyes
Youre a spirit I
I cannot explain
And I dont even know your

Do we live to die
Or is it our hearts are Magnetized
And our worlds collide for a
Do we live to die
Or is it that our hearts are
Going round and round the seasons

I come to make amends
Are old enemies now my
And are you here to be my
To heal the wounds I bear inside?

Do we only to die
Or is it that our hearts are
And our collide for a reason?
Do we live to die
Or is it that our are Magnetized
Going and round like the seasons

Been here many before
With a different face from a shore
Both here to discover the again

Do we live to die
Or is it our hearts are Magnetized
And our collide for a reason?
Do we live to die
Or is it that our hearts are
Going round and round the seasons

Been here many times
With a different face from a different
lived many lives before
Fought on sides of a hundred wars

Videos

Johnny Hates Jazz - Magnetized [Official Video]
Johnny Hates Jazz - Magnetized [Official Video]
Johnny hates jazz - Magnetized  /2013 Album
Johnny hates jazz - Magnetized /2013 Album
Johnny Hates Jazz - Magnetized
Johnny Hates Jazz - Magnetized
Magnetized
Magnetized
Johnny Hates Jazz - Magnetized - Live @ Mello Festival 2017
Johnny Hates Jazz - Magnetized - Live @ Mello Festival 2017
Johnny Hates Jazz - Magnetized
Johnny Hates Jazz - Magnetized
Johnny Hates Jazz-Southampton 3.17.16 Magnetized
Johnny Hates Jazz-Southampton 3.17.16 Magnetized
Johnny hates jazz Magnetized /2013 Album
Johnny hates jazz Magnetized /2013 Album
Johnny Hates Jazz - Shattered Dreams (UK Version)
Johnny Hates Jazz - Shattered Dreams (UK Version)
Magnetized Johnny Hates Jazz Lets Rock Leeds 2016
Magnetized Johnny Hates Jazz Lets Rock Leeds 2016
Magnetized
Magnetized
Johnny hates Jazz | Live | 2014 | Baden Baden | Magnetized
Johnny hates Jazz | Live | 2014 | Baden Baden | Magnetized
Johnny Hates Jazz - Man with no name (audio)
Johnny Hates Jazz - Man with no name (audio)
Hot Strings - Johnny Hates Jazz-Magnetized /rehearsal/
Hot Strings - Johnny Hates Jazz-Magnetized /rehearsal/
Clark Datchler & Mike Nocito - Magnetized
Clark Datchler & Mike Nocito - Magnetized
Johnny Hates Jazz - Magnetized. Northumberland Live Bedlington.
Johnny Hates Jazz - Magnetized. Northumberland Live Bedlington.
Release You
Release You
Goodbye Sweet Yesterday
Goodbye Sweet Yesterday
Johnny Hates Jazz - Turn Back The Clock (Live Radio Acoustic Version 2013 to promote Magnetized)
Johnny Hates Jazz - Turn Back The Clock (Live Radio Acoustic Version 2013 to promote Magnetized)
All Tracks - Johnny Hates Jazz
All Tracks - Johnny Hates Jazz