LOADING ...

Luyện nghe bài hát Magic in My Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Ooh, I must be getting
to you now than I've ever
but you won't me
where I
and it like I'm not really
getting

Hey
put magic in my life

I believe that you ever tried
Hey
put some in my life
make me feel
let me see love
out of

Oh, almost to the point
where I don't wanna talk no
yeah I'm pretty
if I hang
the magic of your loving
will through

Hey
put some magic in my

I believe that you ever tried
Hey
put some magic in my
me feel superstitious
let me see love
out of

Videos

The 5th Dimension - Magic In My Life
The 5th Dimension - Magic In My Life
THE 5TH DIMENSION magic in my life
THE 5TH DIMENSION magic in my life
Magic In My Life
Magic In My Life
This Is Your Life by The 5th Dimension
This Is Your Life by The 5th Dimension
If I Could Reach You by The 5th Dimension   with Lyrics
If I Could Reach You by The 5th Dimension with Lyrics
This Is Your Life (Remastered 2000)
This Is Your Life (Remastered 2000)
Three 5th Dimension MANIFESTATION TECHNIQUES That Will CHANGE YOUR LIFE! (law of attraction)
Three 5th Dimension MANIFESTATION TECHNIQUES That Will CHANGE YOUR LIFE! (law of attraction)
Fifth Dimension - Up Up & Away , My Beautiful Balloon - ( Bubblerock Video 4 )
Fifth Dimension - Up Up & Away , My Beautiful Balloon - ( Bubblerock Video 4 )
It's A Great Life by the 5th Dimension
It's A Great Life by the 5th Dimension
The 5th Dimension: Hardcr Poetry
The 5th Dimension: Hardcr Poetry
The Fifth Dimension ~ California My Way
The Fifth Dimension ~ California My Way
Julie Sue Magic In My LIfe (75')
Julie Sue Magic In My LIfe (75')
The 5th Dimension - Light Sings - 1971
The 5th Dimension - Light Sings - 1971
The 5th Dimension 'It'll Never Be The Same Again'
The 5th Dimension 'It'll Never Be The Same Again'
The 5th Dimension - I've Got A Feeling (1975)
The 5th Dimension - I've Got A Feeling (1975)
The Fifth Dimension - Topic
The Fifth Dimension - Topic
THE 5TH DIMENSION  the rainmaker
THE 5TH DIMENSION the rainmaker
THE 5TH DIMENSION the magic garden
THE 5TH DIMENSION the magic garden
The Fifth Dimension - Wedding Bell Blues (Woody Allen Special - 1969)
The Fifth Dimension - Wedding Bell Blues (Woody Allen Special - 1969)
THE 5TH DIMENSION  requiem: 820 latham
THE 5TH DIMENSION requiem: 820 latham