LOADING ...

Luyện nghe bài hát Lovers Game

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I you up and tell you that I love you.
I call you up and play my game.
Love is just a to me dear, love is just a game I'd like to play.
I call you up and tell you I love you.
But really to me girl the same.
Love is just a to me dear, love is just a game I'd like to play.
If I really you, then I'd never call you.
I know I'd only hurt you!
If I loved you, then I'd never call you.
'Cause I know I'd only you, my love.
( Solo )
I call you up and tell you I love you.
I call you up and play my game.
Love is just a to me dear, love is just a game I'd like to play.

Videos

Chris Isaak - Lovers Game (with lyrics)
Chris Isaak - Lovers Game (with lyrics)
Lovers Game
Lovers Game
CHRIS ISAAK -Lover's Game
CHRIS ISAAK -Lover's Game
Chris Isaak - Lovers Game (live)
Chris Isaak - Lovers Game (live)
2014 Chris Isaak Lover's Game
2014 Chris Isaak Lover's Game
Chris Isaak - Wicked Game(Official Video)
Chris Isaak - Wicked Game(Official Video)
Chris Isaak - Wicked Game (Subtitulado)
Chris Isaak - Wicked Game (Subtitulado)
Chris Isaak: Lovers game
Chris Isaak: Lovers game
Chris Isaak - Perfect Lover Lyrics (2015) [HQ]
Chris Isaak - Perfect Lover Lyrics (2015) [HQ]
Chris Isaak - Lovers game
Chris Isaak - Lovers game
Chris Isaak - Livin' For Your Lover
Chris Isaak - Livin' For Your Lover
Chris Isaak - Lovers Game
Chris Isaak - Lovers Game
Chris Isaak - Lovers Game ( Piano Version )
Chris Isaak - Lovers Game ( Piano Version )
2014 Chris Isaak "Lover's Game"
2014 Chris Isaak "Lover's Game"
Chris Isaak 'Livin' For Your Lover' in concert at The Grove of Anaheim 7-12-2018 Anaheim, California
Chris Isaak 'Livin' For Your Lover' in concert at The Grove of Anaheim 7-12-2018 Anaheim, California
Chris Isaak-Lover's Game
Chris Isaak-Lover's Game
Exlovers, Wicked Game (Chris Isaak Cover)
Exlovers, Wicked Game (Chris Isaak Cover)
Chris Isaak - Lovers Game Lyrics
Chris Isaak - Lovers Game Lyrics
Chris Isaak - Lovers Game
Chris Isaak - Lovers Game
Chris Isaak performs LIVE
Chris Isaak performs LIVE