LOADING ...

Luyện nghe bài hát Magic in My Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Ooh, I must be closer
to you now than I've ever
but you won't me
I stand
and it like I'm not really
getting

Hey
put magic in my life

I believe that you ever tried
Hey
put magic in my life
me feel superstitious
let me see love
out of

Oh, it's to the point
I don't wanna talk no more
yeah I'm sure
if I hang
that the of your loving
come through

Hey
put some in my life

I can't that you ever tried
Hey
put magic in my life
make me feel
let me see appear
out of

Videos

The 5th Dimension - Magic In My Life
The 5th Dimension - Magic In My Life
THE 5TH DIMENSION magic in my life
THE 5TH DIMENSION magic in my life
Magic In My Life
Magic In My Life
Three 5th Dimension MANIFESTATION TECHNIQUES That Will CHANGE YOUR LIFE! (law of attraction)
Three 5th Dimension MANIFESTATION TECHNIQUES That Will CHANGE YOUR LIFE! (law of attraction)
The 5th Dimension - I've Got A Feeling (1975)
The 5th Dimension - I've Got A Feeling (1975)
This Is Your Life (Remastered 2000)
This Is Your Life (Remastered 2000)
5th Dimensional Habits that will Raise Your Vibration INSTANTLY
5th Dimensional Habits that will Raise Your Vibration INSTANTLY
5th Dimensional Habits That Will Manifest Your Desires INSTANTLY
5th Dimensional Habits That Will Manifest Your Desires INSTANTLY
The Fifth Dimension - Wedding Bell Blues (Woody Allen Special - 1969)
The Fifth Dimension - Wedding Bell Blues (Woody Allen Special - 1969)
This Is Your Life by The 5th Dimension
This Is Your Life by The 5th Dimension
It's A Great Life by the 5th Dimension
It's A Great Life by the 5th Dimension
MANIFEST Anything You WANT With The VIBRATION of The Fifth Dimension 432 Hz Miracle Meditation Music
MANIFEST Anything You WANT With The VIBRATION of The Fifth Dimension 432 Hz Miracle Meditation Music
The Best Songs Of THE 5th DIMENSION | |Remastered|
The Best Songs Of THE 5th DIMENSION | |Remastered|
The 5th Dimension "The Magic Garden"
The 5th Dimension "The Magic Garden"
The 5th Dimension - Paper Cup
The 5th Dimension - Paper Cup
THE 5TH DIMENSION  the girl's song
THE 5TH DIMENSION the girl's song
The 5th Dimension - 1968 - Stoned Soul Picnic (full album)
The 5th Dimension - 1968 - Stoned Soul Picnic (full album)
The 5th Dimension: Hardcr Poetry
The 5th Dimension: Hardcr Poetry
Dimensions Explained - Shifting To 5th Dimension is Coming
Dimensions Explained - Shifting To 5th Dimension is Coming
THE 5TH DIMENSION orange air
THE 5TH DIMENSION orange air