LOADING ...

Luyện nghe bài hát Low

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everybodys
Blurring out of
Im low low
Scary how often
Pushing to show
Im low low

With you Im too

Floating in the
Drifting far
Im low low
me there is sunshine
Dancing with the
Im low low

you Im someone
With you Im too

Feeling like a
In a land
Im low low
like an orphan
Here without a
Im low low

you Im someone
With you Im
With you Im too

Videos

Low (I'm Someone)
Low (I'm Someone)
Josh Auer - Dear You
Josh Auer - Dear You
These Things Never Change
These Things Never Change
Josh Auer   Too Late
Josh Auer Too Late
Josh Auer   Out There Somewhere
Josh Auer Out There Somewhere
Josh Auer - All Is Lost (lyrics)
Josh Auer - All Is Lost (lyrics)
Josh auer  - I'll Be Fine
Josh auer - I'll Be Fine
January -- Josh Auer
January -- Josh Auer
Josh Turner -  Always On My Mind
Josh Turner - Always On My Mind
Nightcore - Lay Low
Nightcore - Lay Low
Soundtrack
Soundtrack
Soundtrack
Soundtrack
Naley- Dear You
Naley- Dear You
Nightcore - Lay Low
Nightcore - Lay Low
Pegasus - Lay Low, cover by Andrea Auer & Jeremy Fernandes
Pegasus - Lay Low, cover by Andrea Auer & Jeremy Fernandes
Reign Soundtrack (all 3 seasons)
Reign Soundtrack (all 3 seasons)
General Hospital Songs - Room For Me
General Hospital Songs - Room For Me
5. Reign
5. Reign
ellen - i've been on a low [ to the bone ] *trigger warning*
ellen - i've been on a low [ to the bone ] *trigger warning*
Josh Kumra - White And Black (Live from the Swiss Alps)
Josh Kumra - White And Black (Live from the Swiss Alps)