LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lovers Game

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I you up and tell you that I love you.
I you up and play my lovers game.
Love is a game to me dear, love is just a game I'd like to play.
I you up and tell you that I love you.
But to me every girl the same.
Love is just a game to me dear, love is just a I'd like to play.
If I really loved you, then I'd call you.
'Cause I know I'd only you!
If I really you, then I'd never call you.
'Cause I I'd only hurt you, my love.
( Guitar )
I call you up and tell you that I you.
I call you up and my lovers game.
Love is just a game to me dear, love is a game I'd like to play.

Videos

Chris Isaak - Lovers Game (with lyrics)
Chris Isaak - Lovers Game (with lyrics)
CHRIS ISAAK -Lover's Game
CHRIS ISAAK -Lover's Game
Lovers Game
Lovers Game
Chris Isaak - Lovers Game (live)
Chris Isaak - Lovers Game (live)
Chris Isaak: Lovers game
Chris Isaak: Lovers game
Chris Isaak - Wicked Game(Official Video)
Chris Isaak - Wicked Game(Official Video)
2014 Chris Isaak Lover's Game
2014 Chris Isaak Lover's Game
Chris Isaak - Wicked Game (Subtitulado)
Chris Isaak - Wicked Game (Subtitulado)
Chris Isaak - Wicked Game
Chris Isaak - Wicked Game
Chris Isaak - Livin' For Your Lover
Chris Isaak - Livin' For Your Lover
Chris Isaak - Lovers game
Chris Isaak - Lovers game
Chris Isaak Livin’ For Your Lover 2018 Huntington Paramount
Chris Isaak Livin’ For Your Lover 2018 Huntington Paramount
Chris Isaak "Livin' for Your Lover" 2018
Chris Isaak "Livin' for Your Lover" 2018
2014 Chris Isaak "Lover's Game"
2014 Chris Isaak "Lover's Game"
Chris Isaak-Lover's Game
Chris Isaak-Lover's Game
Exlovers, Wicked Game (Chris Isaak Cover)
Exlovers, Wicked Game (Chris Isaak Cover)
Chris Isaak - Lovers Game
Chris Isaak - Lovers Game
Chris Isaak - Lovers Game
Chris Isaak - Lovers Game
Chris Isaak - Can´t Help Falling In Love
Chris Isaak - Can´t Help Falling In Love
Chris Isaak
Chris Isaak