LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lovin', Livin' Givin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

My was in a storm
The bitter wind was blowin' me
I'd sit and cry but
By and by it faded away

Rainbow, painted
a smile into my eyes
The scent of filled the air
I around and you were there

Hey, you me see
love is the key
To make the sun
For me

Ooh, since you
I feel like again
I like livin' again
And I like givin' again

Ooh ooh, since you
I feel like again
And I feel like livin'
And I like givin' again, hoo hoo

One kiss is worth a sighing words
you're lonely
I saw you smile, it was
Now I see beyond the

are fading fast
And there goes the sad and bitter
You touched my life when no one
You did the things no one dared
opened doors

You've me see
That is the key
To make the sun
For me

Ooh, you came
I like lovin' again
And I feel like livin'
And I feel like givin' givin'

Since you
I feel like again
And I like livin' again
And I like givin' again


Feel it it

Feel it it

Feel it it

Since you
I like lovin' again
And I feel like livin'
And I feel like again

Since you
I feel lovin' again
And I feel like livin'
And I feel givin' again

and givin'

Videos

Diana Ross - Lovin' Livin' and Givin' 1978
Diana Ross - Lovin' Livin' and Givin' 1978
Diana Ross - Lovin', Livin' and Givin' (Audio)
Diana Ross - Lovin', Livin' and Givin' (Audio)
Lovin', Livin' And Givin' (Original Unedited Mix)
Lovin', Livin' And Givin' (Original Unedited Mix)
Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin'
Diana Ross - Lovin',  Livin' & Givin' [very rare vinyl "Anthology" version]
Diana Ross - Lovin', Livin' & Givin' [very rare vinyl "Anthology" version]
Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin'
Diana Ross - Lovin',  Livin' & Givin' ["The Motown Anthology" version]
Diana Ross - Lovin', Livin' & Givin' ["The Motown Anthology" version]
Lovin', Livin' And Givin' (Original Unedited Mix)
Lovin', Livin' And Givin' (Original Unedited Mix)
Thank God It's Friday 'Soundtrack' - 08 - Diana Ross/Lovin' Livin' and Givin' (Single Version)
Thank God It's Friday 'Soundtrack' - 08 - Diana Ross/Lovin' Livin' and Givin' (Single Version)
Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin' (Almighty Definitive Mix)
Lovin', Livin' And Givin' (Almighty Definitive Mix)
Diana Ross - Lovin' Livin' and Givin'
Diana Ross - Lovin' Livin' and Givin'
Lovin, Livin And Givin - Diana Ross
Lovin, Livin And Givin - Diana Ross
Diana Ross- Lovin Livin and Givin- video edit
Diana Ross- Lovin Livin and Givin- video edit
"Lovin, Livin And Givin" Diana Ross
"Lovin, Livin And Givin" Diana Ross
DIANA ROSS  / LOVIN'  LIVIN'  & GIVING /  HD
DIANA ROSS / LOVIN' LIVIN' & GIVING / HD
LOVIN', LIVIN' AND GIVIN' - DIANA ROSS - A VIDEO BY LEE ARBOREEN
LOVIN', LIVIN' AND GIVIN' - DIANA ROSS - A VIDEO BY LEE ARBOREEN
DIANA ROSS lovin, livin and givin
DIANA ROSS lovin, livin and givin
Η ΒΕΝΤΕΤΑ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΡΧΗΣ)
Η ΒΕΝΤΕΤΑ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΡΧΗΣ)