LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lovin', Livin' Givin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

My was in a storm
The bitter wind was blowin' me
I'd sit and cry but
By and by it just faded

Rainbow, painted
Brought a smile my eyes
The scent of flowers the air
I turned around and you were

Hey, you me see
That is the key
To make the sun
For me

Ooh, since you
I feel like again
I feel like livin'
And I feel like givin'

Ooh ooh, you came
I feel lovin' again
And I like livin' again
And I like givin' again, hoo hoo

One kiss is worth a thousand words
you're lonely
I saw you smile, it was
Now I see the storm

Clouds are fading
And there the sad and bitter past
You touched my life when no one
You did the that no one dared
You've doors

You've me see
That is the key
To make the sun
For me

Ooh, you came
I feel like lovin'
And I feel like again
And I feel like givin' givin'

Since you
I feel like again
And I feel like again
And I like givin' again


Feel it it

Feel it it

Feel it it

Since you
I like lovin' again
And I feel like livin'
And I feel like givin'

Since you
I feel like again
And I feel like again
And I feel like again

Lovin' and

Videos

Diana Ross - Lovin' Livin' and Givin' 1978
Diana Ross - Lovin' Livin' and Givin' 1978
Diana Ross - Lovin', Livin' and Givin' (Audio)
Diana Ross - Lovin', Livin' and Givin' (Audio)
Diana Ross ~ Lovin' Livin' & Givin' 1978 Disco Purrfection Version
Diana Ross ~ Lovin' Livin' & Givin' 1978 Disco Purrfection Version
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin'
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin'
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin' [Almighty Definitive Mix]
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin' [Almighty Definitive Mix]
Diana Ross - Lovin',  Livin' & Givin' [very rare vinyl "Anthology" version]
Diana Ross - Lovin', Livin' & Givin' [very rare vinyl "Anthology" version]
Diana Ross - Lovin', Livin' And Dubbin' (Chimney Dub)
Diana Ross - Lovin', Livin' And Dubbin' (Chimney Dub)
Lovin', Livin' And Givin' (Original Unedited Mix)
Lovin', Livin' And Givin' (Original Unedited Mix)
Lovin, Livin And Givin - Diana Ross
Lovin, Livin And Givin - Diana Ross
DIANA ROSS lovin, livin and givin
DIANA ROSS lovin, livin and givin
Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin'
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin' - Disco
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin' - Disco
Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin'
ross alternate (1978)
ross alternate (1978)
DIANA ROSS - Lovin,livin and givin (7" 45gg)
DIANA ROSS - Lovin,livin and givin (7" 45gg)
Thank God It's Friday 'Soundtrack' - 08 - Diana Ross/Lovin' Livin' and Givin' (Single Version)
Thank God It's Friday 'Soundtrack' - 08 - Diana Ross/Lovin' Livin' and Givin' (Single Version)
Lovin', Livin' & Givin' (In the Style of Diana Ross) (Karaoke Version)
Lovin', Livin' & Givin' (In the Style of Diana Ross) (Karaoke Version)
Lovin' Livin' Givin' - Studio 78
Lovin' Livin' Givin' - Studio 78
Diana Ross- Lovin Livin and Givin- video edit
Diana Ross- Lovin Livin and Givin- video edit
Diana Ross - Lovin',  Livin' & Givin' ["The Motown Anthology" version]
Diana Ross - Lovin', Livin' & Givin' ["The Motown Anthology" version]