LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lovin', Livin' Givin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

My love was in a
The bitter wind was blowin' me
I'd sit and cry but
By and by it just faded

Rainbow, skies
Brought a smile my eyes
The scent of filled the air
I turned around and you were

Hey, you me see
That is the key
To make the sun
For me

Ooh, since you
I feel lovin' again
I like livin' again
And I feel givin' again

Ooh ooh, since you
I feel like lovin'
And I feel livin' again
And I feel givin' again, hoo hoo

One kiss is worth a sighing words
you're lonely
I saw you smile, it was
Now I see beyond the

Clouds are fading
And there the sad and bitter past
You touched my life when no one
You did the things that no one
opened doors

You've me see
That is the key
To the sun shine
For me

Ooh, since you
I feel like again
And I feel like livin'
And I feel like givin' givin'

you came
I feel like again
And I feel like again
And I feel like givin'


Feel it it

Feel it it

Feel it it

Since you
I feel like lovin'
And I feel like again
And I feel givin' again

Since you
I like lovin' again
And I feel livin' again
And I feel like givin'

Lovin' and

Videos

Diana Ross - Lovin' Livin' and Givin' 1978
Diana Ross - Lovin' Livin' and Givin' 1978
Diana Ross ~ Lovin' Livin' & Givin' 1978 Disco Purrfection Version
Diana Ross ~ Lovin' Livin' & Givin' 1978 Disco Purrfection Version
Diana Ross - Lovin', Livin' and Givin' (Audio)
Diana Ross - Lovin', Livin' and Givin' (Audio)
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin'
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin' (Original Unedited Mix)
Lovin', Livin' And Givin' (Original Unedited Mix)
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin' [Almighty Definitive Mix]
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin' [Almighty Definitive Mix]
Diana Ross - Lovin', Livin' And Dubbin' (Chimney Dub)
Diana Ross - Lovin', Livin' And Dubbin' (Chimney Dub)
Diana Ross - Lovin',  Livin' & Givin' [very rare vinyl "Anthology" version]
Diana Ross - Lovin', Livin' & Givin' [very rare vinyl "Anthology" version]
DIANA ROSS  / LOVIN'  LIVIN'  & GIVING /  HD
DIANA ROSS / LOVIN' LIVIN' & GIVING / HD
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin' - Disco
Diana Ross - Lovin', Livin' And Givin' - Disco
Lovin', Livin' And Givin' (Almighty Definitive Mix)
Lovin', Livin' And Givin' (Almighty Definitive Mix)
Lovin, Livin And Givin - Diana Ross
Lovin, Livin And Givin - Diana Ross
Lovin', Livin' And Givin'
Lovin', Livin' And Givin'
Diana Ross: Lovin', livin' & givin' (caring is sharing)
Diana Ross: Lovin', livin' & givin' (caring is sharing)
Diana Ross - Lovin' Livin' and Givin'
Diana Ross - Lovin' Livin' and Givin'
Diana Ross  -  Lovin,' Livin,' And Givin'
Diana Ross - Lovin,' Livin,' And Givin'
DIANA ROSS lovin, livin and givin
DIANA ROSS lovin, livin and givin
Diana Ross  - Lovin' Livin' & Givin'  - Vinyl Play
Diana Ross - Lovin' Livin' & Givin' - Vinyl Play
DIANA ROSS LOVIN LIVIN GIVIN ALMIGHTY DEFINITIVE MIX 7.51
DIANA ROSS LOVIN LIVIN GIVIN ALMIGHTY DEFINITIVE MIX 7.51