LOADING ...

Luyện nghe bài hát Low

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everybodys
Blurring out of
Im low low
Scary just how
Pushing to show
Im low low

you Im someone too

Floating in the
Drifting far
Im low low
Tell me there is
Dancing with the
Im low low

With you Im
you Im someone too

Feeling like a
In a foreign
Im low low
Standing an orphan
without a name
Im low low

With you Im
With you Im
With you Im too

Videos

Low (I'm Someone)
Low (I'm Someone)
Josh Auer - Dear You
Josh Auer - Dear You
Josh Auer - All Is Lost (lyrics)
Josh Auer - All Is Lost (lyrics)
Josh Auer   Too Late
Josh Auer Too Late
January -- Josh Auer
January -- Josh Auer
Lay Low Cover
Lay Low Cover
These Things Never Change
These Things Never Change
Josh Auer   Out There Somewhere
Josh Auer Out There Somewhere
Josh auer Passed Us By
Josh auer Passed Us By
Music that made me
Music that made me
This is Me
This is Me
1x17 - Low Volts - Deep Within The Forest
1x17 - Low Volts - Deep Within The Forest
Soundtrack
Soundtrack
Happy
Happy
Songs 5
Songs 5
Josh auer Going back
Josh auer Going back
Naley- Dear You
Naley- Dear You
Dear You (Josh Auer) Cover by Pamela Anne
Dear You (Josh Auer) Cover by Pamela Anne
maj song
maj song
LYRICS | Young Squage - Lay low
LYRICS | Young Squage - Lay low