LOADING ...

Luyện nghe bài hát Magic in My Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Ooh, I be getting closer
to you now I've ever been
but you tell me
where I
and it like I'm not really
through

Hey
put some in my life

I believe that you ever tried
Hey
put magic in my life
make me superstitious
let me see appearing
out of

Oh, it's almost to the
where I don't wanna no more
I'm pretty sure
if I hang
that the magic of your
will through

Hey
put some in my life

I can't believe you ever tried
Hey
put some magic in my
me feel superstitious
let me see love
out of

Videos

The 5th Dimension - Magic In My Life
The 5th Dimension - Magic In My Life
THE 5TH DIMENSION magic in my life
THE 5TH DIMENSION magic in my life
Magic In My Life
Magic In My Life
Three 5th Dimension MANIFESTATION TECHNIQUES That Will CHANGE YOUR LIFE! (law of attraction)
Three 5th Dimension MANIFESTATION TECHNIQUES That Will CHANGE YOUR LIFE! (law of attraction)
This Is Your Life (Remastered 2000)
This Is Your Life (Remastered 2000)
If I Could Reach You by The 5th Dimension   with Lyrics
If I Could Reach You by The 5th Dimension with Lyrics
This Is Your Life by The 5th Dimension
This Is Your Life by The 5th Dimension
The 5th Dimension - I've Got A Feeling (1975)
The 5th Dimension - I've Got A Feeling (1975)
This Is Your Life - The 5th Dimension
This Is Your Life - The 5th Dimension
The 5th Dimension "The Magic Garden"
The 5th Dimension "The Magic Garden"
It's A Great Life by the 5th Dimension
It's A Great Life by the 5th Dimension
5th Dimension - Moonlight Mile
5th Dimension - Moonlight Mile
Summer's Daughter - The 5th Dimension
Summer's Daughter - The 5th Dimension
THE 5TH DIMENSION the magic garden
THE 5TH DIMENSION the magic garden
The 5th Dimension 'It'll Never Be The Same Again'
The 5th Dimension 'It'll Never Be The Same Again'
5th Dimension - Light Sings (1971)
5th Dimension - Light Sings (1971)
The 5th Dimension - Paper Cup
The 5th Dimension - Paper Cup
THE 5TH DIMENSION orange air
THE 5TH DIMENSION orange air
Top Tracks - The 5th Dimension
Top Tracks - The 5th Dimension
The 5th Dimension - Dimension 5ive
The 5th Dimension - Dimension 5ive